پمپ و پمپاژ 1

امتیاز 5.00 ( 3 رای )

مباحث آموزشی پمپ و پمپاژ را آغاز می کنیم با بررسی منحنی های پمپ سانتریفوژ که در طراحی سیستم های هیدرونیک مورد استفاده قرار می گیرد. در این بخش به موارد زیر اشاره خواهیم کرد.

مطالب پمپ و پمپاژ

  • منحنی پمپ چیست؟
  • اجزای اصلی تشکیل دهنده منحنی پمپ
  • منحنی های پمپ چطور ساخته می شوند
  • منحنی پمپ بیانگر چیست

پمپ 1 2 - پمپ و پمپاژ 1

با تعریف محورهای تشکیل دهنده پمپ شروع می کنیم. منحنی هر پمپ دارای خواص متعلق به همان پمپ است، که مواردی از جمله، دبی، هد، راندمان، دور موتور و … را نشان میدهد. در تمام منحنی های پمپ، محور افقی نشان دهنده دبی است که معمولا بر حسب gpm و یا مترمکعب بر ساعت تعریف می شود. محور عمودی نیز نشان دهنده هد پمپ است که براساس متر ستون آب یا فوت ستون آب تعریف می گردد. در واقع منظور از هد (برمبنای فوت) این است : چه میزان کار در ازای هر پوند از سیال

پمپ 1 3 - پمپ و پمپاژ 1

طبق منحنی بالا که برای پمپهای سانتریفوژ رسم شده است، مشخصه منحنی بدین حالت است که در دبی صفر، ماکزیمم هد را داریم و به تدریج با افزاش دبی، هد کم تر می شود. منحنی پمپ همچنین با نامهای ” منحنی پروانه” و یا “منحنی ظرفیت هد” نیز شناخته می شود.

مهمترین نکته این است که پمپ در هر شرایطی بر روی یکی از نقاط این منحنی در حرکت است.

برای ساخت منحنی پمپ، از تجهیزات آزمایشگاهی در کارخانه سازنده استفاده می شود. در این آزمایش مشابه شکل زیر، اندازه های دبی و هد براساس دور پمپ، گشتاور ایجاد شده و اندازه گیری فشار سیستم انجام می شود. سپس مقادیر فشار در ساکشن و خروجی پمپ مشخص خواهد شد. همچنین از تجهیز فلومتر برای اندازه گیری دقیق دبی، در تجهیزات استفاده می شود. برای خواندن مشخصات پمپ از روی مدل، نیز بصورت زیر عمل  میکنیم

پمپ 1 4 - پمپ و پمپاژ 1

توجه داریم که در پمپ های زمینی سایز لوله مکش بایستی یک سایز بزرگتر از لوله دهش باشد. مشخصات زیر نیز برای پمپ خطی نوشته شده است.

پمپ 1 5 - پمپ و پمپاژ 1

در پمپ های خطی سایز لوله مکش و دهش را یکسان در نظر میگیریم. حال به تعریف هد پمپ می پردازیم. منظور از هد، مقدار ارتفاعی است که پمپ می تواند سیال را به بالا پرتاب کند.

پمپ 1 6 - پمپ و پمپاژ 1

یعنی تا ارتفاع x ، آب یا هر سیال دیگری، با دبی معین از شیر خارج می شود. حال یک سوال مطرح میشود و آن اینکه، چرا سازندگان، مشخصات پمپ را با هد (متر یا فوت) معرفی می کنند نه با فشار psi ؟