دانلود
new kiychen 01s 472x267 - تهویه آشپزخانه های صنعتی

تهویه آشپزخانه های صنعتی

رایگان

در این مقاله چگونگی تخلیه هوای اگزازست توسط هود، در بهبود تهویه آشپزخانه صنعتی توسط استاندارد ASTM F-1704 مورد بررسی قرار میگیرد […]

دانلود
new pump sck5 472x267 - کاهش مصرف در مدار اولیه ثانویه

کاهش مصرف در مدار اولیه ثانویه

رایگان

در این مطلب، به چگونگی کاهش مصرف انرژی در سیستم های هیدرونیک با پمپ دور متغیر اشاره شده است. این کاهش در […]

دانلود
new vav 01q 472x267 - کاهش مصرف انرژی در هواسازها

کاهش مصرف انرژی در هواسازها

رایگان

در این مطلب به چگونگی کاهش مصرف انرژی در هواساز حجم متغیر اشاره شده است. در شکل زیر از یک هواساز حجم […]

دانلود
new cooling tower 472x267 - کاهش مصرف انرژی در برج ها

کاهش مصرف انرژی در برج ها

رایگان

در این مطلب به چگونگی کاهش مصرف انرژی در برج خنک کن  با استفاده از موتورهای دور متغیر اشاره می- کنیم. چراکه در […]

دانلود
new pool 4fjo6 472x267 - کاهش مصرف انرژی در استخر

کاهش مصرف انرژی در استخر

رایگان

در این مطلب چگونگی کاهش مصرف انرژی در استخر  دربرگیرنده سیستم پمپاژ فیلتراسیون را بررسی خواهیم کرد. ابتدا به نحوه فیلتراسیون آب […]

دانلود
new carroier2dl2d 472x267 - محاسبات بار 2

محاسبات بار 2

رایگان

این کتاب ارزشمند که از مجموعه کتابهای Carrier TDP  تهیه شده است به روشهای محاسبه بار کریر (بخش دوم)  در ساختمان پرداخته […]

دانلود
new carrier coj43 472x267 - محاسبات بار 1

محاسبات بار 1

رایگان

این کتاب ارزشمند که از مجموعه کتابهایCarrier TDP  تهیه شده است به روشهای محاسبات بار (بخش اول ) در ساختمان پرداخته است. همچنین اصول […]

دانلود
NEW CARRIER 5OEC 472x267 - اکسل محاسبات کریر

اکسل محاسبات کریر

رایگان

این مجموعه آموزشی شامل فایل های اکسل کریر است که در 4 دسته اصلی تقسیم بندی می شود. محاسبات بار گرمایشی محاسبات […]

دانلود
new cariiero0xl14 472x267 - مفاهیم تهویه مطبوع

مفاهیم تهویه مطبوع

رایگان

این کتاب ارزشمند که از مجموعه کتابهایCarrier TDP  تهیه شده است، به مفاهیم تهویه مطبوع و انتخاب سیستم های مختلف آبی، هوایی […]

دانلود
new carrier2d2 472x267 - آسایش در تهویه مطبوع

آسایش در تهویه مطبوع

رایگان

این کتاب ارزشمند که از مجموعه کتابهای Carrier TDP تهیه شده است در مورد آسایش در تهویه مطبوع عمدتا با طراحی سیستمهای تهویه […]

0