نوع دوره
دانلودی
پلتفرم
کامپیوتر
مدرس
مهندس فرید طلایی
زمان آموزش
32 ساعت
تاریخ به روز رسانی
23 اردیبهشت 1403
تعداد بازدید
4961 بازدید
1,990,000 تومان

در این مجموعه آموزشی که در طی 32 ساعت بصورت آموزش ویدیویی گردآوری شده است به مبحث مهم و جذاب تاسیسات ساختمان های بلند مرتبه پرداخته شده است. فهرست آموزش در ذیل آورده شده است. پس از تمام آموزش، کاربر با الزامات طراحی، نکات اجرایی و نظارت در ساختمان های بلند مرتبه آشنا شده و قادر به طراحی و محاسبات یک برج بشکل نمونه خواهد بود. نقشه های نمونه یک برج در تهران نیز در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت. 

 • آیا دوست دارید محاسبات تاسیسات مکانیکی ساختمان های بلند مرتبه را حرفه ای یاد بگیرید؟
 • یادگیری کامل اصول زون بندی فشار در ساختمان های بلند مرتبه برای شما چقدر جذاب است؟
 • یک بار برای همیشه از شر آموزش های ساختمان های بلند مرتبه خلاص شوید.

پاسخ اصلی سوال‌های بالا، یک دوره آموزشی جامع است.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

 • مهندسین طراح و محاسب
 • مهندسین ناظر
 • مجریان و پیمانکاران محترم

پیش نیازها؟

زمان آموزش 

 • 32 ساعت آموزش ویدیویی
 • به همراه الزامات اجرایی نظارتی
 • نقشه های تاسیسات مکانیکی برج در تهران 

92b3c0 8716ceee699d498d823fc9fd69649b0c mv2 - تاسیسات ساختمان های بلند مرتبه 
سرفصل آموزش تاسیسات ساختمان های بلند مرتبه

 تعریف ساختمانهای بلند مرتبه 

 • تعریف ساختمانهای بلند بر اساس استاندارد ASHRAE
  • تعریف ساختمان بلند مرتبه Tall Building
  • تعریف ساختمان بسیار بلند Super Tall Building
  • تعریف ساختمان فوق بلند Mega Tall Building
 • تعریف ساختمانهای بلند مرتبه بر اساس استاندارد CTBUH
 • تعریف ساختمان بلند بر اساس استاندارد NFPA

 ملاحظات معماری در ساختمانهای بلند مرتبه 

 • ملاحظات معماری در ساختمانهای بلند مرتبه
 • طرح هسته مرکزی در ساختمانهای بلند مرتبه
  • موقعیت هسته مرکزی
  • ارائه مثال کاربردی در رابطه با هسته مرکزی
 • ارتفاع مورد نیاز در طبقات مختلف ساختمان با در نظر گرفتن پیش نیازهای تاسیسات
 • ملاحظات سازه ای ساختمان

 اثر دودکشی 

 • تعریف اثر دودکشی و اثرات آن در ساختمانهای بلند مرتبه
 • محاسبات تئوری اثر دودکشی
 • ارائه راهکارهای اجرایی جهت کاهش اثر دودکشی در ساختمانهای بلند مرتبه
 • تاثیر شفت آسانسور و حرکت پیستونی آسانسور بر روی اثر دودکشی
 • بالانس جریان هوا در ساختمان و طبقه بندی فشار در ساختمانهای بلند مرتبه

 سیستمهای تاسیسات در ساختمانهای بلند مرتبه 

 • ملاحظات انتخاب سیستمها در ساختمانهای بلند مرتبه
 • سیستمهای کاربردی در ساختمانهای بلند مرتبه
  • سیستمهای تمام هوا
   • سیستمهای CAV
   • سیستمهای VAV
  • سیستمهای هوا – آب
  • سیستم تمام آب
 • مفاهیم آسایش دمایی
 • کنترل فضا و زون بندی آسایش در ساختمانهای بلند

 ملاحظات تاسیسات هوارسانی در ساختمانهای بلند مرتبه 

 • سطح سرعت هوا در سیستمهای کانال کشی بر اساس سطح فشار صوتی استاندارد.
 • طرحهای اجرایی سیستم کانال کشی در ساختمانهای بلند مرتبه
 • الزامات اجرایی در ساخت اتاقهای هوارسان
 • ملاحظات اجرایی هوارسانها در ساختمانهای بلند مرتبه.
 • ملاحظات طراحی در کانال کشی ساختمانهای بلند مرتبه
 • زون بندی ارتفاعی در سیستمهای هوارسانی
 • ملاحظات آکوستیکی در طراحی سیستمهای هوارسانی
  • ملاحظات آکوستیکی در ساخت اتاق های هوارسان
  • ملاحظات آکوستیکی در ساخت هواسازها و اگزاست فنها
  • ملاحظات آکوستیکی در طراحی سیستمهای کانال کشی

 سیستمهای هیدرونیک 

 • فشار
  • فشار نامی
  • حداکثر فشار کار مجاز مطابق با تعریف ASHRAE
 • انتخاب مصالح
  • انتخاب مصالح بر اساس رده بندی فشار مطابق با استاندارد Din آلمان
  • انتخاب مصالح بر اساس رده بندی فشار مطابق با استاندارد ANSI آمریکا
  • انتخاب مصالح بر اساس الزامات نشریه 128
  • انتخاب رده بندی لوله و اتصالات فولادی بر اساس فشار با استفاده از نرم افزار
  • شرایط طراحی سیستم لوله کشی هیدرونیک (فشار/دما)
 • طبقه بندی سیستمهای هیدرونیک
  • طبقه بندی سیستمهای هیدرونیک گرمایشی
  • طبقه بندی سیستمهای هیدرونیک سرمایشی
  • زون بندی هیدرونیک
   • زون بندی بر اساس ضوابط مقررات ملی (در سیستمهای منفک هیدرونیک)
   • زون بندی بر اساس ضوابط نشریه 128 (در سیستمهای مشترک هیدرونیک)
   • ارائه مثال کاربردی برای زون بندی سیستم هیدرونیک در یک برج 30 طبقه
   • نتیجه گیری
 • نکات اجرایی سیستم لوله کشی هیدرونیک در ساختمانهای بلند مرتبه
  • ملاحظات فشار بر انتخاب مصالح
   • فلنج (رزوه ای – جوشی)
   • شیرآلات رزوه ای
   • شیرآلات فلنجی
   • تجهیزات آب بندی در تجهیزات رزوه ای
   • واشرهای آب بندی
   • لرزه گیر فلنجی – لرزه گیر رزوه ای
 • روش های استاندارد اجرای لوله کشی در ساختمانهای بلند مرتبه
  • اجرای لوله کشی رزوه ای
  • اجرای لوله کشی جوشی
 • انبساط و انقباض لوله های فولادی سیستم هیدرونیک

 سیستم تاسیسات مرکزی در ساختمانهای بلند مرتبه 

 • جانمایی موتورخانه های مرکزی در ساختمانهای بلند مرتبه
   • موتورخانه مرکزی
   • موتورخانه میانی
   • موتورخانه و تاسیسات مرکزی در بام
   • ملاحظات آکوستیکی در موتورخانه ها
  • سیستم تاسیسات سرمایش مرکزی (چیلرها – برج های خنک کننده)
  • سیستم تاسیسات گرمایش مرکزی
  • تاثیر نوع منابع انبساط در سیستم هیدرونیک ساختمانهای بلند مرتبه
 • کاربرد مدار اولیه و ثانویه در سیستم هیدرونیک ساختمانهای بلند مرتبه
  • اصول و نحوه کارکرد سیستم اولیه و ثانویه در مدار هیدرونیک
  • نحوه طراحی و محاسبات سیستم اولیه و ثانویه
  • نحوه کنترل ظرفیت سیستم هیدرونیک در مدار اولیه و ثانویه
  • ملاحظات کاربرد سیستم هیدرونیک اولیه و ثانویه در ساختمانهای بلند مرتبه

 سیستمهای آبرسانی 

 • زون بندی فشار در سیستم آبرسانی
  • ملاحظات هیدرواستاتیکی
  • زون بندی فشار بر اساس ضوابط نشریه 128
  • زون بندی فشار بر اساس ضوابط مقررات ملی (مبحث 16)
  • ارائه مثال کاربردی برای زون بندی سیستم آبرسانی در یک برج 30 طبقه
  • نتیجه گیری
 • سیستم تامین آب و تامین فشار در سیستمهای هیدرونیک
 • بوستر پمپ آبرسانی
  • روش محاسبه و انتخاب ظرفیت بوستر پمپ
  • تاثیر بوستر پمپ دور ثابت و دور متغیر در زون بندی های ارتفاعی
  • بوستر پمپ حجم متغیر
   • تاثیر استفاده از VFD در بوستر پمپها با ترسیم منحنی پمپ و سیستم
   • سناریوی کنترل ظرفیت در بوستر پمپهای آبرسانی
   • مقایسه کارکرد بوستر پمپ در صورت استفاده از پرشر سوئیچ و پرشر ترنسمیتر
 • ایر چمبر (دفع ضربه قوچ در رایزرهای ابرسانی)
 • تاثیر منابع فشار دیافراگمی بر بوستر پمپهای آبرسانی
 • انتخاب مصالح لوله کشی در سیستم آبرسانی

 سیستم آتش آتش نشانی 

 • ملاحظات هیدرواستاتیک
 • زون بندی فشار در سیستم اطفاء حریق
  • زون بندی فشار در سیستم اطفاء حریق (اسپرینکلر)
  • زون بندی فشار در سیستم اطفاء حریق (جعبه آتش نشانی)
  • تاثیر زون بندی فشار بر روی کارکرد اسپرینکلر
  • ارائه مثال کاربردی برای زون بندی سیستم آبرسانی در یک برج 30 طبقه
  • نتیجه گیری
 • بوستر پمپ آتش نشانی
  • سناریوی کنترل ظرفیت در بوستر پمپهای آبرسانی
  • مشخصات جریانی بوستر پمپ مطابق با استاندارد NFPA20
  • مشخصات تجهیزات بوستر پمپ مطابق با استاندارد NFPA20
  • مخزن تحت فشار در سیستم اطفاء حریق مطابق با ضوابط NFPA
 • انتخاب مصالح لوله کشی در سیستم اطفاء حریق مطابق با ضوابط ایران و NFPA

مدرس دوره تاسیسات ساختمان های بلند مرتبه

 • مهندس فرید طلایی
 • طراح / مشاور / مجری / ناظر
 • فعال در پروژه های مطرح کشور

پشتیبانی محصولات آموزشی

  • امکان ثبت تیکت از بخش تماس با ما
  • ارتباط از طریق تلگرام، واتساپ و اینستاگرام با مدرس
  • ارتباط از طریق ارسال ایمیل
راهنمای آموزش
 • تمام آموزش ها با قفل نرم افزاری ارائه شده و تنها در یک سیستم کامپیوتر یا موبایل قابل اجراست.  
 • جهت دانلود آموزش به پنل کاربری در سایت مراجعه فرمایید.
 • حتما آموزشها را با دانلود منجر دانلود کنید.

29 پاسخ به “تاسیسات ساختمان های بلند مرتبه”

 1. سلام ، میشه توضیح بفرمایید بالاخره این آموزش آن لاین است یا حضوری یا بصورت فیلم آموزشی است ؟

 2. سلام به مهندس ژیانی و مهندس طلایی عزیز،
  خواستم تشکر کنم از وقتی که برای این آموزش گرانبها گذاشتید. با توجه به چند پروژه بلند مرتبه ای که تابحال کار کرده ام، نکات اجرایی بسیار سودمندی گفته شد. به جرات می توانم بگویم که این نکات را نه در هیچ کتابی دیدم و نه در هیچ آموزش مشابه دیگری.
  خدا قوت و منتظر آموزش های دیگر شما هستم.

 3. سلام
  منظور از دانلودی این هست که کل ویدیوی اموزش رو میتونیم دانلود کنیم و داشته باشیم؟

 4. بنده به شخص این دوره رو یکی از بهترین دوره های آموزشی برای تمامی مهندسین تاسیسات چه ناظر چه طراح میدونم. همون طور که گفتم یکی از مشخصات مدرس دوره آقای مهندس طلایی به قولی درگیر بودن ایشون با حوزه تاسیسات به صورت عملی هست و نکاتی که مطرح می کنند باعث میشه دوستان دیدهای بسیار خوبی نسبت به حوزه تاسیسات در همه زمینه ها پیدا کنند و به عنوان نکته پایانی دوستان این دوره قرار بر این نیست که شما یک روش رو بهتون یاد بدن و با هر ساختمون بلندی که رفتید اون روش رو پیاده کنید و نتیجه بگیرید. بلکه به شما دید وسناریوهایی رو یاد میدن که نسبت به مهندسین دیگه منحصر به فرد باشید. پس اگر به دنبال این هستید که محاسبات دقیق یک ساختمان رو پله به پله(از محاسبات ظرفیت دستگاه ها تا سایز زنی لوله ها و…) برای شما انجام بدن و یا روی این مباحث مسلط نیستید این دوره به درد شما نخواهد خورد.

 5. سلام
  وقت بخیر
  سپاس از شما جناب آقای مهندس ژیانی و جناب آقای مهندس طلایی گرامی بابت این دوره عالی
  مهمترین ویژگی این دوره پاسخگویی شما مهندسان عزیز در فضای مجازی و بعد از کلاس است . در ضمن باید این نکته را نیز گفت که نحوه تدریس آقای مهندس طلایی در این دوره نیز عالی بود . هر چند که این بحث نیاز به تجربه نیز دارد البته تا حد امکان جناب مهندس ژیانی و مهندس طلایی تجربه های گران بهای خود را با ما به اشتراک گذاشتند.
  سپاس فراوان

 6. با درود..
  بدون شک یکی از بهترین و کامل ترین دورهای تاسیسات ساختمانهای بلندمرتبه را مهندس طلایی به همرایی مهندس ژیانی برگزار کردند..تجربه های اجرایی و طراحی دو عزیز که خیلی هاش باید مهندسان تازه کار در مدت زمان طولانی با تجربه و انجام پروژهای زیاد کسب کنند این دو عزیز در اختیار جامعه مهندسی قرار دادند..

 7. یک جمله رو حیفم اومد نگم، توی این دوره به شما ماهی داده نمیشه ماهیگیری یادتون میدن.

 8. با سلام و عرض احترام
  در ابتدا لازم می دانم از زحمات جناب آقای مهندس طلایی (مدرس دوره) و آقای مهندس ژیانی تشکر نمایم.
  دوره بسیار خوبی بود و نکات بسیار جالب و جذابی را برای مهندسان تاسیسات در دوره ارائه کردید.
  با توجه به اینکه در کشور ما تقریبا هیچ منبع جامع و کاملی در خصوص طراحی تاسیسات ساختمانهای بلند مرتبه وجود ندارد این دوره می تواند بسیار در توانمند نمودن مهندسان تاسیسات مفید باشد.
  ایده ها، استراتژی ها و راهکارهای ارائه شده بسیار مفید بوده و حتی برای مهندسانی که بر روی ساختمانهای معمولی کار می کنند می تواند راهگشا و مفید باشد.

  برای بنده بخصوص قسمت انتخاب مصالح لوله کشی بر اساس مقررات و نشریه 128 خیلی جذاب و مفید بود.
  همچنین مثالهایی که در خصوص ساختمانهای بلند نظیر برج تهران بابت همه چیز ممنون و متشکر

 9. با سلام
  ضمن عرض خدا قوت به آقای مهندس ژیانی و آقای مهندس طلایی بابت برگزاری این دوره
  دوره بسیار جامع و کاربردی بود که بسیاری از ابهامات بنده رو برطرف نمود
  در هر جلسه این دوره مطالب مفید و آموزنده ای که حاصل تجربه اساتید بود آموزش داده شد بخصوص بحث تحلیل موتورخانه آن که مطالب بسیار کاملی در خصوص ادوات کنترلی موتورخانه داشت
  امیدوارم در آینده آموزشهای بهتری از این گروه در اختیار جامعه مهندسی قرار بگیره
  با تشکر

 10. سلام.خیلی ممنون از این دوره آموزشی.اگر بر روی پروژه پایانی که در جلسه اخر بررسی شد وقت بیشتری گذاشته می شد که همه نکات لحاظ میشد بهتر بود.از زحمات مهندس ژیانی و مدرس دوره جناب مهندس طلایی بی نهایت سپاسگزارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *