ادامه مطلب
pool dsd 1 472x267 - طراحی استخر 5 (سونا و حوضچه آبسرد)
15 آبان 1398

طراحی استخر 5 (سونا و حوضچه آبسرد)

در این آموزش به تعیین ظرفیت و طراحی سونا اشاره شده است. براساس یک قاعده کلی به ازای هرنفر باید فضایی به طول […]