ادامه مطلب
نظام1 472x267 - محاسبات سایکرومتریک در آزمون نظام مهندسی
16 اردیبهشت 1399

محاسبات سایکرومتریک در آزمون نظام مهندسی

در این آموزش به محاسبات و حل مسائل سوالات آزمون نظام مهندسی در بخش سایکرومتریک پرداخته شده است. سایکرومتری (Psychrometry) شاخه ای […]