ادامه مطلب
هواساز
19 تیر 1398

چالش تاسیساتی 9

با سلامی مجدد خدمت همراهان عزیز، در خدمت شما هستیم با سوال نهم از بخش چالش تاسیساتی. سوالی که مطرح شد این […]

ادامه مطلب
هواساز
30 خرداد 1398

چالش تاسیساتی 8

این جلسه در خدمت شما هستیم با سوال چالش تاسیساتی شماره هشتم  با مبحث بوی کلر در استخر. سوال  این بود که پس […]

ادامه مطلب
هواساز
12 اسفند 1397

چالش تاسیساتی 7

این جلسه در خدمت شما هستیم با سوال چالش تاسیساتی شماره هفتم که در خصوص کویل هواساز صحبت خواهیم کرد. سوال این […]

ادامه مطلب
هواساز
4 اسفند 1397

چالش تاسیساتی 6

با سوال نهم از بخش چالش تاسیساتی در خصوص منبع انبساط در بام در خدمت شما عزیزان هستیم. سوال این بود که […]

ادامه مطلب
هواساز
21 بهمن 1397

چالش تاسیساتی 5

در چالش تاسیساتی شماره پنجم به مطلب مهم خوردگی در تاسیسات اشاره شده است و سوال شده بود که این تجهیز که […]

ادامه مطلب
هواساز
10 دی 1397

چالش تاسیساتی 4

در خدمت کاربران محترم تاسیسات نوین هستیم با سوال چهارم از چالش تاسیساتی و بررسی ساکشن دیفیوزر در بخش مکش پمپ ها […]

ادامه مطلب
هواساز
28 آذر 1397

چالش تاسیساتی 3

در خدمت کاربران محترم تاسیسات نوین هستیم با سوال سوم از چالش تاسیساتی که چند روز پیش سوال آن را مطرح کردیم. […]

ادامه مطلب
هواساز
21 آذر 1397

چالش تاسیساتی 2

سوال دوم از بخش چالش تاسیساتی مربوط به قسمت های مختلف یک هواساز است که در شکل زیر نشان داده شده است.  […]

ادامه مطلب
هواساز
14 آذر 1397

چالش تاسیساتی 1

سوال اول از بخش چالش تاسیساتی مربوط به تجهیزی است که بر روی یک دستگاه روف تاپ یونیت نصب شده است. سوال […]

0