در جلسات گذشته اشاره شد که راندمان بویلرهای کندانسینگ تا 99% نیز در کاتالوگ ها داده میشود (با استفاده از گرمای نهان بخار آب در حین چگالش) اما برای بدست آوردن این عدد بایستی، لوله کشی صحیح انجام شود، سیستم صحیح طراحی، راه اندازی و بهره برداری شود.

در غیر اینصورت راندمان مشابه همان سیستم های قبلی خواهد بود و انتظار بیشتری هم نباید داشت. از این جلسه بیشتر به مطالب مرتبط با طراحی تاسیسات این نوع بویلرها اشاره میکنیم.

تقسیم بندی بویلرهای چگالشی در طراحی تاسیسات

  • نوع پالسی: که در این نوع بویلرها، مشعل یا برنری وجود ندارد و ترکیب هوا و گاز در داخل محفظه ای توسط جرقه (شمع)، احتراق را ایجاد می کند. بویلرهای از نوع پالسی، دارای صدای بیشتری از نوع مشعلی هستند.
  • نوع مشعلی: که نوع عمده بویلرهایی است که امروزه در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند

در نمودار زیر به تفاوت بین بویلرهای چگالشی و غیر چگالشی از لحاظ رابطه بین ظرفیت و راندمان اشاره شده است. همانطور که مشخص است، ناحیه سبز روشن، برای بویلرهای قدیمی تر و ناحیه سبز پررنگ، برای بویلرهای چگالشی، راندمان های مختلف در فول لود و میان باری را نشان می دهند (مبحث راندمان بویلرهای کندانسینگ).

BOILER A 1 - بویلر چگالشی 3

نمودار مهم بعدی، ارتباط بین راندمان و دمای برگشت آب 

همانطور که از نمودار مشخص است، با پایین آوردن دمای آب برگشت از 140 درجه فارنهایت اجازه کندانس بخار آب در دودکش داده می شود. و هر چقدر که این دما کاهش بیشتری داشته باشد، راندمان بیشتری خواهیم داشت .البته دماهای خیلی پایین محدودیت هایی دارد که اشاره خواهیم کرد. (مبحث راندمان بویلرهای کندانسینگ).

BOILER A 2 - بویلر چگالشی 3

مطلب بعدی استفاده از چند بویلر، مادولار است. طبق نمودار زیر اثبات میشود که استفاده از چند بویلر مادولار چگالشی بهتر از یک بویلر چگالشی بزرگ است. دلیل آنهم راندمان بیشتر بویلر چگالشی در میانباری است (طبق نمودار اول). نمودار خط چین، نشان دهنده کارکرد بویلر چگالشی در میانباری و نمودار خط پر، نشان دهنده کارکرد بویلر چگالشی در فول لود است. همانطور که در نمودار هم مشخص است، در حالت فول لود، هر چه قدر هم که دمای برگشت آب کاهش پیدا کند، تاثیر زیادی در راندمان نخواهد داشت (مبحث راندمان بویلرهای کندانسینگ).

BOILER A 3 - بویلر چگالشی 3

حال به نکاتی در خصوص مبدلهای حرارتی که در داخل ساختمان این نوع بویلرها کار میشود، اشاره میکنیم. کندانس حاصل از بخار آب داخل دوکش، بسیار اسیدی است و میتواند مبدل را براحتی از کار بیاندازد. از اینرو استفاده از یکی از متریالهای زیر در ساختمان این مبدل الزامی است:

  • استنلس استیل (اکثر مبدلهای از این نوع): توضیه میشود که از نوع 316L استفاده شود که دارای مقاومت بسیار بالایی در خوردگی و رنج های بالا و پایین اسیدی دارد.
  • آلومینیوم: این متریال در رنجهای متفاوت اسیدی خیلی رفتارخوبی ندارد و محدودیت فشار نیز دارد.
  • چدن: درصورت استفاده از چندن در بدنه مبدل، اولین قدم افزایش ضخامت آن به 0.24 اینچ و بالاتر است.

بطور کلی برای تمامی بویلرهای چگالشی استاندارد، به ازای هر 100.000 بی تی یو بر ساعت، 0.5 گالن آب کندانس خواهیم داشت. یعنی برای بویلری به ظرفیت یک میلیون بی تی یو بر ساعت، حدود 5 گالن آب کندانس اسیدی حاصل خواهد شد (مبحث راندمان بویلرهای کندانسینگ). این آب دارای PH حدود 3 الی 4 است و در جلسات گذشته اشاره شد که بایستی قبل از ورود به فاضلاب توسط سنگ آهک، PH آن را افزایش دهیم تا خنثی شود. برای این منظور معمولا از کیت های خنثی سازی برای آب اسیدی استفاده میشود.

BOILER A 5 - بویلر چگالشی 3

BOILER A 4 - بویلر چگالشی 3

نکات طراحی کویلهای ساختمان

  • کویلها بایستی براساس دمای تغذیه پایین تر طراحی شوند (در این سیستمها دمای آب رفت معمولا 14 تا 160 درجه فارنهایت در نظر گرفته شده و 180 نخواهد بود).
  • بدلیل کاهش دمای آب ساپلای، کویل دارای سطح بیشتری خواهد شد.
  • در این سیستم های دبی پایین است که نکات مهم آن را بخش بافر تانک اشاره کرده ایم.
  • با کاهش دبی و افزایش دلتاتی، بالانس در این نوع سیستم ها کمی مشکلتر است.

جهت دسترسی به مباحث کامل این آموزش کلیک کنید