×

برای مشاهده سیلابس آموزش روی هر دوره کلیک کنید

رسالت ما در موسسه تاسیسات نوین بومی سازی آموزشهای کاربردی در حوزه تاسیسات مکانیکی و آموزش نرم افزارهای مورد استفاده در صنعت تاسیسات میباشد و در این راستا سعی شده است از سیلاب بندی های آموزشی سازمانهای معتبری مانند انجمن مهندسین سرمایش گرمایش و تهویه مطبوع آمریکا (ASHRAE) و موسسه کریر آمریکا با منطبق نمودن سیلابس های آموزشی با ضوابط مهندسی ایران استفاده شود.

در کنار آموزش های حرفه ای

اعطای مدرک از سازمان فنی حرفه ای

دسترسی به کد تخفیف دائمی جهت آموزش های آفلاین سایت

بازدید گروهی از موتورخانه های مطرح کشور جهت دوره های موتورخانه و تاسیسات مکانیکی برج

عضویت در گروه اختصاصی پرسش و پاسخ 

0