پمپ و پمپاژ 3

امتیاز 5.00 ( 3 رای )

در این جلسه به محاسبه افت لوله کشی که تصویر آن در جلسه گذاشته قرار داده شد بود اشاره می کنیم. در ادامه به تعریف بسیار مهمی می پردازیم که در واقع یک مهندس مکانیک با آن بیشتر سرو کار خواهد داشت

محاسبه افت لوله کشی

1- ارتفاعی که سیال بایستی پمپ شود

20FT-12FT=8FT

2- افت فشار استاتیکی لوله

8FT+10FT+20FT+299.2FT=337.2FT

337.2FTX2.5/100=8.43

3- افت اتصلات

برای هر زانویی 0.2 فوت، افت در نظر گرفته شده است. لذا در مجموع 0.6 فوت خواهد شد.

4- برای مبدل حرارت

اگر افت فشار آن را 16.5PSI لحاظ کنیم، مقدار افت بر حسب فوت برابر 38 فوت خواهد شد. لذا هد کل برابر مجموع اعداد بالا است، که 59 فوت خواهد شد.

توجه داریم که در این مثال به مینیمم فشار در خروجی نیازی نداریم. در ادامه مثالهای بیشتری را حل خواهیم کرد. در ادامه بررسی منحنی های پمپ، به بررسی رابطه اسب بخار و دانسیته سیال می پرازیم. جهت مقایسه سیالهای مختلف نسبت به آب، از فاکتور SPECIFIC GRAVITY استفاده می کنیم.

براین اساس این عدد برای آب برابر یک و برای سیالهای سنگین تر و یا سبک تر بزرگتر یا کوچکتر از یک است.

پمپ3 1 - پمپ و پمپاژ 3

 

برای محاسبه اسب بخارِ پمپ، از رابطه زیر استفاده می کنیم که تابعی از دبی، هد و دانسیته سیال است.

پمپ3 2 300x43 - پمپ و پمپاژ 3

این رابطه به شکل زیر تعریف می شود

پمپ3 3 300x69 - پمپ و پمپاژ 3

عدد ثابت 3960 در مخرج کسر نیز عبارتست از

 

پمپ3 4 300x49 - پمپ و پمپاژ 3

همانطور که مشخص است برای پمپاژ سیالی با دانسیته بالاتر، به اسب بخار بالاتری نیز نیاز داریم. برای مثال، پمپ انتقال آب با 20% اتیلن گلایکل نسبت به آب، دارای اسب بخار بالاتری خواهد بود (مبحث محاسبه افت لوله کشی).

در ادامه به تعریف بسیار مهمی می پردازیم که در واقع یک مهندس مکانیک با آن بیشتر سرو کار خواهد داشت و آن اسب بخار ترمزی است. تفاوت آن با اسب بخار، این است که اسب بخار ترمزی، مقدار واقعی قدرتی است که توسط موتور به پمپ منتقل میشود (بدلیل اصطکاک و …). لذا مقدار اسب بخار ترمزی همیشه کمتر از اسب بخار بوده و آن را با bhp نمایش می دهیم.

پمپ3 5 300x31 - پمپ و پمپاژ 3

طبق رابطه بالا، اسب بخار ترمزی تابعی از دبی، هد، دانسیته و راندمان پمپ است.

توجه

با پایین آوردن اسب بخار ترمزی است که می توان مصرف انرژی پمپ را کم کرد. در زیر نیز رابطه مربوطه به صورت فرمولی آورده شده است (مبحث محاسبه افت لوله کشی).

پمپ3 6 300x63 - پمپ و پمپاژ 3

مطالب مفید دیگر

پمپ و پمپاژ – جلسه اول

پمپ و پمپاژ – جلسه دوم

پمپ و پمپاژ – جلسه سوم

پمپ و پمپاژ – جلسه چهارم

پمپ و پمپاژ – جلسه پنجم

پمپ و پمپاژ – جلسه ششم

پمپ و پمپاژ – جلسه هفتم