بازدید: 30178 بازدید

قبل از ادامه بحث به مطلب بسیار مهمی اشاره خواهیم کرد و آن هم این است که در سیستمهای وی آر اف با توجه به اینکه تامین تهویه و هوای تازه انجام نمی گیرد لذا بایستی توسط یک سیستم جانبی آن را تامین کرد. برای این منظور معمولا از دستگاه های هیت ریکاوری در تاسیسات، با مبدلهای هوا به هوا استفاده میشود که بسیار به صرفه نیز میباشد.

نقش دستگاه های ERV در سیستمهای وی آر اف

لذا دستگاه ERV، هوای داخل ساختمان را بصورت اگزازست مکیده و با تبادل حرارت آن با هوای ورودی، هوای تازه پیش گرم شده یا پیش سرد شده را به پشت ترمینال خروجی میرساند. بدین طریق هوای برگشت اتاق از طریق دریچه های برگشت با هوای تازه ترکیب میگردد و تهویه در فضا تامین میشود.

VRF 2 1 - سیستم های VRF بخش 2

کاربرد سیستمهای وی آر اف

کاربردهای مناسب برای سیستمهای وی آر اف جاهایی هستند که تهویه مطبوع تفکیک شده و تأمین آسایش شخصی یک مزیت باشد؛ از قبیل ساختمانهای اداری، پاساژها، هتلها ، و آسایشگاهها. زیرا سیستمهای وی آر اف اجتناب از اختلاط هوا در زونها را آسان می سازد. در بانک ها نیز به لحاظ ایمنی، استفاده از این سیستم مطلوب می باشد زیرا به خاطر کوچک تر شدن قطر شبکه کانال، مسیرهای مخفی ورود به بانک به حداقل می رسند.

حتی در فضاهای آموزشی که به تهویه نیاز دارند نیز می توان از سیستمهای وی آر اف (همراه با تامین هوای تازه) برای تأمین بار استفاده کرد. سیستمهای وی آر اف همچنین در خانه های لوکس تک خانوار و نیز آپارتمانها و ساختمانهای مسکونی چند خانواری قابل استفاده اند.

محاسن سیستمهای وی آر اف

  • کمپرسور سیستم (بخش پر سر وصدا) در خارج از فضا و معمولا در هوای آزاد نصب میگردد.
  • در این گونه سیستمها، فضای بسیار کمی جهت موتورخانه و متعلقات آن نیاز است.
  • تعمیرات دستگاه مانند تعویض فیلترها در همان فضا انجام میگیرد.
  • هر فضا دارای ترموستات و دستگاه کنترل مخصوص به خود است.

معایب سیستمهای وی آر اف

  • به دلیل انتقال مبرد پرفشار از سمت کمپرسور به داخل ساختمان، در صورت وجود کوچکترین نشتی در لوله ها نیاز به تعمیرات جهت پیدا کردن و ترمیم وجود دارد.
  • جهت تامین هوای تازه ساختمان، به یک دستگاه جانبی نیاز است.

در جلسه آینده به مبحث هیت ریکاوری در نسل جدید دستگاه های سه لوله ای اشاره خواهیم کرد.

دسترسی به آموزش طراحی محاسبات و اجرای سیستم های VRF