ادامه مطلب
لوله بخار
27 شهریور 1400

محاسبات بخار در تاسیسات 7

در این بخش به توضیحاتی در خصوص پمپ کندانس و لوله کشی کندانس بخار اشاره شده است.  لوله کشی کندانس بخار در […]

ادامه مطلب
لوله بخار
31 مرداد 1400

محاسبات بخار در تاسیسات 6

در این بخش به انواع سیستم های بخار در صنعت تاسیسات و تهویه مطبوع اشاره شده است. سیستم های لوله کشی حرارتی با […]

ادامه مطلب
لوله بخار
16 مرداد 1400

محاسبات بخار در تاسیسات 5

در این مقاله به اجزای سیستم های بخار اشاره شده است. اجزایی که یک سیستم بخار را تشکیل می دهند با اصطلاحات […]

ادامه مطلب
لوله بخار
10 مرداد 1400

محاسبات بخار در تاسیسات 4

در این مقاله به سیستم تک لوله ای بخار پرداخته شده است. خواص ترمودینامیکی بخار، آن را به وسیله ای عالی برای انتقال […]

ادامه مطلب
لوله بخار
4 آذر 1398

محاسبات بخار در تاسیسات 3

در این آموزش به بررسی حلقه انبساط بخار ، محاسبات و ساخت آن اشاره شده است. بطور کلی در سیستم های بخار […]

ادامه مطلب
لوله بخار
8 آبان 1398

محاسبات بخار در تاسیسات 2

در این بخش به مطالبی در خصوص نصب شیر آلات و تجهیزات روی لوله بخار و کندانس اشاره شده است. در ابتدای لوله بخار […]

ادامه مطلب
لوله بخار
1 آبان 1398

محاسبات بخار در تاسیسات 1

در این آموزش به شبکه لوله کشی بخار و کندانس اشاره شده است. این شبکه باید دارای ویژگی هایی باشد که بتوان […]

0