خرید
fire new dcdc 472x267 - محاسبات هیدرولیکی آتش نشانی
69,000 تومان

محاسبات هیدرولیکی آتش نشانی

این فایل آموزشی نحوه طراحی و محاسبات هیدرولیکی  آتش نشانی را با استفاده از نرم افزار Elite نشان می دهد. در این […]