خرید
fire new dcdc 472x267 - محاسبات هیدرولیکی آتش نشانی
۶۹۰,۰۰۰ تومان ۵۳,۰۰۰ تومان

محاسبات هیدرولیکی آتش نشانی

محاسبات هیدرولیکی آتش نشانی این فایل آموزشی نحوه طراحی و محاسبات هیدرولیکی  آتش نشانی را با استفاده از نرم افزار Elite نشان […]