در این بخش به گام دهم از طراحی هواساز در خصوص مشخصات فن هواساز شامل حجم هوادهی، افت فشار، دور و ابعاد آن اشاره خواهیم کرد. 

3D ahu fan motor D - آموزش هواساز 6

گام دهم از محاسبات فن هواساز

اولین پارامتر در مشخصات فنی فن، حجم هوای عبوری است که در محاسبات 9.000 سی اف ام بدست آمده است. پارامتر دوم، محاسبه افت فشار کل فن است. این افت فشار همانطور که قبلا نیز اشاره شده است، شامل افت های داخلی و خارجی هوارسان است. افت های خارجی شامل افت کانال کشی، دریچه و متعلقات آن مانند دمپر است.

افت های داخلی هوارسان شامل افت های دمپر هوای تازه، دمپر هوای برگشت، کویل ها، فیلتر ها و غیره است. در این مثال فرض کنیم که افت های خارجی هوارسان، شامل کانال کشی رفت و برگشت، آخرین دریچه و متعلقات جانبی، برابر یک اینچ ستون آب باشد (محاسبات افت کانال در فصل هفتم آورده شده است).

حال برای محاسبه افت های داخلی هوارسان از این اعداد استفاده می کنیم. برای دمپر هوای تازه یا هوای برگشت، 0.03 اینچ، برای جعبه اختلاط 0.06 اینچ، برای فیلتر 0.14 اینچ، برای کویل 0.89 اینچ (گام قبلی) و برای فن جلو زن 0.35 اینچ ستون آب در نظر می گیریم (اگر فن جلوزن باشد 0.45 اینچ لحاظ کنید).

AHU 6 1 - آموزش هواساز 6

لذا مجموع افت های داخلی و خارجی هوارسان با احتساب10% ضریب اطمینان، برابر 2.7 اینچ ستون آب خواهد بود.

پارامتر سوم، محاسبه توان واقعی فن است. توان واقعی فن همان اسب بخار ترمزی است که با BHP نمایش داده می شود. بدلیل وجود اصطکاک موجود در تمام موتورها، مقدار BHP از توان فن (HP) به اندازه راندمان موتور پایین تر است. اگر فن را با راندمان 60% در نظر بگیریم، مقدار اسب بخار ترمزی برابر است با

AHU 6 2 - آموزش هواساز 6

این توان واقعی است که از موتور الکتریکی به فن منتقل خواهد شد و توان اسمی فن در حدود 7.5 اسب خواهد بود.

پارامتر چهارم، محاسبه قطر فن هواساز و دور فن است. برای فن هایی که در ایران استفاده می شود رابطه زیر برای محاسبه دور فن مناسب است.  

AHU 6 3 - آموزش هواساز 6

از طرفی قطر فن های استاندارد موجود در بازار ایران به قرار زیر است.

AHU 6 4 - آموزش هواساز 6

لذا قطر استاندارد برابر 25 اینچ معادل 635 میلیمتر خواهد بود. برای دور فن نیز با استفاده از افت کل و قطر فن هوارسان داریم

AHU 6 5 - آموزش هواساز 6

 

لذا مشخصات فن هواساز به قرار زیر خواهد بود

  • حجم هوای عبوری: 9.000 سی اف ام
  • افت فشار کل: 2.7 اینچ ستون آب
  • توان فن: 7.5 اسب
  • قطر فن: 25 اینچ
  • دور فن: 630 دور بر دقیقه

دیگر آموزشهای مرتبط در خصوص ” فن هواساز ” را در محصولات زیر جستجو کنید

آموزش محاسبات هواساز سالن اجتماعات 1000 نفره

آموزش محاسبات هواساز استخر بروش کنترل رطوبت