5
(1)

در این آموزش به طراحی و محاسبه ایرواشر پرداخته شده و مطالبی که در این آموزش گردآوری شده  از جزوات آموزشی مهندس فرهیخته جناب محمد رضا پناهنده است که متاسفانه چند سال پیش جمع ما را ترک کردند. روحشان شاد و قرین رحمت الهی باد.

air washer 500x500 1 - ایرواشر بخش 2

محاسبه ایرواشر (ادامه مثال قبل)

معمولا در صورتیکه دبی برابر یا بیشتر از 10,000 سی اف ام باشد، دو فن در نظر می گیرند ولی با سفارش خریدار می توان برای ظرفیت های کوچکتر هم دو فن در نظر گرفت. میدانیم فن با دورهای متغیر، دبی های متغیر می دهد.

AW 2 1 - ایرواشر بخش 2

مبنا را براساس 13.5 MBH در هر فوت مربع، کویل یک ردیفه 8 FPI، دمای میکس 60 درجه فارنهایت و دمای آب گرم 180 درجه فارنهایت میگذاریم. شرایط استاندارد آب و هوای ورودی به کویل ها در محاسبه ایرواشر به شرح ذیل می باشد.

airwasher 2 - ایرواشر بخش 2

ضرایب تصحیح را بدست می آوریم
الف) ضریب تصحیح دما آب ورودی به کویل

airwasher 3 - ایرواشر بخش 2

airwasher 4 - ایرواشر بخش 2

ب) ضریب تصحیح برای چگالی هوای ورودی به کویل

airwasher 5 - ایرواشر بخش 2

مثلا: برای هوای مشهد

airwasher 6 - ایرواشر بخش 2

پ) ضریب تصحیح سرعت آب ورود به کویل

airwasher 7 - ایرواشر بخش 2

مثلا: اگر سرعت آب ورود به کویل برابر fps 8

airwasher 8 - ایرواشر بخش 2

ت) ضریب تصحیح سرعت هوا ورودی به کویل

airwasher 9 - ایرواشر بخش 2

مثلا: برای سرعت هوای 550 fpm داریم

airwasher 10 - ایرواشر بخش 2

ه) ضریب تصحیح تعداد fin

airwasher 11 - ایرواشر بخش 2

مثلا برای 14 fpi داریم 

airwasher 12 - ایرواشر بخش 2

در مشهد با سرعت 550 fpm، با دمای آب ورودی به کویل برابر 180 درجه فارنهایت و هوای 45 درجه فارنهایت و 10 fpi ضریب تصحیح کویل برابر است با 

airwasher 13 - ایرواشر بخش 2

برای 10,000 cfm داریم

airwasher 14 - ایرواشر بخش 2

پس کویل دو ردیفه تقریبا جوابگو است.

نحوه انتخاب فن در محاسبه ایرواشر

با استفاده از رابطه مقابل می توان قطر فن را بر چسب اینچ محاسبه نمود

airwasher 15 - ایرواشر بخش 2

بنابراین برای فن به ظرفیت هوادهی 10,000 cfm داریم 

airwasher 16 - ایرواشر بخش 2

قطر فن های استاندارد برای ایرواشر و هواسازها به شرح ذیل میباشد 

airwasher 17 - ایرواشر بخش 2

با آزمایش اینجانب (محمد رضا پناهنده) در شرکت هوای صنعتی ایران در تونل آزمایش روابط زیر بدست آمد.

  • محاسبه توان مورد نیاز جهت موتور فن 

airwasher 19 - ایرواشر بخش 2

  • محاسبه پهنای فن

airwasher 20 - ایرواشر بخش 2

  • محاسبه دور فن

airwasher 21 - ایرواشر بخش 2

مثال: محاسبه دور، پهنا و قدرت و … فن با افت فشار 2 اینچ واتر گیج که )افت داخل ایرواشر برابر 1 اینچ واتر گیج، افت داخل کانال برابر 0.75 اینچ واتر گیج و افت در دریچه و زانوی آن برابر 0.25 اینچ واتر گیج 

airwasher 22 - ایرواشر بخش 2

و بطور خلاصه می توان گفت 

  • در حالت استفاده از یک فن

airwasher 23 - ایرواشر بخش 2

airwasher 24 - ایرواشر بخش 2

  • در حالت استفاده از دو فن داریم 

airwasher 25 - ایرواشر بخش 2

ادامه بحث را در جلسه آینده ادامه می دهیم. 

بخش اول

آیا این پست برای شما مفید بود؟

لطفا رای دهید

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.