پمپ و پمپاژ 7

امتیاز 5.00 ( 3 رای )

پارامترهای مهم  منحنی پمپ را با پارامتر اول یعنی خواندن دبی و هد پمپ شروع می کنیم که در سیستم نصب و راه اندازی شده است. می خواهیم چک کنیم که مقادیر دبی و هد پمپ با اعدادی که طراح داده است، چقدر متفاوت است؟

مبحث دبی و هد پمپ

ابتدا از هد شروع  می کنیم

مقدار فشار در ورودی و خروجی پمپ را بخوانید. سپس عدد بدست آمده را که همان اختلاف فشار است در عدد 2.31 ضرب کرده و اگر سیال، بغیر از آب است، بر عدد sg تقسیم کنید. مقدار بدست آمده هد پمپ بر حسب فوت است.

پمپ 7 1 - پمپ و پمپاژ 7

حال بر روی منحنی پمپ، مقدار هد را در نمودار سمت چپ مشخص کرده و خطی مستقیم بر منحنی رسم کنید. عدد بدست آمده مقدار دبی متناضر با هد است.

پمپ 7 2 - پمپ و پمپاژ 7

مطلب بعدی، بدست آوردن قطر پروانه پمپ، بدون بازکردن پمپ است

برای اینکار بایستی هد shutoff  را اندازه گیری کنیم. برای این منظور شیر خروجی پمپ را بسته و هد را اندازه می گیریم. مقدار هد خوانده شده در اینحالت به هد shut off معروف است.

مجددا مقدار گیج را خوانده و عدد مربوط را به هد بر حسب فوت تبدیل کنید. با رسم مقدار هد shut off روی نمودار، مقدار قطر پروانه پمپ مشخص می شود (مبحث دبی و هد پمپ).

پمپ 7 3 - پمپ و پمپاژ 7

مطلب بعدی در مورد پمپهای با منحنی تخت است

همانطور که در نمودار زیر دیده می شود، در مقدارهای جزیی از هد، دبی های بالایی در منحنی دیده می شود. بطور کلی در پمپهای سانتریفوژی که در سیستمهای hvac کار میشوند، حتی الامکان سعی شود که از پمپهای با منحنی تخت استفاده نشود.

پمپ 7 4 - پمپ و پمپاژ 7

همانطور که در بالا دیده شد، بایستی از خطاهای احتمالی در خواندن هد اجتناب کنیم. برای این منظور میتوان:

 • از گیج های با کیفیت استفاده کرد.
 • گیج را هر چند وفت یکبار کالیبره نمود.
 • می توان از گیج جداگانه بهمراه trumpet valve استفاده نمود. بجای استفاده از 2 گیج مجزا در مکش و دهش.

پمپ 7 5 - پمپ و پمپاژ 7

حال به تفاوت پمپ های مختلف و کارکرد آنها در صنعت تاسیسات اشاره کرده و پارامترهای اثرگذار در انتخاب صحیح یک پمپ را بیان خواهیم کرد

اولین پارامتر در انتخاب پمپها، نوع منحنی عملکرد است

آیا به منحنی تخت نیاز داریم یا منحنی شیبدار ؟؟ نوع منحنی در واقع تابعی از پروفایل پروانه است که به سرعت مخصوص پمپ وابسته است. همانظور که در شکل دیده میشود، برای منحنی های FLAT و یا تخت، سرعت مخصوص پایین تر و برای منحنی های با شیب بیشتر STEEPER، این سرعت افزایش می یابد.

پمپ 7 6 - پمپ و پمپاژ 7

طبق شکل زیر، اگر یک نقطه با دبی و هد ثابت را برای 2 منحنی بالا مقایسه کنیم، مشخص است که انتخاب صحیح پمپ بایستی براساس منحنی باشد که دارای بیشترین راندمان است (مبحث دبی و هد پمپ).

پمپ 7 7 - پمپ و پمپاژ 7

مطلب بعدی در خصوص بررسی مینیمم و ماکزیمم دبی عبوری از پمپ در سیستم های حجم متغیر است.

 • شرکتهای سازنده، مقدار مینیمم و ماکزیمم دبی عبوری را برای هر پمپ مشخص می کنند که طراح بایستی براساس نیاز سیستم، انتخاب را انجام دهد.
 • برای مثال در شکل زیر مقدار مینیمم دبی برای یک پمپ نشان داده شده است که دبی سیستم بایستی حداقل بیشتر از آن باشد.

 

پمپ 7 8 - پمپ و پمپاژ 7

در شکل زیر مقدار ماکزیمم دبی برای یک پمپ نشان داده شده است که نبایستی از آن تجاوز نماید. در غیر اینصورت مقدار مصرف برق و فشار بر یاتاقانهای پمپ بشدت افزایش خواهد یافت (مبحث دبی و هد پمپ).

پمپ 7 9 - پمپ و پمپاژ 7

مطلب بعدی در خصوص استفاده از شیرهای regulating در پمپ های فشار ثابت مانند بوستر پمپها است. در این نوع سیستم، دبی های متفاوتی از پمپ عبور می کند اما مقدار هد همیشه ثابت است. قصد داریم تفاوت کارکرد سیستم را برای 2 منحنی تخت و شیبدار بررسی کنیم.پمپ 7 10 - پمپ و پمپاژ 7

پس از استفاده از سیستم آب بهداشتی و بستن شیر مربوطه، طبق شکل زیر مقدار تلفات THROTTLING برای منحنی شیبدار بسیار بیشتر از منحنی تخت خواهد بود. مشکل این حالت این است که شیر PRV بایستی بسته شده و مقدار هد پمپ را بگونه ای تغییر دهد که از مقدار ست پوینت بیشتر نشود (مبحث دبی و هد پمپ).

لذا در این حالت تصمیم به انتخاب منحنی تخت خواهد بود.

پمپ 7 11 - پمپ و پمپاژ 7

پمپ 7 12 - پمپ و پمپاژ 7

 

دیگر پارامترهای مهم اثرگذار در انتخاب پمپ

 • پمپ خطی باشد یا زمینی؟
 • پمپ از نوع CLOSE COUPLED باشد و یا نوع FLEXIBLY COUPLED ؟
 • پراونه پمپ از نوع SINGLE SUCTION و یا DOUBLE SUCTION ؟
 • نحوه نصب پمپ به چه صورت است؟
 • تعمیرات نگهداری پمپ به چه صورت است؟
 • آیا پمپ دارای محفظه آب بند داخلی است؟
 • دور پمپ چقدر است؟ (در تهویه مطبوع از پمپهای با دور 1750 RPM استفاده میشود)
 • بر منحنی پمپ در سمت راست BEP قرار داریم یا سمت چپ آن؟
 • قطر و محدوده اندازه پروانه پمپ ؟

بعنوان یک نکته مهم

 • همیشه برای هر پمپی باید توجه داشته باشیم که خیلی از نقطه BEP دور نشویم.
 • زمانیکه نقطه کاری پمپ نزدیک به این نقطه باشد، نیروهای شعاعی وارد شده بر محفظه پمپ نیز کم بوده و سیستم بالانس است.
 • به محض دور شدن از نقطه مذکور، نیروهای شعاعی افزایش یافته و پمپ از حالت بالانس خارج خواهد شد.
 • در پمپهای دور متغیر با کم شدن دور پمپ، مقدار این نابالانسی و نیروهای شعاعی کمتر میشود که خود از مزایای سیستم است.

پمپ 7 13 - پمپ و پمپاژ 7

مطالب مفید دیگر

پمپ و پمپاژ – جلسه اول

پمپ و پمپاژ – جلسه دوم

پمپ و پمپاژ – جلسه سوم

پمپ و پمپاژ – جلسه چهارم

پمپ و پمپاژ – جلسه پنجم

پمپ و پمپاژ – جلسه ششم

پمپ و پمپاژ – جلسه هفتم