خرید
NEW DUCT 5KJOS 472x267 - کانال کشی پیشرفته 1
69,000 تومان

کانال کشی پیشرفته 1

این فایل آموزشی نحوه طراحی کانال کشی و محاسبات افت فشار سیستم، را به 3 روش اصلی به همراه مثال هایی کاربردی […]