خرید
NEW DUCT 5KJOS 472x267 - طراحی کانال کشی و افت فشار 1
29,000 تومان

طراحی کانال کشی و افت فشار 1

این فایل آموزشی نحوه طراحی کانال کشی و محاسبات افت فشار سیستم، را به 3 روش اصلی به همراه مثال هایی کاربردی […]