آموزش نرم افزار آتش نشانی 4

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

در ذیل مراحل وارد کردن مشخصات لوله ها و نودها یک به یک با شماره در نرم افزار آتش نشانی الیت، مورد بررسی قرار گرفته است.  

 

  • عبارت BEG به معنای BEGINNING و نشان دهنده مشخصات در ابتدای لوله است که همان آخرین اسپرینکلر است و می تواند با شماره یک نشان داده شود.

 توجه: چون در محاسبات هیدرولیکی از آخرین اسپرینکلر شروع می شود و به سمت منبع عقب بر می گردیم، آخرین نود در نقشه اولین نود در محاسبات خواهد بود.

  • عبارت END نشان دهنده نقطه انتهایی همان لوله قبلی است و می تواند با شماره 2 نشان داده شود.
  • عبارت MAT تعیین کننده جنس لوله هاست که در بخش مشخصات عمومی پروژه آورده شده است. برای لوله مورد استفاده در سیستم اسپرینکلر تر، از شمار 4 که نشان دهنده لوله فولادی بدون درز SCH-40 است، استفاده می شود.
  • عبارت LOSS به معنای وارد کردن افت فشار ثابت یک تجهیز در خط لوله است. در صورتیکه در بخش جنس لوله، به جای تعیین جنس از تجهیز استفاده شود، این گزینه فعال می گردد.
  • عبارت DIA نشان دهنده قطر لوله مورد نظر است ودر صورت عدم انتخاب، نرم افزار اتوماتیک آن را محاسبه خواهد کرد. در انتها با توجه به نظر و تجربه طراح، اعداد را می توان تغییر داد.
  • عبارت LEN FT نشان دهنده طول لوله شماره یک تا دو است. این طول، فاصله افقی بین نودهای شماره 1 و 2 بوده و اتصالات را شامل نمی شود.

 

fire 3 1 1 - آموزش نرم افزار آتش نشانی 4

 

توجه

با کلیک بر روی گزینه FT می توان تغییر واحد اندازه گیری طول لوله را از انگلیسی به متریک اعمال نمود.

 

fire 3 2 1 - آموزش نرم افزار آتش نشانی 4

7،8- عبارتK FACT  

نشان دهنده ضریب ثابت یا همان K-FACTOR اسپرینکلر میباشد که در بخش مشخصات عمومی توضیح داده شد.

 

توجه

در صورتیکه نود مربوطه اسپرینکلر نیست، عدد صفر انتخاب می شود.

 

9،10- عبارتSPRK ELEV

 نشان دهنده کد ارتفاعی ابتدا و انتهای لوله نسبت به سطح مرجع است. چون محاسبات افت فشار استاتیکی در نرم افزار انجام خواهد شد، پیشنهاد می گردد که یک سطح مرجع ثابت مانند منبع یا پمپ از ابتدای پروژه برای تمام لوله ها و نودها انتخاب گردد (مبحث نرم افزار آتش نشانی).

11،12- عبارت PRESS EST

نشان دهنده افت فشار خط لوله شماره یک تا دو است. این گزینه خالی گذاشته می شود تا نرم افزار محاسبات هیدرولیکی را برای آن انجام دهد.

 

14،13- عبارت SPRK AREA

نشان دهنده مساحت سطح پوشش هر اسپرینکلر است که در بخش مشخصات عمومی توضیح داده شده است (مبحث نرم افزار آتش نشانی).

fire 3 3 1 - آموزش نرم افزار آتش نشانی 4

15،16- عبارت AREA GRP

یک گزینه انتخابی جهت تشخیص بالاترین منطقه خطر بین 2 یا چند ناحیه مشخص شده در محاسبات است. از این گزینه بیشتر در محاسبات سیستم های DELUGE استفاده می شود.

 

17،18- عبارت NSPRK FLOW

مخفف NON SPRINKLER FLOW و نشان دهنده دبی اضافه شده به سیستم برای جعبه آتش نشانی (50 تا 100 جی پی ام) و یا سیستم RACK برای انبارهاست. توجه: در صورت وجود اسپرینکلر در نود مربوطه، این عدد برای صفر است (مبحث نرم افزار آتش نشانی).

 

fire 3 4 1 - آموزش نرم افزار آتش نشانی 4

 

19- عبارت STD FIT

نشان دهنده اتصالات استاندارد اضافه شده به خط لوله است. این اتصالات می تواند شامل زانویی، سه راهه و انواع شیرآلات باشد. نرم افزار از این گزینه برای محاسبات افت فشار لوله بصورت طول معادل استفاده خواهد کرد. در صورت وجود چند اتصال می توان از تایپ حروف در قسمت پایین گزینه مربوطه استفاده کرد (مبحث نرم افزار آتش نشانی).

 

fire 3 5 1 - آموزش نرم افزار آتش نشانی 4

 

fire 3 6 1 - آموزش نرم افزار آتش نشانی 4

 

برای مثال ترکیب 1F1B به معنای وجود یک زانویی 45 درجه و یک شیر پروانه ای است.

 

20- عبارت NSTD FIT

نشان دهنده اتصالات غیر استاندارد اضافه شده به خط لوله است. از این گزینه برای وارد کردن اتصالاتی استفاده می شود که در بخش اتصالات استاندارد موجود نیست. برای این منظور می توان با کلیک بر روی گزینه OPEN ADDITIONAL FITTING LENGTH CALCULATOR به انتخاب اتصال جدید اقدام نمود. برای مثال طبق شکل زیر، برای لوله به قطر 2 اینچ، با افت فشار 1 PSI و دبی 100 GPM و دیگر مشخصات، مقدار طول معادل برابر 11 فوت بدست خواهد آمد (مبحث نرم افزار آتش نشانی).

 

fire 3 7 1 - آموزش نرم افزار آتش نشانی 4

 

 21- عبارت EQ LEN

نشان دهنده طول معادل لوله ها شامل اتصالات استاندارد و غیر استاندارد است.

22- عبارت PIPE TYPE

برای محاسبه سایز لوله ها بصورت اتوماتیک است. با توجه به اینکه در اکثر مواقع سایز لوله ها توسط طراح داده می شود، این گزینه بدون تغییر باقی می ماند.

 

FIRE 5 1 - آموزش نرم افزار آتش نشانی 4

 

23- عبارت ACTIVE BUTTON

برای فعال و یا غیر فعال کردن لوله ها و اسپرینکلرها است. در صورت غیر فعال بودن این گزینه، لوله و نود مربوطه در محاسبات وارد نخواهد شد.

 

حال به منوی TOOLBAR بالای همین پنجره اشاره می کنیم.

 

FIRE 5 2 - آموزش نرم افزار آتش نشانی 4

ADD PIPE

از این گزینه برای اضافه کردن لوله جدید استفاده می شود.

DELETE PIPE

از این گزینه برای حذف کردن یک لوله استفاده می شود.

SORT PIPE

از این گزینه برای منظم کردن لوله ها بر مبنای نام و شماره آنها استفاده می شود. این گزینه بر محاسبات تاثیری ندارد.

CLEAR PIPE

از این گزینه برای حذف تمام لوله های طراحی شده در پروژه استفاده خواهد شد.

MARK INFLOW NODE

از این گزینه برای مشخص کردن محل ورود آب تغذیه به سیستم استفاده می شود. پس از اعمال این تغییر، یک علامت فلش آبی رنگ به سمت راست در کنار نود مربوطه اضافه خواهد شد.

UNMARK INFLOW NODE

از این گزینه برای کنسل کردن انتخاب قبلی برای محل ورود آب تغذیه به سیستم استفاده می شود.

CPLD 

از این گزینه برای اضافه کردن یک افت فشار ثابت برای سیستم استفاده می شود. برای مثال در صورت وجود شیر آلارم، اگر بخواهیم این افت فشار را به سیستم اضافه کنیم، از گزینه زیر استفاده می کنیم.

 

FIRE 5 3 - آموزش نرم افزار آتش نشانی 4

 

طراحی صفر تا 100 هیدرولیکی آتش نشانی بصورت پروژه محور 

 

 جهت دسترسی به دیگر آموزشهای این مبحث کلیک کنید