نوع دوره
ویدیویی
مدرس
نوید ژیانی
تاریخ انتشار
27 آبان 1401
تعداد بازدید
1047 بازدید
1,790,000 تومان

در این آموزش به طراحی محاسبات تاسیسات بیمارستان بهمراه نکات اجرایی آن پرداخته شده است. آموزش بشکل کاملا پروژه محور بوده و شامل یک بیمارستان 4 طبقه عمومی شامل بخش های اصلی بستری داخلی، بستری زنان زایمان، بستری نوزادان، بستری جراحی عمومی، استریل مرکزی، اورژانس، اتاق های عمل، آزمایشگاه، عکس برداری، ایزوله های عفونی و حفاظت شده، بخش های پشتیبانی و … میباشد.

طراحی محاسبات هر بخش بهمراه نقشه کشی اتوکد آن طبقه به طبقه کامل شده و نکات اجرایی با عکس یا فیلم شرح داده میشود. محاسبات در این آموزش بصورت دستی (فایل اکسل) و نیز نرم افزار کریر هپ همراه خواهد بود. در پایان این آموزش تمام فایلهای محاسباتی،  استانداردهای داخل و خارج از کشور، هندبوک ها، جداول، نقشه های داخل کشور و … در اختیار کاربر محترم قرار خواهد گرفت.

  کدام مخاطب به آموزش طراحی محاسبات بیمارستان نیاز دارد؟  

 • مهندسین مکانیک 
 • مشاورین محترم

  ویژگیهای مهم آموزش 

 • آموزش نکات طراحی و اجرای بیمارستان ها در داخل و خارج از کشور
 • محاسبات دستی و نرم افزاری
 • تفاوت تاسیسات بیمارستان در ایران با کشورهای پیشرفته
 • نحوه سایزینگ هواساز حجم متغیر با برگشت در بیمارستان
 • نحوه کار با استانداردها
 • کار با نرم افزارهای مهم طراحی
 • نقشه کشی گام به گام پروژه نمونه
 • محاسبات سیستم های هیت ریکاوری برای اولین بار در کشور

  پیش نیازها؟ 

 • آشنایی اولیه با سیستم های تهویه مطبوع
 • اشنایی با لوله کشی آبرسانی و فاضلاب 
 • آشنایی با کانال کشی و انتخاب دریچه

  زمان آموزش 

 • 35 ساعت آموزش ویدیویی جامع

  نتیجه  

 • حوزه طراحی – مهندسین محترم پس از اتمام دوره قادر به انجام طراحی و نقشه کشی یک بیمارستان از صفر تا صد خواهند بود. 
 • حوزه اجرایی – مهندسین محترم پس از اتمام دوره به نکات اجرایی تاسیسات در بیمارستان اشراف کامل خواهند داشت.

hos2022 03 - طراحی محاسبات تاسیسات بیمارستان

فهرست طراحی محاسبات تاسیسات بیمارستان 

  فصل 1  

 • اهمیت تهویه مطبوع در بیمارستان ها
 • معرفی بخشهای مختلف آموزش
 • بررسی استاندارهای داخل و خارج از کشور
 • چرا بایستی جابجایی هوا در بیمارستان محدود شود؟
 • انواع دستگاه های محلی استفاده شده در فضاهای بیمارستانی
 • تقسیم بندی بیمارستانها طبق اشری
 • تقسیم بندی بیمارستانها براساس تعداد تخت
 • تقسیم بندی بیمارستانها براساس مالکیت
 • تقسیم بندی بیمارستانها براساس رسالت کاری

  فصل 2 

 • محاسبه سطح اشغال بیمارستان براساس تعداد تخت
 • بررسی بخش های مهم جلد 10 از کتب بیمارستان ایمن
 • اهمیت شناخت فضاها
 • تفاوت طراحی و محاسبات بیمارستان با دیگر کاربری ها
 • تیم طراحی و وظایف مشاور تجهیزات بیمارستان
 • الزامات مدیریت و کنترل دود در تاسیسات بیمارستان

  فصل 3 

 • الزامات انتخاب سیستم مکانیکی در تاسیسات بیمارستان
 • الزامات هواساز با بازگردانی هوا تاسیسات بیمارستان
 • الزامات هواساز 100% هوای تازه در تاسیسات بیمارستان
 • نحوه پایدار کردن سیستم های مکانیکی در تاسیسات بیمارستان
 • الزامات استفاده از مانومتر در دو سمت فیلترهای بیمارستانی
 • کنترل عفونت و فیلتراسیون در تاسیسات بیمارستان
 • فضاهای فشار مثبت و فشار منفی در بیمارستان را بشناسید
 • الزامات کانال کشی در تاسیسات بیمارستان
 • آشنایی با منابع سرایت بیماری در فضاهای بیمارستانی

  فصل 4  

 • تعریف MERV در فیلتراسیون
 • انتخاب فیلتر با شناخت منابع آلودگی
 • مشابه سازی MERV با EPM
 • الزامات فیلترهای مکانیکی و برقی
 • فیلترهای فلزی، پنلی، بگ فیلترها
 • فیلترهای هپا آلپا
 • فیلتر هپا در چه فضاهایی استفاده شود؟
 • از چند بستر فیلتر در هواسازِ بیمارستانی استفاده شود؟
 • الزامات دریچه های هوای تازه و خروج اگزازست در بیمارستان

  فصل 5  

 • آشنایی با مفهموم بسیار مهم “فشار نسبی”
 • آشنایی با فضاهای فشار مثبت و منفی در بیمارستان
 • محاسبات فشار نسبی با فرمول اشری
 • الزامات نصب مانیتور فشار در فضاهای مهم
 • محاسبات فشار نسبی به روش سریع
 • محاسبات فشار نسبی براساس مقدار نشتی
 • مفهوم فشار “مثبت” و فشار “مثبت تر” با مثال
 • آشنایی با ANTE ROOM یا پیش ورودی
 • مثال اتاق ایزوله COVID
 • الزامات اشری در فضاهای تمیز
 • الزامات کنترل سطح صدا رد بیمارستان ها

  فصل 6  

 • جدول محاسبات نشتی دیوارها
 • عوامل مهم در تقسیم بندی بخش های بیمارستان
 • آشنایی اجمالی با بخش های مختلف بیمارستان
 • تقسیم بندی بخش های بیمارستان طبق اشری
 • بررسی چند پلان اتوکد بیمارستانی
 • آشنایی با جداول مهم در استاندارد اشری 170
 • تفاوت طراحی هواساز حجم متغیر و حجم ثابت در اتاق عمل
 • آشنایی با جداول مهم در کتب بیمارستان ایمن

  فصل 7  

 • حل مثال – بخش جراحی
 • آشنایی با پلن مربوطه
 • مفهوم PACU و PRE-OP
 • کار با جدول اشری 170 برای محاسبات بخش جراحی
 • مینیمم متراژ اتاق های عمل کوچک و بزرگ
 • الزامات انتخاب هواساز
 • محاسبه هوای ساپلای اتاق های مختلف
 • تعیین فشارهای مثبت و منفی هر یک از فضاها
 • ساخت فایل اکسل محاسبات دستی جهت مقایسه با فایل کریر هپ
 • تعیین مینیمم هوای تازه و هوای رفت هواساز در بخش جراحی

  فصل 8  

 • فیلم نمونه فضاهای اتاق عمل و بخش جراحی
 • نحوه اسکراب اصولی قبل از ورود به اتاق عمل
 • آشنایی با تجهیزات اتاق عمل
 • بهترین چیدمان ایستگاه پرستاری نسبت به تخت بیماران چیست؟
 • آشنایی با چیدمان تجهیزات در سقف اتاق عمل
 • محاسبه HEAT GAIN از تجهیزات اتاق عمل
 • مدل سازی فضاهای مختلف در نرم افزار کریر هپ
 • مقایسه بین نتایج کریر هپ و محاسبه ACH

  فصل 9  

 • تعیین حجم هوای رفت و برگشت در مثال نمونه
 • محاسبات حجم هوای اگزازست ایزوله عفونی و تعیین فشار منفی
 • محاسبه نشتی و تعیین افست فشار مثبت اتاق های عمل
 • تعیین حجم هوای رفت و برگشت در فضاهای ریکاوری / آمادگی بیمار
 • جانمایی دریچه های هوای رفت، برگشت و اگزازست در نقشه
 • زون بندی فضاهای مختلف بخش جراحی
 • الزامات و محاسبه دریچه های LFD اتاق عمل

  فصل 10  

 • جانمایی تجهیزات بخش جراحی در نقشه
 • کانال کشی هوای رفت، برگشت و اگزازست اتاق عمل و سایر فضاها
 • آشنایی با ترمینال یونیت با کویل REHEAT بهمراه فایل اکسل محاسبات
 • آشنایی با کنترل ولو هوایی با کویل REHEAT بهمراه فایل اکسل محاسبات
 • محاسبه کویل REHEAT بهمراه فایل اکسل محاسبات
 • نحوه سایز زنی کانال هواساز حجم ثابت و حجم متغیر
 • محاسبه سایز کانال و دریچه برگشت / اگزازست اتاق عمل
 • تکمیل زون بندی های فایل اکسل
 • الزامات استفاده از هواساز حجم ثابت برای اتاق عمل

  فصل 11  

 • بررسی پروژه بیمارستان نمونه داخل کشور
 • الزامات فضاهای جراحی در طبقه دوم
 • بررسی جداول تهویه مطبوع در کتاب بیمارستان ایمن
 • ساخت زون های طبقه دوم در نرم افزار BlueBeam
 • محاسبات دستی بخش جراحی در فایل اکسل نمونه
 • تعیین فشار مثبت و منفی در بخش های جراحی
 • محاسبه مینیمم هوای تازه و هوای رفت در بخش های جراحی
 • ساخت فضاها و سیستمها برای بخش جراحی در نرم افزار کریر هپ
 • نحوه انتخاب اصولی فن کویل

  فصل 12  

 • نقشه کشی و جانمایی دریچه ها در بخش جراحی
 • نقشه کشی و جانمایی فن کویل ها در بخش جراحی
 • بالانس هوا در فضاهای فشار مثبت و منفی
 • محاسبه حجم هوای نشتی روی درب طبق استاندارد
 • کانال کشی هوای رفت و اگزازست بخش جراحی

  فصل 13  

 • بررسی عکسهای کارگاهی بیمارستان
 • الزامات افست جریان هوایی در اتاق عمل طبق اشری
 • الزامات مینیمم راندمان فیلتر اتاق عمل طبق اشری
 • الزامات بخش مراقبت های ویژه طبق اشری و کتب بیمارستان ایمن
 • الزامات زون بندی آتش
 • الزامات سیستم هواساز در بخش مراقبت های ویژه
 • انواع اتاق های ایزوله در بیمارستان
 • محاسبات دستی و کریر هپ در مراقبت های ویژه
 • زون بندی و تعیین مینیمم هوای تازه و رفت
 • جانمایی دریچه ها، کانال کشی و بالانس هوایی

  فصل 14  

 • بررسی عکسهای کارگاهی بیمارستان
 • جانمایی فن کویل ها بهمراه کانال هوای تازه
 • کانال کشی اگزازست فن ها
 • الزامات لوله کشی هیدرونیک فن کویل و هواسازها
 • الزامات اجرایی هواسازها در بیمارستان
 • الزامات اجرایی کویل ها در بیمارستان

  فصل 15  

 • تفاوت لوله کشی آبرسانی در بیمارستان ها با دیگر پروژه ها
 • اتاق کار کثیف چیست؟
 • چه تجهیزاتی در اتاق کار کثیف موجود است؟
 • فیلم لگن شوی و لگن خردکن
 • تقسیم بندی تجهیزات بهداشتی از نظر کنترل عفونت
 • الزامات لوله کشی آبرسانی در بیمارستان ها
 • ترسیم لوله کشی آبرسانی پروژه نمونه
 • الزامات لوله کشی فاضلاب در بیمارستان ها

  فصل 16  

 • ترسیم لوله کشی ونت و فاضلاب پروژه نمونه
 • ترسیم پلان جانمایی تجهیزات در بام
 • بررسی فاصله ونت ها تا مکش هواسازها
 • بررسی لوله کشی فاضلابی در اتاق های تمیز
 • چه متریالی فاضلابی در بیمارستان مجاز است؟
 • آشنایی با پکیج تصفیه فاضلاب در بیمارستان ها
 • الزامات تهویه مطبوع و زون بندی در طبقه اول
 • ترسیم کانال کشی بخش اداری – طبقه اول
 • ترسیم کانال کشی و بالانس ایزوله عفونی – طبقه اول
 • آشنایی با استاندارد بخش بستری طبق اشری و کتب بیمارستان ایمن

  فصل 17  

 • ادامه سیستم های تهویه مطبوع بخش بستری
 • تعیین فشار مثبت و منفی فضاها
 • تکمیل کانال کشی ها و هواسازها در بام
 • در بخش های بستری چه خدماتی داده میشود؟
 • الزامات حریق و کنترل دود
 • الزامات صرفه جویی در سیستم مکانیکی
 • متریال کانال ها و دریچه ها
 • نقشه کامل اتوکد و سایز زنی فن های یوتیلیتی با نرم افزار
 • الزامات بخش NICU
 • زون بندی و شروع محاسبات دستی بخش NICU

  فصل 18  

 • محاسبات کریر هپ بخش NICU
 • تکمیل کانال کشی رفت و اگزازست
 • تکمیل فن کویل های کانالی و ترموستات ها
 • لوله کشی هیدونیک، آبرسانی و فاضلاب
 • نقشه فضاهای مهم بخش بستری از کتب بیمارستان ایمن
 • انواع سیستم های هیت ریکاوری استفاده شده در بیمارستان ها
 • محاسبات هیت ریکاوری ERV
 • محاسبات هیت ریکاوری Run around coil بهمراه عکسهای کارگاهی (طراحی محاسبات تاسیسات بیمارستان)

  فصل 19 (بزودی)  

مدرس دوره طراحی محاسبات تاسیسات بیمارستان
 • عضو تخصصی اشری
 • دارنده PE نظام مهندسی آمریکا
 • طراح و ناظر پروژه های تجاری در داخل و خارج از کشور
پشتیبانی محصولات آموزشی
 • امکان ثبت تیکت از بخش تماس با ما
 • ارتباط از طریق تلگرام، واتساپ و اینستاگرام با مدرس
 • ارسال ایمیل
راهنمای آموزش ها
 • تمام آموزش ها با قفل نرم افزاری ارائه شده و تنها در سیستم عامل ویندوز قابل اجراست.  
 • جهت دانلود آموزش به پنل کاربری در سایت مراجعه فرمایید.
 • پیشنهاد می گردد آموزشها را با دانلود منجر دانلود کنید.

16 پاسخ به “طراحی محاسبات تاسیسات بیمارستان”

 1. با سلام و عرض خسته نباشید. فایل بیمارستان در حال حاضر قابل خرید و دانلود نیست؟

 2. سلام جناب مهندس، آموزش بیمارستان از تاریخ 27 آبان ماه خورده بزودی. این آموزش کی منتشر میشه؟
  ممنون

 3. خواستم تشکر کنم بابت مطرح کردن کامل فشارهای منفی مثبت و نحوه طراحی اصولی هواساز در بیمارستان که سوالات زیادی داشتم. ممنون از تیم خوبتون

 4. سلام و تشکر بابت مطالبتون – اگر ممکنه دفترچه محاسبات بیمارستان رو نیز قرار بدید

  1. سلام یکی از پیش نیازهای این آموزش مقدماتی 3 برای موتورخانه هست که دفترچه محاسبات کامل را آنجا بهتون دادیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.