ادامه مطلب
محاسبه ابعاد کانال کشی
27 مرداد 1397

طراحی کانال کشی 4

از این جلسه با مبحث محاسبات افت فشار در کانال در خدمت شما عزیزان خوهیم بود. مطالب آورده شده از استانداردهای اسمکنا و اشری […]