این جلسه در خدمت شما هستیم با سوال چالش تاسیساتی شماره هفتم که در خصوص کویل هواساز صحبت خواهیم کرد. سوال این است که چرا در استانداردها توصیه به نصب شیرهای کنترلی و شیر بالانس در لوله برگشت از کویل است نه لوله رفت؟

مبحث کویل هواساز

chal 7 1 - چالش تاسیساتی 7

تعدادی از دوستان به مسئله کنترل جریانِ بهتر برای کویل هواساز اشاره کرده بودند که با 2 مثال نشان خواهیم داد، این عامل جواب سوال ما نیست.

جواب دقیق این سوال “کنترل هوا” است که باعث ایجاد نویز در سیستم می شود. بدین معنا که اگر شیرهای کنترلی و شیر های بالانس و بطور کلی تمام متعلقات مربوط به کویل هواساز در مسیر رفت نصب شوند، با توجه اینکه اختلاف فشار در بالادست کویل، کم میشود، لذا هوای کمتری نیز از شیر هواگیری کویل خارج خواهد شد. این مهم را با 2 مثال عددی توضیح خواهیم داد.

chal 7 2 - چالش تاسیساتی 7

در 2 شکل زیر افت فشار 2 سر کویل 20 فوت است. در شکل اول که شیر بالانس در مسیر رفت نصب شده است، فشار در بالادست کویل 35 psi است. اما همین حالت در شکل دوم که شیر بالانس در مسیر برگشت است، 43 psi است. ما این مثال را تنها با تغییر دادن مکان شیر بالانس داریم بررسی می کنیم. اگر شیر کنترلی هم به آن اضافه شود، که افت ها بیشتر هم خواهد شد.

chal 7 3 - چالش تاسیساتی 7

 

در این حالت درشکل اول، فشار آب داخل کویل، 30psi است و در حالت دوم، 39psi است. مقدار 9 psi بیشتر در کویل، باعث راندن هوای بیشتری به خارج کویل خواهد شد. افت فشار 2 سر کویل نیز همان 20 فوت ثابت است. این استدلال مربوط به جواب مسئله بود.

حال برمیگردیم به بررسی کنترل جریان در 2 حالت. آیا قرار دادن شیر کنترلی 2 راهه در مسیر برگشت یا رفت، تاثیر در عملکرد سیستم تاسیسات خواهد شد. این مهم را بررسی خواهیم کرد.

در تصویر اول، همانطور که در مسیر برگشت دیده می شود، اختلاف فشار در 2 سر شیر کنترلی برابر 10 فوت است. همین حالت نیز برای شیر کنترلی در تصویر دوم، دیده می شود. با توجه به اختلاف فشار ثابت برای شیر کنترلی در هر 2 تصویر، مقدار دبی عبوری نیز تغییری نخواهد داشت.

بخش اعلام نتیجه

خوشبختانه دوستان بیشتری در بحث این هفته شرکت کردند که از تک تک عزیزان تشکر میکنیم بخاطر وقتیکه گذاشتند. در انتهای ویدیو آموزشی نام برنده به قید قرعه اعلام شده است. هدف ما از این بحث ها، صرفا جنبه آموزشی آن است.

هفته آینده با سوال دیگری از چالش تاسیساتی در خدمت شما خواهیم بود و امیدواریم که شما برنده هفته آینده ما باشید.

بهترین باشید و همیشه به روز

دیگر چالشهای تاسیساتی از تاسیسات نوین