خرید
BORJ MAIN1 472x267 - تاسیسات ساختمان های بلند مرتبه

تاسیسات ساختمان های بلند مرتبه

1,400,000 تومان

در این مجموعه آموزشی که در طی 32 ساعت بصورت آموزش ویدیویی گردآوری شده است به مبحث مهم و جذاب تاسیسات ساختمان […]