4.7
(35)

در بخش اول از طراحی و محاسبات بوستر پمپ آبرسانی بایستی دبی سیستم محاسبه گردد. توحه شود که تمامی محاسبات در این مقاله براساس کد IPC است که ترجمه جداول و نمودارهای آن در مبحث 16 مقررات ملی ساختمان با تغییرات بومی سازی شده قرار گرفته است. 

 ساختمان من چه مقدار جریان نیاز دارد؟

در ابتدای کار بایستی مقدار دبی مورد نیاز سیستم با توجه به تعداد تجهیزات بهداشتی در ساختمان تعیین می شود. یک تجهیز بهداشتی به عنوان وسیله ای تعریف می شود که نیاز به لوله کشی آب بهداشتی دارد. لباسشویی ها، سرویس های بهداشتی، سینک ها و دوش ها از جمله این وسایل هستند.

نگاهی به برگه محاسبات دبی در شکل 1.1 بیندازید. توجه کنید که برای هر نوع از وسایل لوله کشی در ستون A فیکسچر یونیتی در نظر گرفته شده است. این عدد نشان دهنده مقدار GPM  مورد نیاز برای وسیله مورد نظر است. از آنجایی که این اعداد تقریبی هستند، توصیه می شود از محاسبات انجام شده برای وسایل که از طریق شرکت سازنده در دسترس است استفاده شود. ممکن است گاهی به یک یا دو وسیله که در اینجا لیست نشده بر بخورید. در این صورت، این بستگی به نظر شما دارد که حداکثر GPM مورد نیاز برای این واحدها را تخمین بزنید (مبحث طراحی و محاسبات بوستر پمپ آبرسانی).

cw 1 1 - طراحی و محاسبات بوستر پمپ آبرسانی 1  اولین قدم در تعیین نیازمندی های دبی، شمردن تعداد کل هر نوع از وسایل لوله کشی است. ایده خوبی است که وسایلی که ممکن است در طی توسعه ساختمان در آینده اضافه گردد را نیز در نظر بگیریم. این تعداد کل ها باید در ستون B ثبت گردد. سپس ستون های A و B را در هم ضرب کرده و مقدار به دست آمده را در ستون مقدار کل فیکسچر یونیت هر وسیله ثبت می کنیم. پس از کامل کردن این بخش برای همه وسایل، تعداد کل را اضافه کرده و این عدد را در فضایی که “Total building fixture unit count” نام گذاری شده وارد می کنیم. این عدد برای محاسبه GPM مورد تقاضای ما و تعیین اندازه لوله اصلی پیش از تقسیم به رایزرهای آب گرم و سرد جداگانه به کار می رود. ستون های C و D را نادیده بگیرید. این دو ستون برای تعیین اندازه لوله کشی مجزای آب گرم و سرد در بخش 3 به کار می روند.

حال ما می دانیم دبی مورد نیاز در ساختمان ما چیست. تجربه و عقل سلیم به ما می گوید تقریبا غیر ممکن است که تمام وسایل در یک ساختمان بطور همزمان در حال فعالیت باشند.  در هر صورت، باید یک “ضریب مصرف” برای ساختمان خود تخمین بزنیم. ضریب مصرف با درصد وسایل مورد استفاده در یک زمان مشخص تعریف می گردد (مبحث طراحی و محاسبات بوستر پمپ آبرسانی).

cw 1 02 - طراحی و محاسبات بوستر پمپ آبرسانی 1

نمودارهای نشان داده شده در شکل 1.2 و 1.3، برای تعیین ضریب مصرف ساختمان به کار می روند. اگر به دقت به هر دو نمودار نگاه کنید، متوجه می شوید هر دو در واقع یک گراف، اما با مقیاس های متفاوت هستند. منحنی شماره 1 برای ساختمان هایی که توالت با فلاش ولو دارند و منحنی شماره 2 برای ساختمان هایی که توالت با فلاش تانک دارند به کار می رود. از نمودار 1.2 برای ساختمان های بزرگ و از نمودار 1.3 برای ساختمان های کوچک استفاده می شود. از نمودار 1.4 می توان برای ساختمان های بسیار بزرگ یا کاربردهای از نوع فضای بزرگ استفاده نمود.

برای تعیین GPM مورد نیاز ساختمان، از برگه محاسبه دبی، تعداد کل لوازم ساختمان را پیدا کنید. این مقدار را در محور افقی یافته و تا محل تقاطع  با منحنی مناسب به سمت بالا ردیابی کنید. در محل تقاطع، به سمت محور عمودی دنبال کنید. نقطه ای که به آن در محور عمودی رسیدید، GPM  مورد نیاز ساختمان می باشد. با کمی تمرین، این پروسه را سریع و دقیق انجام خواهید داد.

منحنی های نشان داده شده در شکل های 1.2، 1.3 و 1.4 بر اساس گزارش BMS79  اداره ملی استاندارد و توسط آر.بی. هانتر گردآوری شده است.  افراد مطلع اغلب از این منحنی به عنوان منحنی هانتر یاد می کنند. این روش تنها روش تعیین نیازمندی های GPM نیست، اما مورد پذیرش ترین روش است و توسط انجمن مهندسین لوله کشی آمریکا  (ASPE) مورد استفاده قرار می گیرد.

اخیرا بحثی در مورد شیوه های مختلف تعیین نیازمندی های GPM ساختمان صورت گرفت. بسیاری از این شیوه ها امیدوارکننده بنظر می رسند و کمیته های فنی ASPE در حال مطالعه در مورد آنها هستند. بسیار محتمل است که منحنی هانتر با روشی دیگر جایگزین خواهد شد یا حداقل در آینده ای نه چندان دور توسط یک یا تعداد بیشتری از شیوه های جدید تکمیل خواهد گردید (مبحث طراحی و محاسبات بوستر پمپ آبرسانی).

cw 1 03 - طراحی و محاسبات بوستر پمپ آبرسانی 1

دسترسی به محاسبات کامل بهمراه نقشه کشی و نکات اجرایی

رفرنس: کد IPC

آیا این پست برای شما مفید بود؟

لطفا رای دهید

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 35

No votes so far! Be the first to rate this post.