نوع دوره
ویدیویی
مدرس
نوید ژیانی
تاریخ انتشار
25 اردیبهشت 1398
تعداد بازدید
3343 بازدید
249,000 تومان
افزودن به سبد خرید
خرید این محصول

در این مجموعه آموزشی به مطالبی در خصوص شناخت بهتر سیستم لوله کشی چیلر پرداخته شده است و تحلیل لوله کشی چیلر را از حالت سنتی که همان تک مدار حجم ثابت است شروع کرده و با سیستم های نوینی شامل اولیه –ثانویه و تک مدار حجم  متغیر به پایان می بریم. در انتها نیز تحلیل یکی از سیستم ها را در بارهای مختلف بررسی خواهیم کرد.

عناوین تحلیل لوله کشی چیلر و محاسبات برج

 • لوله کشی های مختلف چیلر 
 • سندرم دلتا تی پایین در چیلرها
 • لوله کشی سنتی (دبی ثابت) و مشکلات آن
 • بررسی مدار اولیه ثانویه چیلر (هر دو مدار حجم ثابت)
 • بررسی مدار اولیه (حجم ثابت) و ثانویه (حجم متغیر) چیلر
 • لوله کشی چیلر در مدار حجم متغیر
 • تحلیل سیستم لوله کشی اولیه ثانویه در 4 حالت 100%-75%-50%-25% زیر بار
 • آشنایی با برج ها و انواع آن
 • محاسبات دبی و تناژ برج خنک کننده
 • بحث زیر آب کشی برج خنک کننده
 • منحاسبه افت فشار لوله کشی در مدار باز
 • محاسبه مقدار آب جبرانی برج خنک کننده
 • توصیه ها و الزامات نصب برج خنک کننده

لوله کشی چیلر

طراحی چیلر در سیستم حجم ثابت یکی از ساده ترین نوع لوله کشی چیلر است. در این طرح پمپ های با دبی ثابت، مقدار معینی از سیال را برای تامین بار سرمایشی به ساختمان می فرستند. در این شرایط نیاز به نصب شیرهای کنترلی 3 راهه بر روی تمامی کویل هاست که در زمان میان باری وظیفه بای پس کردن سیال را بر عهده دارند (مبحث تحلیل لوله کشی چیلر). در واقع در بارهای جزیی، مقدار آبی که از کویل عبور میکند کاهش میباید (در جواب به دمای هوای رفت به فضا). اما مقدار کل آبی که از شیر کنترلی خارج شده و به سمت چیلر برمیگردد همچنان ثابت است. شکل زیر تصویری از این طرح را نشان میدهد.

12 4 2020 2 23 48 PM Copy1 - اولیه ثانویه چیلر و محاسبات برج

مهم 

حال اتفاقی که می افتد این است که ترکیب آب بای پس شده و آب برگشتی از چیلر باعث افت شدید دمای آب برگشتی به چیلر شده و این مهم سبب پایین آوردن کارایی چیلر در دلتا تی طراحی خواهد شد. به این خاطر که کنترل دمای آب رفت براساس ست پوینت از قبل تعیین شده و ثابت است. این معضل به سندرم دلتا تی پایین معروف است که در اکثر سیکلهای چیلر با مدار حجم ثابت وجود دارد (مبحث تحلیل لوله کشی چیلر).

سندرم دلتا تی پایین در چیلرها

سندرم دلتا تی پایین در چیلرها سبب دور شدن از راندمان چیلر و افزایش مصرف برق خواهد شد. فرض کنیم دمای آب برگشت چیلر در طراحی 55 درجه فارنهایت است اما در عمل مقدار 52 درجه فارنهایت اندازه گیری شده است. چیلر تحت بار زیر قرار خواهد گرفت:

CH 2 2 - اولیه ثانویه چیلر و محاسبات برج

مثال: یک ساختمان 6 طبقه با کاربری اداری، نیاز به 600 تن بار سرمایشی دارد (هر طبقه حدود 100 تن). برای مجموعه 3 دستگاه چیلر 200 تن با دمای آب رفت 44 درجه فارنهایت و برگشت 56 درجه طراحی شده است. دلتا تی طراحی 12 درجه فارنهایت در نظر گرفته شده است لذا 400 gpm به ازای هر چیلر خواهیم داشت. لذا دبی کل در موتورخانه 1200 gpm و به ازای هر طبقه 200 gpm است. حال به 2 کارکرد در فول لود و 50% پارت لود اشاره می کنیم.

مشکلات سیستم در تحلیل لوله کشی چیلر

 • در 50% بار کل، یعنی به 300 تن نیاز داریم (تنها 2 چیلر). اما در عمل هر 3 چیلر وارد مدار می شوند
 • در 50% بار کل، یعنی به 300 تن نیاز داریم با دبی 600 gpm
 • اما 3 چیلر وارد مدار شده اند و دبی به 1200 gpm افزایش یافته و پمپ های بیشتری در مدار هستند

بطور کلی، 2 نوع سیستم لوله کشی از لحاظ موقعیت پمپ ها در سیستم حجم ثابت برای چیلر موجود است. همین 2 ترکیب در مدار اولیه از سیستمهای اولیه ثانویه نیز نشان داده خواهد شد (مبحث تحلیل لوله کشی چیلر).

 بررسی مدار اولیه ثانویه چیلر (هر دو مدار حجم ثابت) 

مثال تحلیل لوله کشی چیلر

مشکل سیستم قبلی را در 50% میان باری بررسی خواهیم کرد. همان مثال قبلی را با 3 چیلر 200 تن در نظر بگیرید با این تفاوت که در مدار ثانویه 4 پمپ حجم ثابت با دبی 300 gpm اضافه شده است. با ترکیب مدارهای اولیه ثانویه، هیچکدام از مدارها بر روی یکدیگر اثر نداشته، لذا دست طراح برای تغییر دلتا تی و gpm هر مدار باز است. همین مسئله باعث می شود که در مثلا میان باری 50%، یکی از چیلرها را بتوانیم از مدار خارج کنیم چراکه تنها به 300 تن بار نیاز داریم. (توجه: سیستم همچنان دبی ثابت است).

2b Copy1 - اولیه ثانویه چیلر و محاسبات برج

کاهش مصرف انرژی در پمپ های ثانویه

مقدار دبی در مدار ثانویه نصف شده است (از 1200 به 600 gpm)  که این معادل توان سوم آن برای مصرف برق است یعنی 12.5% درصد. لذا کاهش مصرف انرژی در پمپاژ برابر 87.5% است.

کاهش مصرف انرژی در پمپ های اولیه

2 پمپ در مدار خواهند بود که باز هم نسبت به سیستم اول (تک لوپ حجم ثابت)، سیستم دارای کاهش در مصرف برق پمپاژ است.

سندروم دلتا تی پایین

 در این سیستم در میان باری با توجه به بالاتر بودن دبی در مدار اولیه، برگشت مستقیم دبی در لوله مشترک اتفاق افتاده که دمای برگشت به چیلر را کاهش می دهد. لذا همچنان مشکل دلتا تی پایین وجود دارد اما نه به شدت سیستم اول (مبحث تحلیل لوله کشی چیلر).

24 Copy - اولیه ثانویه چیلر و محاسبات برج

لوله کشی چیلر در مدار حجم متغیر

لوله کشی چیلر در مداربندی های اولیه ثانویه با تمام مزیت هایی که دارد، عیوبی را نیز به همراه داشت که از جمله آنها می توان به سندروم دلتا تی پایین در حالات میانباری اشاره کرد. برای رفع این معضل و نیز افزایش راندمان سیستم از لوله کشی دبی متغیر استفاده می کنیم. در این نوع لوله کشی تمام دبی گذرا از سیستم متغیر است و سیستم از جهاتی مشابه نوع لوله کشی با دبی ثابت در نوع سنتی است. با توجه به جدید بودن این سیستم به کلیاتی از طراحی آن می پردازیم.

مثال تحلیل لوله کشی چیلر

3 عدد چیلر به ظرفیت هرکدام 500 تن با دلتا تی طراحی 12 درجه فارنهایت در مدار قرار دارند. در این شرایط چون سیستم دبی متغیر است، می توان از نوع لوله کشی منیفولد برای پمپ های چیلر استفاده کرد (مبحث تحلیل لوله کشی چیلر). در ساختمان، کویل ها با شیرکنترل دو راهه طراحی شده اند. درجه حرارت طراحی آب رفت  44 و برگشت 56 (درجه فارنهایت) برای چیلر در نظر گرفته شده است.

CH 2 6 - اولیه ثانویه چیلر و محاسبات برج

آشنایی با برج ها و انواع آن

اساس کار انتقال حرارت از آب گرم کندانسور در ساختمان برج ها براساس تبخیر است. در طی این فرآیند حجم زیادی از آب خنک می‌شود تا برای ورود مجدد به کندانسور یا هر تجهیز دیگری مورد استفاده قرار گیرد. از برج ها در تاسیسات مکانیکی ساختمان ها، نیروگاه ها، پالایشگاه ها استفاده می شود که براساس نوع برنه، متریال مورد استفاده و نوع جریان هوا به دسته های مختلفی تقسیم بندی می شود. در این آموزش همچنین به نکته بسیار مهم سایز لوله ها و مقدار افت فشار در سیستم های باز اشاره شده است. 

نوع متریال 

 • فلزی
 • چوبی
 • فایبرگلاس

ساختمان بدنه

 • مربعی
 • گرد 
 • ذوزنقه ای

جریان هوا

 • طبیعی
 • مکانیکی
  • مکشی
  • دهشی

حرکت آب و هوا

 • متقاطع
 • مخالف

در نهایت به توصیه ها و الزامات نصب، محاسبه مقدار آب جبرانی، مقدار بلودان، مقدار حجم هوای فن و محاسبه دبی آب در گردش برای چیلرهای تبرید تراکمی و جذبی پرداخته شده است. 

 

راهنمای آموزش ها
 • تمام آموزش ها با قفل نرم افزاری ارائه شده و تنها در سیستم عامل ویندوز قابل اجراست.  
 • جهت دانلود آموزش به پنل کاربری در سایت مراجعه فرمایید.
 • پیشنهاد می گردد آموزشها را با دانلود منجر دانلود کنید.

7 پاسخ به “اولیه ثانویه چیلر و محاسبات برج”

 1. سلام، آموزش عالی و کاربردی بودش، امیدوارم همه قدر این آموزش ها را بدونند، چون بدست آوردن این حجم از اطلاعات فنی به این راحتی شاید سال ها طول بکشه، در صورتیکه این سایت خیلی راحت حجم زیادی از اطلاعات در اختیار گذاشتند. تشکر و خسته نباشید بابت زحماتی که میکشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.