نوع دوره
متنی
مدرس
دکتر امید توتونچیان
تاریخ انتشار
17 مهر 1399
تاریخ به روز رسانی
29 شهریور 1401
تعداد بازدید
2551 بازدید
13,500 تومان

بررسی آزمون نظارت مهر 99
این آزمون در حقیقت همان آزمون اسفند 98 می­باشد که به علت شیوع بیماری کرونا به تعویق افتاد و سرانجام در تاریخ 3 مهر 99 برگزار گردید. طبق معمول آزمون دارای 60 سوال و 150 دقیقه وقت برای پاسخگویی بود و طبق سنوات گذشته نیز شرط قبولی از آزمون کسب نمره 50% از کل سوالات می­باشد.

در زیر جدولی برای مقایسه کمی بین مباحث و سوالات مطرح شده ارائه گردیده است تا شما همراهان و همکاران گرانقدر بتوانید با چشم انداز بهتری برای آزمون های آینده مطالعه و برنامه ریزی داشته باشید.

nezam99 1 - پاسخنامه تشریحی نظارت مکانیکی مهر 99

همانطور که مشخص است برطبق ادوار گذشته بیشترین درصد سوالات آزمون نظارت را سوالات مبحث 16 به خود اختصاص داده­است. نکته قابل تامل افزایش درصد سوالات مطرح شده از مبحث 17 نسبت به دوره­های گذشته می­باشد چنانکه سهم این مبحث حتی از مبحث 14 نیز فراتر رفته است.

طبق سنت سالیان گذشته در حدود 10 درصد سوالات این دوره نیز از نشریات 128 ارائه گردیده­است. تفاوت سوالات مطرح شده در این دوره از نشریات 128 نسبت به دوره­های گذشته، کاهش تعداد سوالات از بخش دیتایل­های تاسیساتی از نشریه 128-6-1 و 2-6-128 و پراکندگی بیشتر سوالات از این نشریات می­باشد که کار پاسخگویی به این قبیل سوالات را زمان­بر تر خواهد نمود.

نکته قابل توجه دیگر طرح 13 درصد سوالات از مباحث متفرقه و محاسباتی در این آزمون بوده است و این مهم بیانگر این واقعیت است که صرفا با مطالعه مباحث و نشریات 128 و تسلط کافی بر آنها نمیتوان تضمینی برای قبولی در آزمون نظارت برای خود متصور بود و باید به مطالعات بیشتر در زمینه تاسیسات و مباحث گوناگون مرتبط با آن پرداخت.

نمونه ای از پاسخ تشریحی سوالات نظارت مهر 99

3)  هوادهی آزاد یک فن گریز از مرکز ۶000 متر مکعب در ساعت است. قطر نامی پولی فن و پولی موتور به ترتیب ۲۸ و ۷ سانتی متر است اگر بخواهیم با تعویض پولی موتور هوادهی آزاد فن را به 6600 متر مکعب در ساعت برسانیم قطر پولی جدید باید چند سانتی متر باشد؟ ( لغزش تسمه روی پولی ناچیز است)

1- 8.5

2- 6.4

3- 7.3

4- 5.8

nezam99 2 - پاسخنامه تشریحی نظارت مکانیکی مهر 99

در این سوال قطر خود فن تغییر نخواهد کرد و سرعت خطی فن و موتور یکسان خواهد بود. اگر  w سرعت زاویه ای  و n تعداد دور در زمان و  v سرعت خطی پولی فن و موتور باشد از روابط تشابهی فن ها خواهیم داشت.

nezam99 3 - پاسخنامه تشریحی نظارت مکانیکی مهر 99

به علت ثابت بودن شعاع یا قطر فن، سرعت زاویه ای و یا تعداد دور در زمان رابطه مستقیم با سرعت خطی فن خواهد داشت بنابراین:

nezam99 4 - پاسخنامه تشریحی نظارت مکانیکی مهر 99

تعداد دور موتور ثابت می باشد بنابراین خواهیم داشت:

nezam 99 5 - پاسخنامه تشریحی نظارت مکانیکی مهر 99

5) در یک دستگاه هوارسان از کویل بخار با فشار نسبی ۲ پوند بر اینچ مربع برای گرم کردن ۸000 فوت مکعب در دقیقه هوا از دمای ۵۰ درجه فارنهایت و رطوبت نسبی ۵۰ درصد تا دمای ۹۰ درجه فارنهایت استفاده می‌شود. در صورتی که هوا تنها با گرمای نهان بخار آب گرم شود مقدار کندانس بخار آب چند پوند در ساعت است؟ ( آنتالپی نهان تبخیر آب را ۱۰۰۰ بی تی یو بر پوند و ضریب تصحیح چگالی شهر مورد نظر را 0.8 در نظر بگیرید.)

1- 346

2- 277

3- 432

4- 256

پاسخ: با توجه به اینکه گرمایش ایجاد شده در کویل گرمایشی توسط تغییر فاز بخار آب انجام می شود بنابراین با برقراری موازنه انرژی بین هوای عبوری از روی کویل ( گرمایش محسوس ) و گرمای نهان حاصل از تغییر فاز بخار آب داخل کویل میتوان مقدار کندانس بخار آب را بدست آورد.

nezam 99 6 - پاسخنامه تشریحی نظارت مکانیکی مهر 99

نمونه ای از پاسخ تشریحی سوالات نظارت مهر 99

7)  دو دستگاه گازسوز هر کدام به ظرفیت ۲۴ کیلووات مطابق شکل در دو طبقه متوالی یک ساختمان واقع شده‌اند حداقل قطر لوله های رابط و دودکش مشترک به ترتیب چند میلی متر باید باشد؟

1- 150، 150، 150

2- 200، 200، 200

3- 150، 150، 200

4- 200، 200، 250

nezam 99 7 - پاسخنامه تشریحی نظارت مکانیکی مهر 99

پاسخ: برای پاسخگویی به این سوال ابتدا باید کیلووات را به کیلوکالری بر ساعت تبدیل نمود. بنابراین ظرفیت حرارتی هر دستگاه 20636 کیلوکالری بر ساعت خواهد بود. نکته ای در حل این سوال باید دقت نمود این هست که در صورت افزایش طول لوله رابط یا افزایش طول لوله دودکش ظرفیت آن افزایش خواهد یافت.

برای حل اینگونه سوالات بهتر هست از برهان خلف استفاده نمود و با رد حالت های مختلف به جواب قطعی رسید . برای بدست آوردن D1  باید در نظر گرفت که دودکش دستگاه پایین تا سه راهی طبقه بالاتر به عنوان یک دودکش دستگاه مجزا عمل خواهد نمود و بنابراین بایستی از جدول 1-8-17 صفحه 76 استفاده نمود.

متاسفانه اطلاعات شکل ناقص است و باید ارتفاع دستگاه پایین تا 3 راهی یا خروجی دودکش از دستگاه بالاتر در دست باشد. با فرض ارتفاع 3 متر بین خروجی دود از دستگاه پایین تا دستگاه بالاتر نسبت به حل این سوال اقدام میکنیم.

برای دستگاه پایین H برابر است با خروجی دود از دستگاه پایین تا محل سه راهی ( مانند شکل 17-8-3 صفحه 75 مبحث 17) و مقدار آن برابر با 3.9 متر می باشد. طول لوله رابط نیز L=3 متر خواهد بود. با مراجعه به جدول 17-8-1 و بر طبق نکته بیان شده، ملاحظه میگردد ارتفاع 4.5 متر به همراه طول لوله رابط 3 متر با قطر 100 میلیمتر برای ظرفیت به مقدار 20636 کیلوکالری در ساعت کافی نبوده و تنها تا 14600 کیلوکالری در ساعت جوابگو می باشد بنابراین دودکش مورد نظر که دارای قطر D1 می­باشد و ارتفاع آن 3.9 متر هست قطعا با قطر 100 میلیمتر جوابگو نبوده و باید قطر 150 میلیمتر برای آن انتخاب گردد.

برای بدست آوردن قطر D2 باید به جدول 17-8-2-الف با عنوان ظرفیت لوله رابط دودکش مراجعه نمود. ارتفاع H در اینجا از خروجی محل دود دستگاه بالاتر تا انتهای دودکش مشترک خواهد بود که مقدار آن 4.5 متر خواهد بود. با مراجعه به جدول و در نظر گرفتن H=4.5 و R=0.9 ملاحظه میگردد که قطر 150 میلیمتر قادر به پاسخگویی ظرفیت دستگاه مورد نظر خواهد بود. برای بدست آوردن قطر D3  به علت اینکه این قسمت از دودکش عملا مشترک بوده و باید قابلیت پاسخگویی به دو دستگاه همزمان را داشته باشد از جدول 17-8-2-ب صفحه 77 باید استفاده نمود.

در این جدول ارتفاع H از 3 راهی تا انتهای دودکش مشترک می­باشد. بنابراین H=3.6 خواهد بود. با مراجعه به جدول میتوان دریافت که دودکش مشترک با ارتفاع 4.5 و قطر 100 قادر به پاسخگویی ظرفیت حرارتی در حدود 40000 کیلوکالری ( مجموع دو دستگاه ) نمی­باشد و چون دودکش مذکور دارای ارتفاع کمتر از 4.5 می­باشد قطعا نمیتوان برای ظرفیت مورد نظر مناسب باشد. بنابراین قطر آن 150 میلیمتر باید باشد. در صفحه 77 و بند 17-8-3-9 بیان گردیده است که اگر قطر لوله رابط و دودکش مشترک یکسان باشد باید قطر دودکش مشترک یک اندازه بزرگتر انتخاب گردد بنابراین قطر D3 باید برابر با 200 میلیمتر باشد.

نمونه ای از پاسخ تشریحی سوالات نظارت مهر 99

10) حداقل قطر لوله اصلی گاز یک واحد ویلایی که طولانی ترین مسیر لوله کشی آن ۱۷ متر و مقدار کل مصرف آن ۱.۸ متر مکعب در ساعت است برای گاز با چگالی ۰.۵۵ کیلوگرم بر متر مکعب چند اینچ باید باشد؟

1- 1

2- 1/2

3- 3/4

4- 11/4

پاسخ: برای بدست آوردن قطر لوله کشی گاز یک واحد میتوان از جدول 17-4-2 صفحه 33 مبحث 17 استفاده نمود. در این جدول از ستون سمت راست باید طول دورترین مسیر را انتخاب نمود. در روی سوال این طول 17 متر ذکر شده است با مراجعه به جدول با توجه به عدم وجود مقدار 17 متر، باید نزدیکترین طول بزرگتر از 17 را انتخاب نمود.

از طرفی این جدول برای گاز با چگالی 0.65 مرتب گردیده است. به علت متفاوت بودن چگالی گاز مورد نظر در روی سوال با چگالی مبنا (0.65) باید اعداد موجود در داخل جدول 17-4-2 را در ضریب 1.08 که از جدول 17-4-3 صفحه 88 استخراج گردیده است ضرب نمود.

با اعمال این موارد مشخص است که قطر ¾ اینچ برای این مقدار مصرف مناسب است اما با توجه به بند 17-4-8-1-ث حداقل قطر لوله اصلی گاز باید 1 اینچ باشد. بنابراین گزینه 1 صحیح می باشد.

60) ذخیره سازی آب مصرفی بهداشتی در ساختمان های مشمول ضوابط پدافند غیر عامل باید چگونه باشد؟

1) ذخیره سازی متناسب با شرایط بحران برای تامین نیاز یک هفته

2) ذخیره سازی برای حداقل  ۲۴ ساعت و متناسب با شرایط بحرانی

3) تحت هر شرایطی ذخیره‌سازی برای حداقل به میزان نیاز یک هفته

4) ذخیره سازی برای حداقل به میزان نیاز سه روز و متناسب با شرایط بحرانی

پاسخ: با توجه به بند 21-7-2-5-1 صفحه 98 مبحث 21 ذخیره سازی آب مصرفی بهداشتی، دست کم به میزان نیاز 3 روز و متناسب با شرایط بحرانی صورت گیرد.

آموزش های رایگان سایت 

راهنمای آموزش ها
  • تمام آموزش ها با قفل نرم افزاری ارائه شده و تنها در سیستم عامل ویندوز قابل اجراست.  
  • جهت دانلود آموزش به پنل کاربری در سایت مراجعه فرمایید.
  • پیشنهاد می گردد آموزشها را با دانلود منجر دانلود کنید.

2 پاسخ به “پاسخنامه تشریحی نظارت مکانیکی مهر 99”

  1. سلام وقتتون بخیر
    ممنون آقای دکتر توتونچیان از توصیحات کاملتون..
    اگه امکانش هست طراحی ۹۹رو هم بذارین.. خیلی ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *