به زودی
new kitcehn sx 472x267 - تاسیسات آشپزخانه صنعتی
به زودی

تاسیسات آشپزخانه صنعتی

این فایل آموزشی نحوه محاسبه تاسیسات آشپزخانه صنعتی شامل دستگاه های تهویه مطبوع، هواساز و اگزازست فن ها را آموزش می دهد. […]