با سوال نهم از بخش چالش تاسیساتی در خصوص منبع انبساط در بام در خدمت شما عزیزان هستیم. سوال این بود که فرض کنید منبع انبساط بسته ای از نوع دیافراگمی از زیرمین به  بام انتقال پیدا می کند. مشابه این حالت که موتورخانه را در بام احداث کنیم. در این حالت حجم منبع کمتر میشود یا بیشتر و چه دلیل دارد؟

منبع انبساط در بام

اگر به مطالبی که قبلا نیز در سایت در بخش آموزشهای رایگان برای منبع انبساط بسته ، گذاشته شده رجوع کنیم ما یک فرمول بسیار ساده برای محاسبه حجم منبع انبساط بسته داریم و در این فرمول 2 فشار برای محاسبه حجم منبع باید محاسبه بشه که فشار مینیمم و فشار ماکزیمم سیستم هستند. طبق روابط اشری:

chal 6 1 - چالش تاسیساتی 6

فشار مینمم برابر است با ارتفاع ستون آب بالای منبع انبساط بعلاوه فشاری که از جوشش آب در دمای مورد نظر جلوگیری کند.

chal 6 2 - چالش تاسیساتی 6

فشار ماکزیمم هم برابر است با 10 فوت (یا حدود 5psi) کمتر از فشار ریلیف ولو دیگ. جواب این مسئله این خواهد شد که با کوچکتر کردن فشار مینیمم سیستم، حجم منبع انبساط نیز کمتر خواهد شد.

در واقع ، زمانی که منبع در زیرزمین است، ستون آبی معادل ارتفاع ساختمان بروی آن است و زمانی که منبع به بام منتقل میشه، این ارتفاع ستون آب از روی منبع برداشته شده و فشار مینیمم سیستم بسیار کوچک خواهد شد. بهمین دلیل است که برای موتورخانه هایی که در بام احداث میشود، ما منابع با حجم بسیار کوچکتری مشاهده می کنیم. حال این مهم را با مثالی حل خواهیم کرد.

مثال: منبع انبساط از نوع دیافراگمی را برای سیستم لوله کشی آب گرم، با مشخصات زیر بدست آورید. ساختمان دارای ارتفاع 60 فوت بوده و موتورخانه و منبع انبساط در بام قرار گرفته اند.

  • رنج دمای مینیمم تا ماکزیمم: 40 تا 240 درجه فارنهایت
  • فشار ریلیف ولو برای دیگ: 100 psig
  • حجم آبگیری کل سیستم برابر : 1000 گالن

ابتدا حجم های مخصوص را در دماهای داده شده بدست آورید:

chal 6 3 - چالش تاسیساتی 6

ضریب آلفا: ضریب خطی افزایش انبساط حرارتی است.

حال بایستی فشار مینیمم سیستم را محاسبه کنیم. با توجه به اینکه منبع انبساط در بام قرار گرفته است، فشار ستون آب ناچیزی معادل 10 فوت را برای آن در نظر میگیریم و سپس 5psi  به آن اضافه می کنیم برای جلوگیری از ونت. سپس فشار را از حالت نسبی به فشار مطلق تبدیل می کنیم.

P1=(10X0.43)+5+14.7=24.04 psia

برای ماکزیمم فشار نیز از همان فشار ریلیف دیگ استفاده می کنیم. سپس فشار را از حالت نسبی به فشار مطلق تبدیل میکنیم.

P2=50+14.7=64.7 psia

 

chal 6 4 - چالش تاسیساتی 6

حال همین روند را برای مخزن در زیرزمین انجام می دهیم.تنها ترمی که تغییر خواهد کرد، فشار مینیمم سیستم است. لذا داریم:

P1=(60X0.43)+5+14.7= 45.5psia

برای ماکزیمم فشار نیز از همان فشار ریلیف دیگ استفاده می کنیم. سپس فشار را از حالت نسبی به فشار مطلق تبدیل میکنیم.

P2=50+14.7=64.7 psia

در رابطه جایگذاری می کنیم

chal 6 5 - چالش تاسیساتی 6

همانطور که اشاره شد حجم از 2 برابر هم بیشتر شده و این مهم برای ساختمانهای با ارتفاع بیشتر، خیلی بزرگی خواهد شد. البته نصب موتورخانه در بام محدودیتهایی نیز دارد که در جلسات آینده به آنها خواهیم پرداخت.

بخش اعلام نتیجه

خوشبختانه دوستان بیشتری در بحث این هفته شرکت کردند که از تک تک عزیزان تشکر میکنیم بخاطر وقتیکه گذاشتند. در انتهای ویدیو آموزشی نام برنده به قید قرعه اعلام شده است. هدف ما از این بحث ها، صرفا جنبه آموزشی آن است.

هفته آینده با سوال دیگری از چالش تاسیساتی در خدمت شما خواهیم بود و امیدواریم که شما برنده هفته آینده ما باشید.

بهترین باشید و همیشه به روز

دیگر چالشهای تاسیساتی از تاسیسات نوین