دانلود
NEW PARKING 01A 472x267 - اگزازست پارکینگ

اگزازست پارکینگ

رایگان

در این آموزش به بررسی و محاسبه مقدار هوای اگزازست پارکینگ  اشاره شده است. رفرنس مطالب و جداول از هندبوک اشری اپلیکیشن […]

دانلود
new heat pump 4gf4 472x267 - هیت پمپ زمین گرمایی1

هیت پمپ زمین گرمایی1

رایگان

در این مطلب، به چگونگی کارکرد انواع هیت پمپ مورد استفاده در طراحی تاسیسات به همراه محاسن، معایب، راندمان سیستم، هزینه ها، […]

دانلود
new kiychen 01s 472x267 - تهویه آشپزخانه های صنعتی

تهویه آشپزخانه های صنعتی

رایگان

در این مقاله چگونگی تخلیه هوای اگزازست توسط هود، در بهبود تهویه آشپزخانه صنعتی توسط استاندارد ASTM F-1704 مورد بررسی قرار میگیرد […]

دانلود
new pump sck5 472x267 - کاهش مصرف در مدار اولیه ثانویه

کاهش مصرف در مدار اولیه ثانویه

رایگان

در این مطلب، به چگونگی کاهش مصرف انرژی در سیستم های هیدرونیک با پمپ دور متغیر اشاره شده است. این کاهش در […]

دانلود
new vav 01q 472x267 - کاهش مصرف انرژی در هواسازها

کاهش مصرف انرژی در هواسازها

رایگان

در این مطلب به چگونگی کاهش مصرف انرژی در هواساز حجم متغیر اشاره شده است. در شکل زیر از یک هواساز حجم […]

دانلود
new pool 4fjo6 472x267 - کاهش مصرف انرژی در استخر

کاهش مصرف انرژی در استخر

رایگان

در این مطلب چگونگی کاهش مصرف انرژی در استخر  دربرگیرنده سیستم پمپاژ فیلتراسیون را بررسی خواهیم کرد. ابتدا به نحوه فیلتراسیون آب […]

0