خرید
ref new 1 472x267 - آموزش مفاهیم تبرید
99,000 تومان

آموزش مفاهیم تبرید

آموزش مفاهیم تبرید و بررسی اجزای سیکلهای تراکمی با استفاده از نرم افزار شرکت معظم ESCO برای علاقه مندان در نظر گرفته […]