خرید
NEW POOL F5 472x267 - طراحی هواساز استخر (رطوبت گیری)
49,700 تومان

طراحی هواساز استخر (رطوبت گیری)

در این فایل آموزشی در خصوص طراحی هواساز استخر به روش رطوبت گیری شامل ظرفیت کویلهای سرمایشی و گرمایشی اشاره شده است. […]