محاسبات چیلر آب خنک 1

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

در این مثال از یک چیلر آب خنک بهمراه برج خنک کن استفاده شده است و به محاسبه سایز لوله کشی و پمپ ها در هر دو مدار خواهیم پرداخت. مدار اول، مدار سمت کندانسور و مدار دوم، مدار سمت ساختمان است. این مثال از بخش طراحی تاسیسات از کتابهای آموزشی کریر آورده شده است.

 

در این مثال، مشخصات سیستم به قرار زیر است

  • چیلر 100 تن آب خنک
  • دمای آب رفت از چیلر 44 درجه فارنهایت
  • دمای آب برگشت از چیلر 54 درجه فارنهایت
  • دمای آب ورودی به کندانسور 85 درجه فارنهایت
  • دمای آب برگشت از کندانسور 95 درجه فارنهایت
  • هواساز شماره 1: 45 تن سرمایشی
  • هواساز شماره 2: 55 تن سرمایشی

 

در این مثال اشاره خواهیم کرد که برای محاسبه افت فشار در لوله ها، بایستی که افت برای هر لوله جداگانه محاسبه شود. انتخاب افت 2.5% یا 3.5% که خیلی از مهندسین در محاسباتشان اعمال میکنند، روش مهندسی و صحیح نمیباشد. در شکل زیر، مدار سمت کندانسور آبی (برج خنک کن) بهمراه اندازه لوله ها و شیرآلات نشان داده شده است (مبحث چیلر آب خنک).

لوله کشی چیلر 1 - محاسبات چیلر آب خنک 1

گام اول: بررسی سرعت مجاز در لوله کشی

مقدار سرعت سیال در لوله کشی، بایستی در حد مجاز باشد در غیر اینصورت نویز و خوردگی خواهیم داشت. جدول زیر سرعتهای پیشنهادی را برای لوله کشی مختلف نشان می دهد (مبحث چیلر آب خنک).

 

لوله کشی چیلر 2 1 - محاسبات چیلر آب خنک 1

 

برای سایز لوله کشی از جداول زیر استفاده می کنیم. جدول اول برای لوله کشی سیستم بسته (لوله کشی بویلر و چیلر) و جدول دوم برای لوله کشی سیستم باز (برج خنک کن) است.

 

لوله کشی چیلر 3 1 - محاسبات چیلر آب خنک 1

 

لوله کشی چیلر 4 1 - محاسبات چیلر آب خنک 1

لوله کشی چیلر 5 1 - محاسبات چیلر آب خنک 1

گام دوم : محاسبه افت فشار لوله کشی

برای پیدا کردن مقدار افت فشار لوله کشی از جداول قبلی می توانیم استفاده کنیم. جداول 1 و2 برای لوله های فولادی و جدول 3، برای لوله های مسی استفاده می شود. در این جداول بعد از پیدا کردن سایز لوله براساس gpm و سرعت مجاز، افت فشار لوله بر حسب فوت در هر 100 فوت محاسبه می کنیم (مبحث چیلر آب خنک).

 

گام سوم: محاسبه افت دستگاه ها

افت فشار تجهیزات نیز به قرار زیر است

لوله کشی چیلر 6 1 - محاسبات چیلر آب خنک 1

گام 4: پیدا کردن طولانی ترین مسیر و محاسبه حجم آب عبوری

جزییات برجهای خنک معمولا نقطه دقیق خروج آب از نازلهای برج و یا ارتفاع دقیق آب را داخل تشتک نشان نمی دهد. برای این منظور اصطلاحا نیاز به محاسبه ارتفاع نابالانس در برج داریم (محاسبه تقریبی). برای این مهم ارتفاع آب ورودی و خروجی به برج را از هم کم می کنیم. برای مثال، افت فشار نازل در برج برابر 12.5 فوت بوده و هد کل برج برابر 19 فوت است. لذا ارتفاع را برابر 6.5 فوت در نظر می گیریم. حال با توجه به رابطه زیر مقدار دبی هر 2 مدار را محاسبه می کنیم (مبحث چیلر آب خنک).

لوله کشی چیلر 7 - محاسبات چیلر آب خنک 1

برای مدار چیلر به سمت ساختمان، دلتا تی برابر 10 درجه فارنهایت است. لذا مقدار GPM=240 برای آن خواهیم داشت. برای مدار کندانسور از 3gpm به ازای هر تن سرمایش استفاده می کنیم. لذا مقدار GPM=300 برای آن خواهیم داشت. و یا به عبارتی هر تن سرمایشی برای چیلر در بخش کندانسور برابر 15000 بی تی یو در نظر گرفته شده است. در جلسه آینده لوله ها را سایز خواهیم کرد و افت فشار لوله کشی را محاسبه می کنیم (مبحث چیلر آب خنک).

 دیگر مطالب مفید چیلر را در لینک های زیر جستجو کنید 

محاسبات چیلر آب خنکبخش اول

محاسبات چیلر آب خنکبخش دوم

محاسبات چیلر آب خنکبخش سوم

تحلیل لوله کشی های مختلف چیلر

انتخاب فنی چیلر