ادامه مطلب
لوله بخار
1 آبان 1398

محاسبات بخار در تاسیسات 1

در این آموزش به شبکه لوله کشی بخار و کندانس اشاره شده است. این شبکه باید دارای ویژگی هایی باشد که بتوان […]