بازدید: 31139 بازدید

منوی دوم از آموزش نرم افزار کریر هپ بخش SPACE و یا اطلاعات هر فضا است. از این بخش برای وارد کردن اطلاعات فضا شامل تعداد افراد، روشنایی، بارهای جانبی، فهرست زمان بندی پروژه و خیلی موارد دیگر استفاده می شود. پنجره اول از منوی SPACE نشان دهنده پارامترهای زیر است:

hap 3 1 1 - آموزش کریر 3

که همزمان با مثال نمونه در آموزش نرم افزار کریر هپ جلو میرویم

مثال – پروژه مربوطه یک سالن ورزشی با بخش تماشاگران است که یک طبقه بوده و شامل مشخصات زیر است

hap 3 2 1 - آموزش کریر 3

  • ساختمان به مساحت 10000 فوت مربع در ابعاد 200 فوت در 50 فوت
  • شمال ساختمان با زاویه 45 درجه نسبت به شمال واقعی
  • تمام دیوارها خارجی هستند و ارتفاع تمام شده 15 فوت است
  • بام تخت است
  • تعداد تماشاچی 200 نفر
  • تعداد افراد در زمین بازی 20 نفر

اطلاعات SPACE را برای سالن اصلی در کریر هپ وارد می کنیم

همانطور که مشخص است اعداد مینیمم هوای تازه اتوماتیک وارد شده اند و نیازی نیست که کاربر آنها را تغییر دهد. این اعداد برحسب استاندارد اشری 62.1 بوده و مینیمم هوای تازه است.

در منوی دوم، اطلاعات بارهای داخلی یا INTERNAL LOADS گرفته می شود که شامل بار افراد، روشنایی و تجهیزات جانبی است.

hap 3 4 1 - آموزش کریر 3

قبل از صحبت در خصوص این مقادیر، بایستی که ابتدا فهرست ها یا همان SCHEDULES را تعریف و بررسی کنیم.

hap 3 3 1 - آموزش کریر 3

در این نرم افزار 3 مدل SCHEDULE وجود دارد که ما با 2 تای آنها سرو کار داریم  و کاربر بایستی براساس نوع کاربری آنها را تغییر دهد (جلسه آینده).

  •  برنامه حضور افراد، روشنایی و …
  •  برنامه کارکرد دستگاه های تهویه مطبوع

برای دسترسی به آموزش کامل کریر هپ با مثالهای کاربردی کلیک کنید