نوع دوره
ویدیویی
مدرس
نوید ژیانی
تاریخ انتشار
10 اسفند 1401
تاریخ به روز رسانی
7 شهریور 1402
تعداد بازدید
6188 بازدید
1,490,000 تومان

در این آموزش به نکات طراحی و اجرای سیستم  وی ار اف بهمراه یک مثال نمونه اشاره شده است. ابتدا مدل در نرم افزار کریر هپ وارد شده و سپس با داشتن بارهای سرمایشی، گرمایش و دماهای بالادست کویل، در نرم افزار مربوطه به انتخاب دستگاه VRF میپردازیم. هر بخش بصورت گام به گام در نرم افزار اتوکد مدل سازی شده تا یک نقشه فاز 2 اجرایی ایجاد شود. بعد از تکمیل دستگاه های VRF ، لوله کشی و کانال کشی دستگاه های داخلی بهمراه جانمایی دستکاه های حارجی انحام خواهد شد. سایزینگ لوله کشی مسی، کابلهای برقی، کانال ها و …. بررسی خواهد شد. 

در ادامه این آموزش به طراحی و محاسبات سیستم های هیت ریکاوری برای تامین هوای تازه ساختمان اشاره شده است و در پایان عکسها و فیلم های اجرایی پروژه های مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  کدام مخاطب به آموزش طراحی و اجرای سیستم  وی ار اف نیاز دارد؟  

 • مهندسین مکانیک 
 • مشاورین محترم
 • مجریان سیستم های VRF

  ویژگیهای مهم طراحی و اجرای سیستم  وی ار اف  

 • محاسبه و نقشه کشی گام به گام پروژه نمونه
 • کار با نرم افزار کریر هپ
 • طراحی محاسبات سیستم های ERV جهت هوای تازه
 • کار با نرم افزار انتخاب VRF

  پیش نیازها؟ 

 • آشنایی اولیه با کریر هپ
 • آشنایی اولیه با اتوکد

  زمان آموزش طراحی و اجرای سیستم  وی ار اف  

 • 17 ساعت آموزش ویدیویی جامع

  نتیجه آموزش طراحی و اجرای سیستم  وی ار اف 

 • پس از اتمام دوره قادر به طراحی و اجرای سیستم  وی ار اف بطور کامل در یک پروژه خواهید بود. 

فهرست آموزش طراحی و اجرای سیستم  وی ار اف

  فصل 1  

 • فهرست کاری آموزش
 • انتخاب نرم افزار انتخاب دستگاه
 • آشنایی با سیستم
 • VRF چیست؟
 • تفاوت نسل قدیم و جدید VRF
 • برنچ سلکتورهادر نسل جدید VRF
 • محاسن و معایب VRF VRF
 • اجزای یونیت داخلی VRF
 • اجزای یونیت خارجی VRF
 • فیلم نمونه
 • تشریح سیکل کاری سرمایش VRF
 • تشریح سیکل کاری گرمایش VRF
 • تفاوت سیستم 2 لوله ای و 3 لوله ای
 • محدودیت های لوله کشی VRF

  فصل 2  

 • کار با پروژه نمونه
 • آشنایی با فضاهای ساختمان در اتوکد
 • زون بندی های هر طبقه
 • تعیین دیوارهای خارجی، پنجره ها، و ….
 • روش GBXML برای کریر هپ
 • ورود اطلاعات به کریر هپ
 • روش انتقال هوای تازه به اتاق
 • روش انتقال هوای تازه به پشت دستگاه

  فصل 3  

 • محاسبات هوای تازه هر زون در کریر هپ
 • مزایا و معایب روشهای انتقال هوای تازه
 • تنظیمت سیستم ها در کریر هپ
 • قابلیت جدید ورژن جدید 1
 • تعیین دماهای ست پوینت
 • خواندن خروجی کریر
 • ساخت جدول اکسل هر زون

  فصل 4  

 • نصب نرم افزار VRF
 • نحوه ورود اطلاعات به نرم افزار VRF
 • انتخاب آب و هوایی پروژه
 • تصحیح بار براساس دور تند، متوسط و کند فن
 • وارد کردن زونهای آمفی تاتر در حالت هیت ریکاوری
 • جانمایی برنچ سلکتورها در اتوکد
 • وارد کردن زونهای آمفی تاتر در حالت هیت پمپ
 • تصحیح بار براساس ارتفاع از سطح دریا
 • تعیین متراژ لوله کشی ها برای زونهای آمفی تاتر
 • مهم – محدودیت لوله کشی در طراحی و اجرا

  فصل 5  

 • وارد کردن زونهای طبقه همکف در حالت هیت ریکاوری
 • جانمایی شماتیک دستگاه های داخلی در اتوکد
 • جانمایی برنچ سلکتورها در اتوکد
 • کجا اولین وای-برنچ را بگیریم که محدودیت لوله کشی نداشته باشیم؟
 • تعیین متراژ لوله کشی ها برای زونهای طبقه همکف
 • وارد کردن زونهای طبقه همکف در حالت هیت پمپ
 • جانمایی وای-برنچ ها در اتوکد

  فصل 6 

 • وارد کردن زونهای طبقه اول در حالت هیت ریکاوری
 • جانمایی شماتیک دستگاه های داخلی در اتوکد
 • جانمایی برنچ سلکتورها در اتوکد
 • تعیین متراژ لوله کشی ها برای زونهای طبقه اول
 • وارد کردن زونهای طبقه اول در حالت هیت پمپ
 • جانمایی وای-برنچ ها در اتوکد

  فصل 7  

 • مفهوم نسبت ترکیب در نرم افزار vrf
 • بررسی محدودیت های لوله کشی
 • وریفای کردن اطلاعات قبل خروجی گرفتن
 • انتخاب دستگاه های خروجی
 • ترتیب قرار گیری دستگاه های Master & Slave
 • دتایل اجرایی و موقعیت Oil Trap
 • نقشه برقی و کنترلی دستگاه ها
 • سایز circuit breaker
 • تحلیل فایلهای خروجی نرم افزار vrf

  فصل 8  

 • ترسیم دستگاه های داخلی در نقشه اتوکد
 • تعیین ابعاد دستگاه های داخلی طبقه اول
 • تعیین clearance دستگاه های داخلی طبقه اول
 • کانال کشی و دریچه های هوای رفت دستگاه
 • کانال کشی و دریچه های هوای برگشت دستگاه
 • روشهای برگشت هوا به دستگاه های داخلی طبقه اول
 • سایز کانال رفت با نرم افزار

  فصل 9  

 • تکمیل کانال کشی و دریچه های طبقه همکف
 • تعیین ابعاد دستگاه های خارجی در بام
 • تعیین clearance دستگاه های خارجی در بام
 • ترسیم لوله کشی 2 لوله ای طبقه هکف
 • ترسیم لوله کشی 3 لوله ای طبقه هکف
 • تعیین ابعاد برنچ سلکتورها
 • تعیین clearance برنچ سلکتورها

  فصل 10  

 • تکمیل لوله کشی مبرد دستگاه ها در بام
 • تکمیل لوله کشی مبرد دستگاه ها در طبق همکف
 • تکمیل لوله کشی 3 لوله ای برنچ سلکتورها
 • محاسبه سایز لوله درین به 3 روش
 • تکمیل لوله کشی 2 لوله ای مبرد دستگاه ها
 • سایز و ترسیم لوله کشی درین طبقه اول
 • سایز و ترسیم لوله کشی درین طبقه همکف
 • دتایل اجرایی صحیح لوله کشی درین

  فصل 11  

 • آشنایی با سیستم های هیت ریکاوری
  • Heat pipe
  • ERV
  • Round around coil
 • مثال ERV با نرم افزار
 • مثال Round around coil با نرم افزار
 • مثال ERV با نرم افزار
 • بررسی عکسهای اجرایی هیت ریکاوری
 • مثالهای ERV در شرایط تابستانی و زمستانی

  فصل 12  

 • طراحی سیستم ERV برای پروژه نمونه
 • محاسبه حجم هوای تازه پروژه با نرم افزار کریر هپ
 • محاسبه حجم هوای اگزازست پروژه
 • انتخاب دستگاه ERV و بررسی دماهای خروجی
 • سایز کویل سرمایش دستگاه ERV
 • سایز کویل گرمایش دستگاه ERV

  فصل 13  

 • جانمایی هیت ریکاوری در بام
 • الزامات هیت ریکاوری نسبت به دیگر تجهیزات
 • تکمیل نقشه کشی هیت ریکاوری
 • سایز کانال کشی هوای تازه هر فضا
 • سایز رایزر کانال در طبقات

  فصل 14  

 • تکمیل کانال کشی اگزازست هیت ریکاوری
 • الزامات هیت ریکاوری در کانال برگشت
 • تعیین فشار مثبت یا منفی ساختمان
 • نکات اجرایی نظارت VRF و عکسهای کارگاهی
  • رفرنسها
  • لوله استاندارد VRF
  • ضخامت لوله استاندارد VRF
  • نگهداری لوله ها
  • جدول لوله ها VRF
  • فشار تست مجاز VRF
  • عایق لوله ها در VRF
  • لوله کشی داخل غلاف

  فصل 15  

 • نکات اجرایی نظارت VRF و عکسهای کارگاهی
 • عایق وای برنچ VRF
 • دسترسی آسان برای تعمیرات
 • ساپورت زنی لوله ها
 • نصب هدر VRF
 • خرید هدر و وای برنچ
 • فواصل مجاز بین هدرها یا وای برنچ ها
 • تغییر مسیر لوله کشی
 • نصب لوله کشی دستگاه های خارجی
 • انتقال اصولی دستگاه VRF
 • نصب دستگاه خارجی روی زمین
 • فضاهای دسترسی
 • نصب BS در سقف کاذب
 • تغذیه برق اصلی دستگاه
 • نصب دستگاه در فضای بسته
 • ساپورت VRF در بام
 • Spring Isolator
 • تداخل با دیگر تجهیزات
 • لیبل گذاری لوله ها و دستگاه های VRF
 • الزامات جوشکاری لوله های VRF
 • سینی لوله های VRF
مدرس دوره آموزش طراحی و اجرای سیستم  وی ار اف
 • عضو تخصصی اشری
 • دارنده PE نظام مهندسی آمریکا
 • طراح و ناظر پروژه های تجاری در داخل و خارج از کشور
پشتیبانی محصولات آموزشی
 • امکان ثبت تیکت از بخش تماس با ما
 • ارتباط از طریق تلگرام، واتساپ و اینستاگرام با مدرس
 • ارسال ایمیل
راهنمای آموزش ها
 • تمام آموزش ها با قفل نرم افزاری ارائه شده و تنها در سیستم عامل ویندوز قابل اجراست.  
 • جهت دانلود آموزش به پنل کاربری در سایت مراجعه فرمایید.
 • پیشنهاد می گردد آموزشها را با دانلود منجر دانلود کنید.

12 پاسخ به “طراحی و اجرای سیستم  وی ار اف”

 1. کتابی که در زمینه آموزش طراحی vrf با نرم افزار دایکین نوشته اید بسیار کاربردی و ارزشمند است.
  با تشکر

 2. با سلام و خسته نباشید
  تشکر فراوان بابت این آموزش کاربردی. اگر تعداد مثالها رو بیشتر کنید حرف نداره.

 3. سلام، خواستم تشکر کنم از این محصول آموزشی. مشابه آموزشهای دیگر واقعا کاربردی است

 4. با عرض سلام و خسته نباشد . آموزش ها بسیار جامع ، کامل و مفید بود . با تشکر از زحمات شما

 5. آموزش فوق العاده عالی بود. مطالب مربوط به محاسبات، نکات اجرا و نظارت واقعا حرف نداشت
  آخه چقدر شما وسواس دارید تو امر آموزش که خوب در بیاد. دم شما گرم

 6. با سلام خدمت تیم محترم مهندسی تاسیسات نوین، با تشکر از مهندس ژیانی بابت این که تک به تک موارد مربوط به طراحی و اجرا VRF را به نحو احسنت آموزش دادند و اشکالات هم همیشه پاسخ می دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *