محاسبات آتش نشانی 6

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

در این آموزش به ادامه مبحث محاسبات هیدرولیکی اسپرینکلر در مثالی که در جلسه گذشته، عنوان گردید، اشاره می کنیم. 

 

 

  • تعیین ابعاد مساحت REMOTE: طبق NFPA-13 این سطح شامل مستطیلی است که طول آن به موازات شاخه ها و عرض آن به موازات MAIN CROSS (شاخه اصلی) باشد. طول این مستطیل برابر است با 

 

fire 6 1 - محاسبات آتش نشانی 6

 

  • تعیین تعداد اسپرینکلرهای روی آخرین شاخه: در این مثال فاصله بین اسپرینکلرها از هم برابر 12 فوت در نظر گرفته شده است.

 

fire 6 2 - محاسبات آتش نشانی 6

 

 

لذا 4 اسپرینکلر بایستی الزاما در آخرین شاخه متصل به لوله اصلی داشته باشیم. سپس اسپرینکلرها را تا تعداد 8 عدد که قبلا محاسبه کرده ایم، اضافه می کنیم. لذا مساحت مورد بررسی به شکل زیر شامل 8 اسپرینکلر خواهد بود

 

fire 6 12 - محاسبات آتش نشانی 6

 

 

نام گذاری اسپرینکلرها را بدین شکل انجام می دهیم که در مساحت مورد نظر 8 اسپرینکلر فعال داشته باشیم. به اسپرینکلرهای بین 4-5  و بین 10-6 کاری نداریم، چراکه آنها در محاسبات وارد نخواهند شد. نقاط 5 و 6  نیز اتصال بین خط اصلی و شاخه ها است که در محاسبات جهت تعیین فشار وارد می شوند. از نقطه 6 نیز مستقیما به نقطه A که در ورود ساختمان است (محل منبع یا اتصال به شبکه شهری) برمیگردیم. حال دبی و افت فشار را در هر نقطه گام به گام بدست آورده و ثبت می کنیم.(مبحث محاسبات هیدرولیکی اسپرینکلر)

 

  • اسپرینکلر 1:

 

fire 6 4 - محاسبات آتش نشانی 6

 

  • افت فشار در لوله بین اسپرینکلر های 1و2 :

افت فشار در این قسمت از لوله را مطابق با رابطه هایزن ویلیامز محاسبه می کنیم. لذا داریم:

 

fire 6 5 - محاسبات آتش نشانی 6

 

fire 6 6 - محاسبات آتش نشانی 6

 

 

از طرفی چون اسپرینکلرها روی یک خط نسبت به هم قرار دارند، فشار ارتفاعی نخواهند داشت. همچنین در این مثال از محاسبه فشار سرعتی خودداری کرده و محاسبه آن را در مثال نمونه که توسط نرم افزار انجام خواهد شد، نشان می دهیم.

  • اسپرینکلر2:

fire 6 7 - محاسبات آتش نشانی 6

بعد از محاسبه، افت فشار و دبی در 2 اسپرینکلر انتهای مسیر به لوله دوم می رسیم. مقدار دبی برای لوله دوم، برای مجموع دبی ها در 2 اسپرینکلر شماره 1 و2 است. یعنی

 

fire 6 8 - محاسبات آتش نشانی 6

 

 

حال محاسبات را برای لوله دوم کامل می کنیم. با در نظر گرفتن سایز لوله (11/4”) مقدار افت فشار را توسط رابطه هایزن ویلیاز حساب می کنیم. فاصله بین اسپرینکلر 2 و 3، برابر 13 فوت است.

 

fire 6 9 - محاسبات آتش نشانی 6

 

مقدار افت فشار و دبی در مبحث محاسبات هیدرولیکی اسپرینکلر

 

لذا مقدار برای اسپرینکلر سوم برابر است با

 

fire 6 10 - محاسبات آتش نشانی 6

 

 

مانند حالت قبل از تعییرات فشار ارتفاعی صرفنظر می کنیم چراکه اسپرینکلرها در یک ارتفاع نسبت به هم قرار گرفته اند. به همین ترتیب مقدار دبی و افت فشار را تا منبع برای اسپرینکلرها ادامه می دهیم.

 

fire 6 11 - محاسبات آتش نشانی 6

 

 

توجه: زمانیکه به نقاط 10-6  و یا 4-5 رسیدیم، چون نقاط 6 و 5 روی خط اصلی لوله قرار دارند، فشار ارتفاعی و افت اتصالات مانند زانویی و سه راهی بایستی در محاسبات لحاظ شود. (مبحث محاسبات هیدرولیکی اسپرینکلر)

 

fire 6 3 - محاسبات آتش نشانی 6

 

 

با انجام محاسبات مقدار دبی کل در نقطه 6 برابر  99.99 gpm خواهد شد که در جدول زیر آمده است. افت فشار نیز در این نقطه برابر 33.914 psi است که با نزدیکتر شدن به منبع بزرگتر خواهد شد.

 

fire 6 13 - محاسبات آتش نشانی 6

 

 

محاسبات NFPA13 – جلسه پنجم

 

 

طراحی صفر تا 100 هیدرولیکی آتش نشانی بصورت پروژه محور 

 

 

 

وب سایت آموزشی تاسیسات نوین ایران با هدف ارایه مقالات تاسیساتی، کتاب جامع تاسیسات، نرم افزارهای تاسیسات، آموزش تاسیسات مکانیکی شامل وی آر اف، تاسیسات ساختمان، لوله کشی ساختمان، کتاب تاسیسات ساختمان، بوستر پمپ آتش نشانی، پلان ساختمان، طراحی آسانسور، مقررات ملی ساختمان، کولر گازی، کولر آبی، رادیاتور، شوفاژ، پکیج، طراحی موتورخانه، استخر، بویلر، چیلر، اسپرینکلر، نرم افزار کریر، کتاب کریر، کولر آبی، گرمایش از کف، کانال کشی، لوله کشی، متره و برآورد، تبرید، تاسیسات بیمارستان، ضربه قوچ، طراحی فن، محاسبه پمپ، آموزش رویت مپ و …  فعالیت میکند.