اگر به دنبال استفاده از تخفیف های مازاد در آموزش های سایت هستید، مطالب زیر را با دقت بخوانید.

 

 •  آموزش های مقدماتی 1 تا 7  

  • 20% تخفیف مازاد (هر 7 آموزش بایستی به سبد خرید شما اضافه گردد)

 •  آموزش های پیشرفته 1 تا  4  

  • 20% تخفیف مازاد (هر 4 آموزش بایستی به سبد خرید شما اضافه گردد)

 •  آموزش های نرم افزار رویت مپ 

  • 10% تخفیف مازاد – رویت مپ مقدماتی + پیشرفته (هر 2 آموزش بایستی به سبد خرید شما اضافه گردد)

  • 10% تخفیف مازاد – رویت مپ پیشرفته + طراحی موتورخانه در رویت (هر 2 آموزش بایستی به سبد خرید شما اضافه گردد) 

  • 15% تخفیف مازاد – رویت مپ مقدماتی + پیشرفته + طراحی موتورخانه در رویت (هر 3 آموزش بایستی به سبد خرید شما اضافه گردد)

 

توجه: تخفیف مازاد برای هر پکیج، بصورت اتومات به سبد خرید شما در زمان پرداخت اضافه می گردد و نیازی به کد تخفیف مجزا ندارید.