کولر آبی 2

امتیاز 4.00 ( 4 رای )

در جلسه گذشته دمای خروجی از محاسبه کولر آبی را 68 درجه فارنهایت محاسبه کردیم. حال سیستم را در نرم افزار مدل می کنیم. در قسمت اول مشابه جدول زیر، سیستم را بصورت تک زون و حجم ثابت وارد می کنیم.

از پنجره ADVANCED از همین بخش، گزینه فن برگشت را در محاسبه کولر آبی حذف کرده و مقدار هوای تازه را بصورت SUM ROOM وارد کنید (چراکه 100% هوای تازه داریم).

cooler 2 2 - کولر آبی 2

در پنجره بعدی که همان OPTIONS است، نوع محاسبه کولر آبی  را به سیستم مستقیم و راندمان آدیاباتیک را به 80% تغییر دهید.

توجه: سیستمهای تبخیری به 2 نوع مستقیم و غیر مستقیم تقسیم بندی می شوند که در جلسه ای مفصلا به تفاوتها و محاسبات آنها خواهیم پرداخت.

بخش بعدی، مربوط به DEDICATED OA را بدون تغییر رها کرده و به پنجره بعدی روید.

در این پنجره، دمای بعد از کویل را همان عددی که در محاسبه کولر آبی کرده بودیم، یعنی 68 درجه فارنهایت قرار دهید.

در بخش بعدی نوع فن را برای سیستم که یک فن سانتریفوژ حجم ثابت است انتخاب کرده و عدد ESP را وارد کنید.

پس از وارد کردن اطلاعات فضا و مشخصات سیستم که در جلسات گذشته عنوان گردید، بر روی گزینه CALCULATE کلیک کنید، تا محاسبات انجام شود.

پس از اتمام محاسبات، بر روی گزینه view results از پنجره قبلی کلیک کنید. حال برای دیدن محاسبات انجام شده 2 روش داریم. اگر تنها یک زون دارید، بر روی system checksum و اگر بیش از یک زون دارید، بایستی بر روی گزینه  zone checksum کلیک کنید.

محاسبات انجام شده برای زون یا فضای مورد بحث مشابه حالت زیر بدست خواهد آمد.

 

همانطور که در آموزشهای قبلی نیز اشاره شد، برای محاسبه حجم هوای عبوری از کولر آبی یا سیستم تبخیری مستقیم، به بار محسوس فضا نیاز داریم،  نه بار کل و نه بار نهان. طبق تصویر قبلی، مقدار بار ماکزیمم محسوس این فضا برابر 39 MBH محاسبه شده است. حال که این عدد بدست آمده است، به روابط بر می گردیم.

مقدارQ را از رابطه بالا داریم. مقدار دلتا تی نیز برابر اختلاف دمای خشک هوای خروجی از کویل (68 درجه فارنهایت قبلا محاسبه شده است) و هوای اتاق در شرایط طراحی است.

لذا مقدار حجم هوا برای پروژه ای در سطح دریا، برابر است با

که برابر با 3.4 سی اف ام بر هر فوت مربع خواهد بود که بسیار نزدیک به محاسبات سرانگشتی است.

محاسبات کولر آبی با نرم افزار تریس – بخش اول