آموزش نرم افزار آتش نشانی 3

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

در این آموزش به معرفی دیگر منوهای پرکاربرد در نرم افزار الیت جهت محاسبات آتش نشانی اشاره خواهیم کرد. دیگر پارامتر مهم Area Of Sprinkler Operation است که براساس جداول NFPA-13 این مقدار را برابر مینیمم 1500 فوت مربع لحاظ می کنیم. اسپرینکلرهایی که در این ناحیه قرار دارند، اسپرینکلرهای باز یا فعال هستند.

 

محاسبات آتش نشانی11

 

Maximum Area Per Sprinkler در محاسبات آتش نشانی

این عدد مشخص کننده سطح پوشش هر اسپرینکلر(فوت مربع یا متر مربع) بر مبنای سطح خطر ساختمان خواهد بود.

 

 

محاسبات آتش نشانی2

 

 • برای ساختمان های با سطح خطر : 225 فوت مربع
 • برای ساختمان های با سطح خطر معمولی شماره یک و دو: 130 فوت مربع
 • برای ساختمان های با سطح خطر زیاد شماره یک و دو: 100 فوت مربع

HYDRANT DATA در محاسبات آتش نشانی

در ابتدا به این سوال جواب خواهیم داد، که هیدرانت چیست؟

 

محاسبات آتش نشانی 2

 

هیدرانت به شیر آتش نشانی گفته می شود که در خارج از ساختمان و متصل به شبکه آب آتش نشانی شهری است. در بسیاری از شهرها، به غیر از شبکه فاضلاب و آب شرب شهری، از شبکه دیگری جهت برداشت آب برای مصارف آتش نشانی استفاده می شود که به شبکه آب آتش نشانی معروف است.

 

محاسبات آتش نشانی 4

 

لذا قبل از اتصال سیستم آتش نشانی ساختمان به شبکه آتش نشانی شهری، نیاز است که مشخصات هیدرانت شامل دبی خروجی و فشار آن را بدانیم. در صورتیکه در پروژه، از پمپ و منبع جداگانه استفاده نشود، بایستی مشخصات هیدرانت محل به نرم افزار داده شود که این اعداد بر منحنی Supply Demand  تاثیر خواهند گذاشت. این مشخصات به شرح ذیل خواهند بود.

محاسبات آتش نشانی 5

 

محاسبات آتش نشانی 6

 

 • تاریخ تست شیر هیدرانت
 • منبع جمع آوری اطلاعات
 • شماره Id هیدرانت مربوطه (مشخص شده بر روی بدنه هیدرانت)
 • ارتفاع شیر هیدرانت نسبت به لوله شهری
 • در صورت نیاز به استفاده از شیر هیدرانت خروجی ساختمان (این دبی مستقیما به دبی محاسبه شده ساختمان اضافه خواهد شد)
 • فشار استاتیک تست هیدرانت
 • فشار باقی مانده تست هیدرانت
 • دبی تست هیدرانت

 

وارد کردن مشخصات لوله های سیستم آتش نشانی

برای وارد کردن مشخصات لوله ها در محاسبات آتش نشانی، در این نرم افزار 2 روش موجود است.

 

 • از بخش MENU BAR، با انتخاب گزینه PROJECT و عبارت ENTER/EDIT PIPE DATA. مشابه شکل روبه رو:

 

محاسبات آتش نشانی 7

 

 • از منوی TOOLBAR، با کلیک بر روی آیکون مربوط. مشابه شکل زیر:

 

محاسبات آتش نشانی 8

 

پس از اعمال یکی از گزینه های بالا، پنجره ای مشابه شکل زیر باز خواهد شد که به نوعی مهمترین بخش طراحی سیستم آتش نشانی در این نرم افزار خواهد بود.

 

محاسبات آتش نشانی 9

 

قبل از وارد کردن مشخصات لوله ها در محاسبات آتش نشانی به پارامترهای مهمی که در محاسبات هیدرولیکی اثر گذارند اشاره می کنیم.

پارامترهایی از جمله طول لوله، قطر لوله، ضریب زبری لوله، کد ارتفاعی لوله، افت اتصالات، حجم آب عبوری و … بایستی که قبل از محاسبات آتش نشانی تعیین شده باشند. برای وارد کردن مشخصات لوله ها در نرم افزار بایستی مشخصات 2 نقطه از لوله یعنی ابتدا و انتهای آن به نرم افزار داده شود.

 برای نامگذاری این دو بخش گزینه های زیادی موجود است و به انتخاب و نظر طراح بر می گردد.  برای مثال می توان از آخرین نقطه (انتهای لوله) با شماره 1 شروع کرد و سپس ابتدای لوله، شماره 2 خواهد بود. بهمین ترتیب نقاط شماره 3، 4، 5 و …. تا رسیدن به محل نصب منبع و پمپ آتش نشانی. همچنین می توان از اعدادی با ضریب 10 از انتهای خط شروع کرد.

 

محاسبات آتش نشانی 9

 

طراحی صفر تا 100 هیدرولیکی آتش نشانی بصورت پروژه محور 

 

 جهت دسترسی به دیگر آموزشهای این مبحث کلیک کنید