خرید
REGISTER NEW04WED 472x267 - طراحی دریچه ها در تهویه مطبوع
۴۹,۹۰۰ تومان

طراحی دریچه ها در تهویه مطبوع

این فایل آموزشی نحوه طراحی دریچه ها در تهویه مطبوع را آموزش می دهد. سایزینگ انواع دریچه های مهم اعم از دیفیوزر، […]