طراحی کانال کشی برگشت 

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

برای طراحی کانال کشی برگشت بمانند هوای رفت عمل می کنیم اما اعداد کمی متفاوت خواهند بود. برای این منظور 3 پارامتر افت فشار، سرعت و سطح صدا بایستی بررسی گردد.  براساس استاندارهای اشری و اسمکنا، مقدار افت استاتیکی در هر 100 فوت طول کانال برابر 0.05 تا 0.08 اینچ ستون آب توصیه شده است.

همچنین توصیه میشود برای نگاه داشتن سطح صدا در رنج NC-20 الی NC-25 ، سرعت از 800 الی 1000 فوت بر دقیقه تجاوز ننماید (مبحث طراحی کانال کشی برگشت).

براساس مطالب گفته شده سیستم برگشت مثال قبل را با مشخصات زیر برای کانال برگشت سایز می کنیم و فرض می نیم از سیستم برگشتی کامل با افت فشار ثابت استفاده کنیم.

  • ماکزیمم سطح صدا 25
  • ماکزیمم سرعت 1000 FPM
  • افت در هر 100 فوت برابر 0.05 اینچ ستون آب

محاسبات دریچه ها را در جلسات آتی انجام خواهیم داد اما فرض کنیم که برای هر دریچه برگشت 1000  سی اف ام هوای عبوری داریم و با سطح صدای NC-20، (یعنی 5 درجه کمتر از کانال اصلی)، سطح دریچه برابر 30X14 خواهد شد (مبحث طراحی کانال کشی برگشت).

لذا حداقل ارتفاع کانال را 16 اینچ در نظر میگیریم و براساس طرح زیر برای کانال برگشت خواهیم داشت:

return 1 1 - طراحی کانال کشی برگشت 

return 1 2 - طراحی کانال کشی برگشت 

برای محاسبه سایز فن برگشت نیز مطابق با روابطی که برای هوای رفت بیان گردید، مقدار افت فشار استاتیکی و دینامیکی سیستم را محاسبه کرده و در پایان عدد افت کل سیستم برگشت را بدست میآوریم (مبحث طراحی کانال کشی برگشت).

جهت دسترسی به مثالهای طراحی و محاسبات کانال بر روی لینک های زیر کلیک نمایید

طراحی و محاسبات کانال کشیپکیج اول

طراحی و محاسبات کانال کشیپکیج دوم

 جلسه آینده به روش بالانس در سیستم های هوایی خواهیم پرداخت