نوع دوره
ویدیویی
پلتفرم
کامپیوتر
مدرس
نوید ژیانی
زمان آموزش
45 ساعت
تاریخ به روز رسانی
23 اردیبهشت 1403
تعداد بازدید
3353 بازدید
2,490,000 تومان

در این بخش به آموزش تاسیسات بیمارستان بهمراه نکات اجرایی آن پرداخته شده است. آموزش بشکل کاملا پروژه محور بوده و شامل یک بیمارستان 4 طبقه عمومی شامل بخش های اصلی بستری داخلی، بستری زنان زایمان، بستری نوزادان، بستری جراحی عمومی، استریل مرکزی، اورژانس، اتاق های عمل، آزمایشگاه، عکس برداری، ایزوله های عفونی و حفاظت شده، بخش های پشتیبانی و … میباشد.

طراحی محاسبات هر بخش بهمراه نقشه کشی اتوکد آن طبقه به طبقه کامل شده و نکات اجرایی با عکس یا فیلم شرح داده میشود. محاسبات در این آموزش بصورت دستی (فایل اکسل) و نیز نرم افزار کریر هپ همراه خواهد بود. در پایان این آموزش تمام فایلهای محاسباتی،  استانداردهای داخل و خارج از کشور، هندبوک ها، جداول، نقشه های داخل کشور و … در اختیار کاربر محترم قرار خواهد گرفت.

  کدام مخاطب به آموزش تاسیسات بیمارستان نیاز دارد؟  

 • مهندسین مکانیک 
 • مشاورین محترم

  ویژگیهای مهم آموزش تاسیسات بیمارستان 

 • آموزش نکات طراحی و اجرای بیمارستان ها در داخل و خارج از کشور
 • محاسبات دستی و نرم افزاری
 • تفاوت تاسیسات در بیمارستانهای ایران با کشورهای پیشرفته
 • نحوه سایزینگ هواساز حجم متغیر با برگشت در بیمارستان
 • نحوه کار با استانداردها
 • کار با نرم افزارهای مهم طراحی بیمارستان
 • نقشه کشی گام به گام پروژه نمونه
 • محاسبات سیستم های هیت ریکاوری برای اولین بار در کشور
 • محاسبات گازهای طبی به چند روش متنوع

  پیش نیازها؟ 

 • آشنایی اولیه با سیستم های تهویه مطبوع
 • اشنایی با لوله کشی آبرسانی و فاضلاب 
 • آشنایی با کانال کشی و انتخاب دریچه

  زمان آموزش تاسیسات بیمارستان 

 • 45 ساعت آموزش ویدیویی جامع

  نتیجه آموزش تاسیسات بیمارستان 

 • حوزه طراحی – مهندسین محترم پس از اتمام دوره قادر به انجام طراحی و نقشه کشی یک بیمارستان از صفر تا صد خواهند بود. 
 • حوزه اجرایی – مهندسین محترم پس از اتمام دوره به نکات اجرایی تاسیسات در بیمارستان اشراف کامل خواهند داشت.

hos2022 03 - آموزش تاسیسات بیمارستان

فهرست آموزش تاسیسات بیمارستان

  فصل 1  

 • اهمیت تهویه مطبوع در بیمارستان ها
 • معرفی بخشهای مختلف آموزش
 • بررسی استاندارهای داخل و خارج از کشور
 • چرا بایستی جابجایی هوا در بیمارستان محدود شود؟
 • انواع دستگاه های محلی استفاده شده در فضاهای بیمارستانی
 • تقسیم بندی بیمارستانها طبق اشری
 • تقسیم بندی بیمارستانها براساس تعداد تخت
 • تقسیم بندی بیمارستانها براساس مالکیت
 • تقسیم بندی بیمارستانها براساس رسالت کاری

  فصل 2 

 • محاسبه سطح اشغال بیمارستان براساس تعداد تخت
 • بررسی بخش های مهم جلد 10 از کتب بیمارستان ایمن
 • اهمیت شناخت فضاها
 • تفاوت طراحی و محاسبات بیمارستان با دیگر کاربری ها
 • تیم طراحی و وظایف مشاور تجهیزات بیمارستان
 • الزامات مدیریت و کنترل دود در تاسیسات بیمارستان

  فصل 3 

 • الزامات انتخاب سیستم مکانیکی در تاسیسات بیمارستان
 • الزامات هواساز با بازگردانی هوا تاسیسات بیمارستان
 • الزامات هواساز 100% هوای تازه در تاسیسات بیمارستان
 • نحوه پایدار کردن سیستم های مکانیکی در تاسیسات بیمارستان
 • الزامات استفاده از مانومتر در دو سمت فیلترهای بیمارستانی
 • کنترل عفونت و فیلتراسیون در تاسیسات بیمارستان
 • فضاهای فشار مثبت و فشار منفی در بیمارستان را بشناسید
 • الزامات کانال کشی در تاسیسات بیمارستان
 • آشنایی با منابع سرایت بیماری در فضاهای بیمارستانی

  فصل 4  

 • تعریف MERV در فیلتراسیون
 • انتخاب فیلتر با شناخت منابع آلودگی
 • مشابه سازی MERV با EPM
 • الزامات فیلترهای مکانیکی و برقی
 • فیلترهای فلزی، پنلی، بگ فیلترها
 • فیلترهای هپا آلپا
 • فیلتر هپا در چه فضاهایی استفاده شود؟
 • از چند بستر فیلتر در هواسازِ بیمارستانی استفاده شود؟
 • الزامات دریچه های هوای تازه و خروج اگزازست در بیمارستان

  فصل 5  

 • آشنایی با مفهموم بسیار مهم “فشار نسبی”
 • آشنایی با فضاهای فشار مثبت و منفی در بیمارستان
 • محاسبات فشار نسبی با فرمول اشری
 • الزامات نصب مانیتور فشار در فضاهای مهم
 • محاسبات فشار نسبی به روش سریع
 • محاسبات فشار نسبی براساس مقدار نشتی
 • مفهوم فشار “مثبت” و فشار “مثبت تر” با مثال
 • آشنایی با ANTE ROOM یا پیش ورودی
 • مثال اتاق ایزوله COVID
 • الزامات اشری در فضاهای تمیز
 • الزامات کنترل سطح صدا رد بیمارستان ها

  فصل 6  

 • جدول محاسبات نشتی دیوارها
 • عوامل مهم در تقسیم بندی بخش های بیمارستان
 • آشنایی اجمالی با بخش های مختلف بیمارستان
 • تقسیم بندی بخش های بیمارستان طبق اشری
 • بررسی چند پلان اتوکد بیمارستانی
 • آشنایی با جداول مهم در استاندارد اشری 170
 • تفاوت طراحی هواساز حجم متغیر و حجم ثابت در اتاق عمل
 • آشنایی با جداول مهم در کتب بیمارستان ایمن

  فصل 7  

 • حل مثال – بخش جراحی
 • آشنایی با پلن مربوطه
 • مفهوم PACU و PRE-OP
 • کار با جدول اشری 170 برای محاسبات بخش جراحی
 • مینیمم متراژ اتاق های عمل کوچک و بزرگ
 • الزامات انتخاب هواساز
 • محاسبه هوای ساپلای اتاق های مختلف
 • تعیین فشارهای مثبت و منفی هر یک از فضاها
 • ساخت فایل اکسل محاسبات دستی جهت مقایسه با فایل کریر هپ
 • تعیین مینیمم هوای تازه و هوای رفت هواساز در بخش جراحی

  فصل 8  

 • فیلم نمونه فضاهای اتاق عمل و بخش جراحی
 • نحوه اسکراب اصولی قبل از ورود به اتاق عمل
 • آشنایی با تجهیزات اتاق عمل در آموزش تاسیسات بیمارستان
 • بهترین چیدمان ایستگاه پرستاری نسبت به تخت بیماران چیست؟
 • آشنایی با چیدمان تجهیزات در سقف اتاق عمل
 • محاسبه HEAT GAIN از تجهیزات اتاق عمل
 • مدل سازی فضاهای مختلف در نرم افزار کریر هپ
 • مقایسه بین نتایج کریر هپ و محاسبه ACH

  فصل 9  

 • تعیین حجم هوای رفت و برگشت در مثال نمونه
 • محاسبات حجم هوای اگزازست ایزوله عفونی و تعیین فشار منفی
 • محاسبه نشتی و تعیین افست فشار مثبت اتاق های عمل
 • تعیین حجم هوای رفت و برگشت در فضاهای ریکاوری / آمادگی بیمار
 • جانمایی دریچه های هوای رفت، برگشت و اگزازست در نقشه
 • زون بندی فضاهای مختلف بخش جراحی
 • الزامات و محاسبه دریچه های LFD اتاق عمل

  فصل 10  

 • جانمایی تجهیزات بخش جراحی در نقشه
 • کانال کشی هوای رفت، برگشت و اگزازست اتاق عمل و سایر فضاها
 • آشنایی با ترمینال یونیت با کویل REHEAT بهمراه فایل اکسل محاسبات
 • آشنایی با کنترل ولو هوایی با کویل REHEAT بهمراه فایل اکسل محاسبات
 • محاسبه کویل REHEAT بهمراه فایل اکسل محاسبات
 • نحوه سایز زنی کانال هواساز حجم ثابت و حجم متغیر
 • محاسبه سایز کانال و دریچه برگشت / اگزازست اتاق عمل
 • تکمیل زون بندی های فایل اکسل
 • الزامات استفاده از هواساز حجم ثابت برای اتاق عمل

  فصل 11  

 • بررسی پروژه بیمارستان نمونه داخل کشور
 • الزامات فضاهای جراحی در طبقه دوم
 • بررسی جداول تهویه مطبوع در کتاب بیمارستان ایمن
 • ساخت زون های طبقه دوم در نرم افزار BlueBeam
 • محاسبات دستی بخش جراحی در فایل اکسل نمونه
 • تعیین فشار مثبت و منفی در بخش های جراحی
 • محاسبه مینیمم هوای تازه و هوای رفت در بخش های جراحی
 • ساخت فضاها و سیستمها برای بخش جراحی در نرم افزار کریر هپ
 • نحوه انتخاب اصولی فن کویل

  فصل 12  

 • نقشه کشی و جانمایی دریچه ها در بخش جراحی
 • نقشه کشی و جانمایی فن کویل ها در بخش جراحی
 • بالانس هوا در فضاهای فشار مثبت و منفی
 • محاسبه حجم هوای نشتی روی درب طبق استاندارد
 • کانال کشی هوای رفت و اگزازست بخش جراحی

  فصل 13  

 • بررسی عکسهای کارگاهی بیمارستان
 • الزامات افست جریان هوایی در اتاق عمل طبق اشری
 • الزامات مینیمم راندمان فیلتر اتاق عمل طبق اشری
 • الزامات بخش مراقبت های ویژه طبق اشری و کتب بیمارستان ایمن
 • الزامات زون بندی آتش
 • الزامات سیستم هواساز در بخش مراقبت های ویژه
 • انواع اتاق های ایزوله در بیمارستان
 • محاسبات دستی و کریر هپ در مراقبت های ویژه
 • زون بندی و تعیین مینیمم هوای تازه و رفت
 • جانمایی دریچه ها، کانال کشی و بالانس هوایی

  فصل 14  

 • بررسی عکسهای کارگاهی بیمارستان
 • جانمایی فن کویل ها بهمراه کانال هوای تازه
 • کانال کشی اگزازست فن ها در آموزش تاسیسات بیمارستان
 • الزامات لوله کشی هیدرونیک فن کویل و هواسازها
 • الزامات اجرایی هواسازها در بیمارستان
 • الزامات اجرایی کویل ها در بیمارستان

  فصل 15  

 • تفاوت لوله کشی آبرسانی در بیمارستان ها با دیگر پروژه ها
 • اتاق کار کثیف چیست؟
 • چه تجهیزاتی در اتاق کار کثیف موجود است؟
 • فیلم لگن شوی و لگن خردکن
 • تقسیم بندی تجهیزات بهداشتی از نظر کنترل عفونت
 • الزامات لوله کشی آبرسانی در بیمارستان ها
 • ترسیم لوله کشی آبرسانی پروژه نمونه
 • الزامات لوله کشی فاضلاب در بیمارستان ها

  فصل 16  

 • ترسیم لوله کشی ونت و فاضلاب پروژه نمونه
 • ترسیم پلان جانمایی تجهیزات در بام
 • بررسی فاصله ونت ها تا مکش هواسازها
 • بررسی لوله کشی فاضلابی در اتاق های تمیز
 • چه متریالی فاضلابی در بیمارستان مجاز است؟
 • آشنایی با پکیج تصفیه فاضلاب در بیمارستان ها
 • الزامات تهویه مطبوع و زون بندی در طبقه اول
 • ترسیم کانال کشی بخش اداری – طبقه اول
 • ترسیم کانال کشی و بالانس ایزوله عفونی – طبقه اول
 • آشنایی با استاندارد بخش بستری طبق اشری و کتب بیمارستان ایمن

  فصل 17  

 • ادامه سیستم های تهویه مطبوع بخش بستری
 • تعیین فشار مثبت و منفی فضاها
 • تکمیل کانال کشی ها و هواسازها در بام
 • در بخش های بستری چه خدماتی داده میشود؟
 • الزامات حریق و کنترل دود
 • الزامات صرفه جویی در سیستم مکانیکی
 • متریال کانال ها و دریچه ها
 • نقشه کامل اتوکد و سایز زنی فن های یوتیلیتی با نرم افزار
 • الزامات بخش NICU
 • زون بندی و شروع محاسبات دستی بخش NICU

  فصل 18  

 • محاسبات کریر هپ بخش NICU
 • تکمیل کانال کشی رفت و اگزازست
 • تکمیل فن کویل های کانالی و ترموستات ها
 • لوله کشی هیدونیک، آبرسانی و فاضلاب
 • نقشه فضاهای مهم بخش بستری از کتب بیمارستان ایمن
 • انواع سیستم های هیت ریکاوری استفاده شده در بیمارستان ها
 • محاسبات هیت ریکاوری ERV
 • محاسبات هیت ریکاوری Run around coil بهمراه عکسهای کارگاهی (طراحی محاسبات تاسیسات بیمارستان)

  فصل 19 

 • الزامات اورژانس
 • چرا اورژانس یک بیمارستان کوچک است؟
 • بررسی حوزه های اصلی یک اورژانس
 • الزامات تاسیساتی در پارکینگ اورژانس
 • الزامات تریاژ و سرم تراپی در ورژانس
 • الزامات ایزوله روانی در ورژانس
 • نقشه های اورژانس کوچک، متوسط و بزرگ
 • الزامات تاسیساتی و اطفای حریق در اورژانس
 • استاندارد اشری و کتب ایمن در اورژانس
 • محاسبات دستی بخش اورژانس

  فصل 20 

 • محاسبات کریر هپ بخش اورژانس
 • تعیین فضاهای فشار منفی و مثبت اورژانس
 • طراحی کانال کشی رفت و اگزازست اورژانس
 • فضاهای مختلف بخش آزمایشگاه
 • الزامات چشم شوی اضطراری
 • الزامات دوش اضطراری
 • آشنایی با انواع هودهای آزمایشگاهی
 • نحوه کارکرد هود با مسیر بای پس
 • استاندارد اشری و کتب ایمن در آزمایشگاه
 • آشنایی با زیرساختارهای آبرسانی و فاضلاب در آزمایشگاه

  فصل 21 

 • محاسبات دستی و کریر هپ بخش آزمایشگاه
 • تعیین فضاهای فشار منفی و مثبت آزمایشگاه
 • طراحی کانال کشی رفت و اگزازست آزمایشگاه
 • آشنایی با فضاهای تصویربرداری
 • الزامات اشری در خصوص فضاهای تصویربرداری
 • بررسی هیت گین دستگاه های تصویربرداری
 • الزامات اتاق MRI در آموزش تاسیسات بیمارستان
 • چیلر مجزا برای هر دستگاه MRI
 • الزامات ونت در شرایط QUENCH
 • سیستم اضطراری اگزازست در اتاق MRI

  فصل 22 

 • دیگر الزامات تاسیسات اتاق MRI
 • الزامات تاسیسات اتاق تاریکخانه در بخش تصویربرداری
 • الزامات تهویه مطبوع در بخش تصویربرداری
 • مثال محاسبات دستی بخش تصویربرداری
 • مثال محاسبات کریر هپ بخش تصویربرداری
 • مینیمم بار روشنایی طبق کد IECC
 • نقشه کانال کشی بخش تصویربرداری
 • الزامات تاسیسات در بخش داروسازی
 • بررسی کدهای بخش داروسازی
 • حل مثال بخش داروسازی
 • بررسی دیتاشیت فضاهای داروسازی

  فصل 23 

 • تکمیل نقشه های بخش داروسازی
 • الزامات تاسیسات بخش کاردیولوژی
 • الزامات تاسیسات کلینیک دندان
 • الزامات تاسیسات بخش فیزیوتراپی
 • نقشه های هیدرونیک کاردیولوژی، فیزیوتراپی و دندان
 • نقشه های آبرسانی و فاضلاب کاردیولوژی، فیزیوتراپی و دندان
 • روش اجرای لوله کشی آبرسانی طبق کدهای IECC
 • الزامات IECC در خصوص کاهش مصرف انرژی آبگرم بهداشتی
 • بررسی کامل فضای استریل مرکزی
 • چرخش کار در فضای استریل مرکزی
 • فیلم نمونه فضای استریل مرکزی

  فصل 24 

 • پیش نیاز اتوکلاو در استریل مرکزی و انواع آن
 • تفاوت بخار تمیز و غیرتمیز
 • منطقه بندی آتش و کنترل دود در استریل مرکزی
 • بررسی استانداردهای تهویه مطبوع در استریل مرکزی
 • تعیین فضاهای فشار مثبت و منفی در استریل مرکزی
 • محاسبات دستی و نقشه کشی استریل مرکزی
 • الزامات فضای رختشویخانه
 • بررسی استانداردهای تهویه مطبوع در رختشویخانه
 • مثال محاسبات و تعیین فضاهای فشار مثبت و منفی در رختشویخانه
 • نقشه های کانال کشی، آبرسانی و فاضلاب رختشویخانه
 • مثال ظرفیت سنجی دستگاه های فضای رختشویخانه

  فصل 25 

 • الزامات تاسیسات در مورگ و آتوپسی
 • الزامات تاسیسات در بخش دیالیز
 • آشنایی با هواساز هایژنیک
 • انتخاب فیلتر با کاتالوگ
 • محاسبه گام به گام رطوبت گیری هواساز
 • محاسبه گام به گام رطوبت زنی هواساز
 • الزامات تاسیسات در امحاء زباله
 • الزامات تاسیسات در کلینیک دندان

  فصل 26 

 • آشنایی با استانداردهای گازهای طبی
 • تقسیم بندی گازهای طبی در آموزش تاسیسات بیمارستان
 • کاربرد گاز اکسیژن و بیهوشی
 • کاربرد هوای طبی و ساکشن
 • کاربرد گاز نیتروژن و هلیوم
 • خط WAGD در گازهای طبی چیست؟
 • انواع خروجی ها در گازهای طبی بیمارستان
 • ترتیب قرارگیری خروجی گازهای طبی
 • استاندارد کدهای رنگی گازهای طبی و تفاوت ها با ایران
 • تولید و توزیع گازهای طبی
 • آشنایی با انواع کپسول ها
 • اکسیژن ساز مایع و گازی چیست ؟
 • الزامات لوله مکش هوای طبی و تعیین سایز طبق NFPA
 • الزامات نظارتی هوای طبی طبق NFPA
 • الزامات نظارتی سیستم خلاء و اگزازست آن طبق NFPA

  فصل 27 

 • انواع رگلاتور سیلندرها
 • تعیین ابعاد فضای انبار سیلندرها
 • الزامات Egress فضای انبار سیلندرها
 • تعیین تعداد کپسولهای بیمارستان طبق ASPE
 • تهویه اتاق انبار سیلندرها طبق NFPA
 • تعیین ابعاد اتاق هوای طبق و وکیوم
 • طراحی لوله کشی گازهای طبی – فاز های مختلف
 • الزامات جانمایی اوتلت ها طبق NFPA
 • علائم گازهای طبی در نقشه استاندارد
 • زون ولو چیست و چه کاربردی دارد؟
 • انواع آلارم ها در لوله کشی گاز طبی طبق NFPA
 • مثال – تعیین ابعاد جعبه زون ولوها
 • مثال – طراحی لوله کشی گازهای طبی
  • جانمایی خروجی ها در اتاق عمل
  • جانمایی خروجی ها در بخش زنان و زایمان
  • جانمایی خروجی ها در اتاق های معاینه
  • جانمایی خروجی ها در مراقبت ویژه

  فصل 28  

 • مثال – ادامه طراحی لوله کشی گازهای طبی
  • جانمایی خروجی ها در فضاهای بستری و NICU
  • جانمایی خروجی ها در اورژانش و تصویربرداری
  • جانمایی خروجی ها در کلینیک دندان و کاردیولوژی
  • جانمایی خروجی ها در CSR و مورگ
 • جانمایی زون ولوها در نقشه نمونه بیمارستان
 • جانمایی لوله های اکسیژن در نقشه نمونه بیمارستان
 • سایزینگ لوله های گازهای طبی به روش
  • استانداردهای انگلیسی
  • استانداردهای آمریکایی
  • کتاب بیمارستان ایمن
  • کتاب ASPE
  • مقاله NFPA 99
 • محاسبه دبی گاز طبی با همزمانی مصرف
 • کار با فایل های اکسل محاسبات گازهای طبی

  فصل 29 

 • تفاوت سیستم فشار پایین و بالا در گازهای طبی
 • محاسبه حجم کپسولهای غیراستاندارد در پروژه
 • مفهوم افت فشار مجاز در گازهای طبی
 • محاسبه سایز لوله اکسیژن به روشهای دستی و فایل اکسل
 • تفاوت جریان طراحی و مصرف واقعی در گازهای طبی
 • محاسبه سایز لوله هوای طبی به روشهای دستی و فایل اکسل
 • تفاوت سایز لوله ها در روش آمریکایی و BS
 • اصلاح دبی هوای طبی از سطح دریا برای کمپرسور
 • الزامات اجرایی لوله مکش هوای کمپرسور
 • الزامات اجرایی لوله اگزازست وکیوم پمپ

  فصل 30  

 • سایز لوله های ساکشن به 3روش متفاوت
 • نحوه اصلاح دبی لوله های خلا
 • کار با فایل های اکسل محاسبات
 • مینیمم سایز لوله های ساکشن در بیمارستان نمونه
 • محاسبه دبی لوله های ساکشن با ضرایب همزمانی
 • محاسبه دبی لوله های WAGD
 • سایزینگ لوله های ساکشن به روش HTM
 • اجرای لوله های گاز طبی در کجا ممنوع است؟
 • فاصله تکیه گاه ها برای گازهای طبی
 • متریال مجاز لوله کشی گازهای طبی چیست؟
 • تست نشتی و تست جریان گازهای طبی
 • روشهای لحیم کاری لوله های مسی
 • وظیفه LOCAL ALARM در گازهای طبی
 • حد دمای کاری لوله کشی گازهای طبی
 • مقایسه سایزینگ HTM با روش ASPE و NFPA
 • تکمیل نقشه فاز 2 اجرایی پروژه نمونه
 • بررسی یک نقشه گاز طبی خارج از کشور
مدرس دوره آموزش تاسیسات بیمارستان
 • عضو تخصصی اشری
 • دارنده PE نظام مهندسی آمریکا
 • طراح و ناظر پروژه های تجاری در داخل و خارج از کشور
پشتیبانی محصولات آموزشی
 • امکان ثبت تیکت از بخش تماس با ما
 • ارتباط از طریق تلگرام، واتساپ و اینستاگرام با مدرس
 • ارسال ایمیل
راهنمای آموزش
 • تمام آموزش ها با قفل نرم افزاری ارائه شده و تنها در یک سیستم کامپیوتر یا موبایل قابل اجراست.  
 • جهت دانلود آموزش به پنل کاربری در سایت مراجعه فرمایید.
 • حتما آموزشها را با دانلود منجر دانلود کنید.

34 پاسخ به “آموزش تاسیسات بیمارستان”

 1. با سلام و عرض خسته نباشید. فایل بیمارستان در حال حاضر قابل خرید و دانلود نیست؟

   1. بهترین بهترین بهترین، مهندس نوید ژیانی بی شک جز ۵ نفر برتر تاسیسات ایران هستن، من با دیدن این دوره افرادی رو با سابقه بالا به چالش کشیدم

 2. سلام جناب مهندس، آموزش بیمارستان از تاریخ 27 آبان ماه خورده بزودی. این آموزش کی منتشر میشه؟
  ممنون

 3. خواستم تشکر کنم بابت مطرح کردن کامل فشارهای منفی مثبت و نحوه طراحی اصولی هواساز در بیمارستان که سوالات زیادی داشتم. ممنون از تیم خوبتون

 4. سلام و تشکر بابت مطالبتون – اگر ممکنه دفترچه محاسبات بیمارستان رو نیز قرار بدید

  1. سلام یکی از پیش نیازهای این آموزش مقدماتی 3 برای موتورخانه هست که دفترچه محاسبات کامل را آنجا بهتون دادیم

 5. جناب مهندس خواستم ازتون تشکر کنم بابت آموزش جامع بیمارستان. بسیار عالی بود.
  ارادتمند شما ادیب

 6. جناب مهندس ژیانی خیلی ممنون بابت آموزشهای بسیار عالی و فوق العاده شما.
  من با شرکت آمریکایی/ اروپایی کار میکنم و از آموزشهای شما خیلی استفاده میکنم. بهترین مرجع برای من هستش.
  در یک کلمه عاااالی.

 7. سلام-خییلی خیلی منتظر این آموزش بودم-امیدوارم که خدا در همه ی مراحل زندیگیتون شما رو یاری کنه

 8. سلام و سپاس از آموزش عالی
  به نظرم یکی از نقاط قوت این آموزش، بررسی استانداردها و کدهای داخلی و خارجی است که برای یک مهندس طراح و محاسب بسیار مهم است. در بخش دندان و تصویربرداری ما رفرنس کاملی در داخل کشور نداریم، اما شما دیتاشیت ها و اطلاعات رو خیلی بیشتر از آنچه که نیاز داریم به ما دادید. واقعا بی نظیرید

 9. سلام یک آموزش روان و کاربردی . خیلی از ابهامات من در خصوص تاسیسات بیمارستانی برطرف شد .خیلی از نکات گفته شده را در کتاب های مرتبط هم نمیتوان پیدا کرد. پشتیبانی عالی

 10. من هم با اقای فرزاد کاملا موافقم. خیلی از این مطالب رو در هیچ کتابی پیدا نمیکنید و فقط برمیگردد به تجربه و سواد مدرس. واقعا ممنون

 11. تشکر مهندس ژیانی، آموزش بیمارستان رو تهیه کردم و با اینکه چند وقتیه دارم کار میکنم در این حوزه اما مطالب زیادی یاد گرفتم. ممنون که با حوصله و دقت فراوان مطالب رو بیان میکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *