بازدید: 34372 بازدید

در این مطلب قصد داریم در مورد نحوه چگونگی ایجاد سرمایش و گرمایش همزمان در سیستم وی آر اف جدید، توضیحاتی ارائه کنیم. مطلب اول، اینکه این سیستمها بصورت 3 لوله ای هستند. لذا 3 لوله از یونیت خارجی وارد یک جعبه تقسیم در داخل ساختمان میشود و از آنجا انشعابات 2 لوله ای به یونیت های داخلی ادامه پیدا میکند. مانند شکل زیر

VRF 3 2 - سیستم های VRF بخش 3سه لوله خروجی از دستگاه خارج ساختمان به نامهای SUCTION,DISCHARHE و LIQUID هستند. نکته خیلی مهم مخصوصا در اجرا و یا تعمیرات این است که لوله ساکشن بزرگترین لوله بوده و حامل مبرد گازی کم فشار است (با استاندارد رنگ آبی). لوله DISCHARGE دارای دومین سایز و حامل مبرد گازی پرفشاراست (با استاندارد رنگ قرمز) و لوله LIQUID که دارای کوچکترین سایز است، حامل مبرد مایع میباشد (با استاندارد رنگ نارنجی).

چگونگی عملکرد سیستم وی آر اف

مبرد گازی پرفشار از دستگاه خارج شده و وارد جعبه تقسیم میگردد. داخل جعبه تقسیم تعدادی سلنوئید ولو قرار دارد که بر مبنای درخواست گرمایش یا سرمایش، باز شده و اجازه عبور سیال را میدهند.

VRF 3 1 - سیستم های VRF بخش 3

 فرض کنید به حالت گرمایشی نیاز داریم لذا مبرد گازی پرفشار از لوله DISCHARGE وارد سلنوئید ولو شده و به داخل یونیت اتاق هدایت میگردد، فرآیند کندانس انجام میگردد و مبرد بصورت مایع پرفشار با درجه حرارت پایینتر به جعبه تقسیم برمیگردد. در اینجا برای مبرد مایع 2 حالت پیش می آید.

  • مبرد به سیستم وی آر اف خارج ساختمان رسیده و پس از عبور از کمپرسور دوباره به حالت پرفشار و یا درجه حرارت بالا به یونیت برگردد (جهت گرمایش).
  • درخواست سرما از یونیت دیگری اعلام شود که در اینحالت مبرد مایع، دیگر به دستگاه خارج از ساختمان برنمیگردد بلکه در داخل جعبه تقسیم تغییر مسیر داده و از طریق سلنوئید ولو مربوطه به یونیت داخلی اتاق دیگری وارد میگردد. در یونیت، فرآیند تبخیر کامل گردیده و مبرد بصورت گاز کم فشار و درجه حرارت پایین به سیستم وی آر اف خارج از ساختمان برمیگردد.

عملکرد سیستم وی آر اف بسیار ساده و براساس سیکل معکوس رنکین است. فایل بسیار کاربردی را در خدمت عزیزان قرار میدهم که مربوط به نکات نصب و تهیه شده توسط شرکت دایکین است. تعدادی عکس از پروژه هایی که در آنها از سیستم وی آر اف شرکت دایکین و ال جی استفاده شده است، را با هم مرور میکنیم.

photo 2016 03 08 20 08 06 - سیستم های VRF بخش 3

photo 2016 03 08 20 09 16 e1543290724667 - سیستم های VRF بخش 3

photo 2016 03 08 20 09 43 - سیستم های VRF بخش 3

photo 2016 03 08 20 08 35 - سیستم های VRF بخش 3

دسترسی به آموزش طراحی محاسبات و اجرای سیستم های VRF