ادامه مطلب
NEW DUCT 3EDS 472x267 - طراحی کانال کشی 4
27 مرداد 1397

طراحی کانال کشی 4

از این جلسه با مبحث محاسبات افت فشار در کانال در خدمت شما عزیزان خوهیم بود. مطالب آورده شده از استانداردهای اسمکنا و اشری […]