طراحی استخر 4

امتیاز 3.67 ( 3 رای )

در این آموزش قصد داریم به محاسبه بار ناشی از حضور افراد در استخر و نیز محاسبه مینیمم هوای تازه و نیز اگزازست در استخر اشاره کنیم.

مبحث اگزازست در استخر

بار نهان در استخر

بطور کلی بار ناشی از حضور افراد در داخل استخر که بعنوان یک بار INTERNAL شناخته میشود، ناشی از حضور شناگران در استخر نیست بلکه ناشی از افرادی است که در بخش تماشاگران دارای فعالیت هستند و این عدد می تواند باعث ایجاد بار نهان بالایی برای هواساز شود. برای مثال طبق جدول زیر، مقدار پوند بر ساعت برای فعالیتهای مختلف در بخش تماشاچیان آورده شده است.

POOL 5 1 - طراحی استخر 4

برای محاسبه باری که برای رطوبت گیری در طی مسابقات شنا نیاز داریم، از ضریب فعالیت 0.65 برای محاسبه نرخ تبخیر استفاده می شود. تعداد افراد حاضر در بخش تماشاچیان نیز بایستی در محاسبات بار وارد شود.

هوای تازه در استخر

 طبق استاندارد اشری 62.1،  از مقدار 7.5 سی اف ام به ازای هر تماشاگر و نیز مقدار 0.48 سی اف ام بر فوت مربع به ازای سطح خیس شده استفاده می کنیم. توجه داریم که اضافه کردن هوای تازه در تابستان باعث افزایش نسبت رطوبت و اضافه کردن آن در زمستان، باعث کاهش نسبت رطوبت خواهد شد که البته این درصد بر حسب شرایط آب و هوایی و جغرافیایی متغیر است. لذا برای محاسبه ماکزیمم باری که برای رطوبت گیری نیاز داریم، بایستی از مقدار نسبت رطوبت هوای استخر در تابستان استفاده کنیم.

به نکاتی در خصوص میزان هوای تازه به استخر دقت فرمایید:

  • استاندارد اشری، توصیه به افزایش مقدار مینیمم هوای تازه در استخرها ندارد
  • بار هوای تازه در زمستان باعث بزرگتر شدن کویل های گرمایشی هواساز می شود
  • توصیه به استفاده از سیستم های هیت ریکاوری بین هوای تازه و هوای اگزازست از استخر است
  • طراحی دما و رطوبت هوای رفت بایستی بگونه ای انجام شود که تولید کندانس بر روی دیواره های استخر نداشته باشیم. این مهم برای هر دو جریان هوا در تابستان و زمستان بایستی چک شود.
  • ورودی هوای تازه نسبت به دستگاه های اگزازست فن و لوله های ونت فاضلاب بایستی طبق کد رعایت شود
  • در صورتیکه مقدار مینیمم هوای تازه بیش از 20% از مقدار کل هوای رفت باشد، یا دمای طرح خارج در زمستان کمتر از 10 درجه فارنهایت باشد، توصیه به پیش گرم کردن هوای تازه تا 65 درجه فارنهایت است
  • سیستم بایستی توسط پیمانکار متخصص، تست و بالانس شود

اگزازست در استخر

طبق اشری، استخر بایستی دارای فشار منفی 0.05 تا 0.15 اینچ ستون آب نسبت به محیط اطراف خود باشد. بطورکلی 10% بیشتر هوای اگزازست در استخر نسبت به هوای تازه، رابطه سرانگشتی خوبی است.

توجه داریم که اگر مقدار اگزازست را بیشتر از مقدار توصیه شده از اشری، انتخاب کنیم این مهم هیچ کمکی به کم کردن یا توقف انتقال رطوبت در محیط استخر به فضای خارج در فصل زمستان نخواهد کرد. به این دلیل که بخار آب موجود در هوا، براساس اختلاف فشار بخار، قادر به حرکت است و در روزهای سرد زمستان، حدود 10 اینچ ستون آب اختلاف فشار بین فضای خارج و فضای داخل استخر وجود دارد.

شکل زیر نحوه صحیح قرار گرفتن دریچه ها و اگزازست در استخر را به منظور بهبود کیفیت هوای داخل نشان می دهد. برای مثال این دریچه برای بخشهای سونا و جکوزی دقیقا بایستی در بالای جکوزی و یا در خارج از فضای سونا تعبیه شده باشد. این مهم سبب میشود که تمام هوای آلوده در این بخش ها بسرعت اگزازست شده و به دیگر قسمتهای استخر نفوذ ننماید.

POOL 5 2 - طراحی استخر 4

در جلسه آینده به بررسی نرخ تعویض هوا در استخر اشاره خواهیم کرد.

دیگر آموزشهای استخر جکوزی

دفترچه موتورخانه استخر با مثال نمونه

طراحی هواساز استخر به روش کنترل رطوبت