پمپ و پمپاژ 6

امتیاز 4.67 ( 3 رای )

اگر اختلاف سطح منبع را تا تراز مکش پمپ، 5 فوت در نظر بگیرم، آیا کاویتاسیون در پمپ خواهیم داشت یا خیر ؟

کاویتاسیون در پمپ

جواب: قطعا کاویتاسیون رخ خواهد داد.

پمپ 5 6 11 - پمپ و پمپاژ 6

دلیل آن هم این است که برای محاسبه NPSHA، روابط دیگری نیز وجود دارد که به آنها اشاره نشده است. در این جلسه این موضوع را با هم باز خواهیم کرد. برای محاسبه دقیق مقدار NPSHA باییستی موارد زیر محاسبه شوند (مبحث کاویتاسیون در پمپ).

 • افت فشار لوله کشی سیستم
 • نوع سیال و درجه حرارت آن
 • اندازه فشار بخار در دمای داده شده
 • فشار اتسفر در مکان پروژه

برای مثال اگر سیال آب باشد، رابطه زیر را داریم:

 

پمپ 6 2 - پمپ و پمپاژ 6

همه می دانیم که آب در دمای 212  درجه فارنهایت دارای فشار نسبی 0 PSIG و فشار مطلبق 14.7 PSIA است (مبحث کاویتاسیون در پمپ). حال با مثالی بررسی می کنیم:

پمپ 6 3 - پمپ و پمپاژ 6

 

در سطح تانک، فشار نسبی برابر 0 و فشار مطلق برابر 7 PSIA است. در دمای 210 درجه فارنهایت، فشار بخار سیال برابر 1 PSIA است. برای محاسبه افت فشار سیستم ازطول معادل زیر استفاده می کنیم (مبحث کاویتاسیون در پمپ).

 

پمپ 6 4 - پمپ و پمپاژ 6

 • لذا محاسبه NPSHA برابر است با :

پمپ 6 5 - پمپ و پمپاژ 6

لذا در زمان انتخاب پمپ، NPSHR بایستی کمتر از 3 فوت باشد. توجه داریم که اگر پمپ دارای ساکشن منفی باشد، مقدار هد ارتفاعی در معادله منفی تر شده و مقدار NPSHA کوچکتر خواهد شد.

مثال 2 (مبحث کاویتاسیون در پمپ)

در این مثال، سیال از محفظه تحت فشار خلا پمپ خواهد شد.

پمپ 6 6 - پمپ و پمپاژ 6

موارد مورد نیاز در محاسبات پمپ را خلاصه می کنیم

 • فشار نسبی تانک : -20PSIG
 • فشار اتمسفر : 7 PSI
 • ارتفاع مکش : +5 فوت
 • کل مسیر لوله کشی در مکش : 10 فوت به انضمام یک زانویی 90 درجه
 • فشار بخار آب در دمای 68 درجه فارنهایت : 27 PSIA
 • SG=1
 • NPSHR برابر 9 فوت طبق نظر کارخانه سازنده

در این روش حل، تمام فشارها را به طول ( برحسب فوت) تبدیل می کنیم:

 • فشار اتمسفر بر حسب فوت:

14.7 psix2.31/sg=34 feet

 • هد ساکشن:

5 feet

 • فشار مطلق تانک:

-20×1.133/1=-22.7 feet

 • فشار بخار در دمای 68 درجه فارنهایت:

0.27×2.31/1=0.62 feet

 • افت فشار سمت ساکشن: 34 فوت

لذا NPSHA برابر است با:

NPSHA  = 34 + 5 – 22.7 – 0.62 – 2.34 = 13.34 feet

این مقدار بسیار بیشتر از NPSHR=9 است . لذا کاویتاسیون رخ نخواهد داد. جدول زیر موارد مورد نیاز محاسبات را در اختیار طراح قرار می دهد.

پمپ 6 7 - پمپ و پمپاژ 6

مطالب مفید پمپ و پمپاژ

پمپ و پمپاژ – جلسه اول

پمپ و پمپاژ – جلسه دوم

پمپ و پمپاژ – جلسه سوم

پمپ و پمپاژ – جلسه چهارم

پمپ و پمپاژ – جلسه پنجم

پمپ و پمپاژ – جلسه ششم

پمپ و پمپاژ – جلسه هفتم