خرید
REGISTER NEW04WED 472x267 - طراحی دریچه ها در تهویه مطبوع
39,900 تومان

طراحی دریچه ها در تهویه مطبوع

این فایل آموزشی نحوه طراحی دریچه ها در تهویه مطبوع را آموزش می دهد. سایزینگ انواع دریچه های مهم اعم از دیفیوزر، […]