محاسبات آتش نشانی 7

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

مطالب طراحی آتش نشانی را ادامه می دهیم با بخش STAND PIPE ها. در این خصوص استاندارد NFPA-14 کامل صحبت کرده است و ما به موارد مهم آن اشاره ای می کنیم. STAND PIPE ها شامل اتصالات، ولوها، رایزرهای ساختمان و جعبه های آتش نشانی هستند که طبق استاندارد NFPA و یا IBC طراحی می شوند. مطالب ارائه شده در این بخش برمبنای NFPA خواهد بود.

4 روش برای تغذیه آب در این سیستم 

 • Wet standpipe : در این حالت سیستم لوله کشی متصل به یک منبع ذخیره آب و پمپ آتش نشانی است و لوله های همواره تحت فشار خاصی قرار دارند.
 • Dry manual standpipe: در این حالت سیستم لوله کشی بدون آب است و تغذیه ساختمان منوط به استفاده از شیر سیامی خارج از ساختمان و اتصال به ماشین آتش نشانی است.
 • Dry standpipe : در این حالت سیستم لوله کشی بدون آب است اما متصل به منبع تغذیه ساختمان می باشد که توسط یک شیر کنترل دستی همواره بسته است تا مادامی که نیاز به استفاده از آن باشد.
 • Dry automatic standpipe: مشابه سیستم قبل است با این تفاوت که از یک شیرکنترلی اتومات استفاده می شود.

سوالات قبل از طراحی آتش نشانی

 • چه زمانی بایستی از STAND PIPE استفاده کنیم؟

جواب بسیار ساده و براساس ارتفاع ساختمان است. در صورتی که کف طبقه آخر ساختمان از سطح خیابان بیشتر از 30 فوت باشد، الزام به استفاده از STAND PIPE است. و یا، کف پایین ترین طبقه ساختمان از سطح خیابان بیشتر از 30 فوت باشد.

FIRE 7 1 1 - محاسبات آتش نشانی 7

همانطور که در شکل زیر مشخص است، برای ساختمان نشان داده شده نیازی به سیستم STANDPIPE نخواهد بود.

FIRE 7 2 1 - محاسبات آتش نشانی 7

چه نوعی از STAND PIPE در طراحی آتش نشانی برای ساختمان مورد نیاز است؟

طبق NFPA-14  سه کلاس کاری برای این سیستم موجود است.

 • کلاس I : اتصال جعبه با اتصال 2 و یک دوم اینچ برای استفاده از پرسنل آتش نشانی

 

11 1 2 - محاسبات آتش نشانی 7

 • کلاس II : اتصال جعبه با اتصال یک و یک دوم اینچ برای استفاده از پرسنل آتش نشانی یا افراد ساختمان

11 2 2 - محاسبات آتش نشانی 7

 • کلاس III : ترکیبی از 2 کلاس قبلی که اتصال جعبه با اتصال یک و یک دوم اینچ و دو یو یک دوم اینچ برای استفاده از پرسنل آتش نشانی یا افراد آموزش دیده

11 3 2 - محاسبات آتش نشانی 7

استاندارد NFPA-14 اجازه استفاده از کلاس I و نوع سیستم تر دستی را در طراحی آتش نشانی برای ساختمان های غیر مرتفع را می دهد. برای بسیاری از ساختمان ها از کلاس I طبق NFPA و یا IBC استفاده می شود اما برای طراحی در کشورمان، بهتر از است به مقررات آتش نشانی هر استان برای طراحی و نوع  STAND PIPE توجه داشته باشیم.

 • خروجی های سیستم STANDPIPE در کجای ساختمان بایستی نصب گردد؟
 • در نزدیکی درهای خروجی راه پله (توجه: اگر این راه پله، مسیر خروج ساختمان نباشد، نیازی به نصب جعبه نیست).
 • نصب در دو طرف دیوار جانبی منتهی به خروجی
 • فضای دورتر از 150 فوت از جعبه (برای فضای بدون اسپرینکلر) و فضای دورتر از 200 فوت از جعبه (برای فضای با اسپرینکلر)
 • فروشگاهای سرپوشیده در نزدیکی درهای ورودی و خروجی عمومی

FIRE 7 3 1 - محاسبات آتش نشانی 7

FIRE 7 4 1 - محاسبات آتش نشانی 7

دیگر آموزشهای محاسبات آتش نشانی 

آموزش جامع طراحی و محاسبات آتش نشانی با نرم افزار