ادامه مطلب
nfpa 472x267 - محاسبات آتش نشانی 7
2 خرداد 1398

محاسبات آتش نشانی 7

مطالب طراحی آتش نشانی را ادامه می دهیم با بخش STAND PIPE ها. در این خصوص استاندارد NFPA-14 کامل صحبت کرده است […]

ادامه مطلب
nfpa 472x267 - محاسبات آتش نشانی 6
21 فروردین 1398

محاسبات آتش نشانی 6

در این آموزش به ادامه مبحث محاسبات هیدرولیکی اسپرینکلر در مثالی که در جلسه گذشته، عنوان گردید، اشاره می کنیم.  تعیین ابعاد […]

ادامه مطلب
nfpa 472x267 - محاسبات آتش نشانی 5
1 اسفند 1397

محاسبات آتش نشانی 5

این جلسه به توضیحاتی در خصوص محاسبه هیدرولیکی آتش نشانی بهمراه مثال عملی اشاره خواهم کرد. مطالبی که در خصوص سطح پوشش اسپرینکلرها در […]

ادامه مطلب
nfpa 472x267 - محاسبات آتش نشانی 4
20 بهمن 1397

محاسبات آتش نشانی 4

در این جلسه نحوه کارکرد سیستم آتش نشانی Pre-Action و Deluge  را بررسی خواهیم کرد و نیز 3 پارامتر مهم در محاسبات اسپرینکلرها […]

ادامه مطلب
nfpa 472x267 - محاسبات آتش نشانی 3
12 بهمن 1397

محاسبات آتش نشانی 3

مبحث طراحی سیستم های اسپرینکلری را ادامه می دهیم با دومین سیستم یعنی سیستم آتش نشانی خشک و بمانند سیستم تر به […]

ادامه مطلب
nfpa 472x267 - محاسبات آتش نشانی2
4 بهمن 1397

محاسبات آتش نشانی2

این جلسه به بررسی انواع سیستم های اسپرینکلر پرداخته و سپس به کارکرد هر یک از سیستم ها اشاره خواهیم کرد. 5 سیستم […]

ادامه مطلب
nfpa 472x267 - محاسبات آتش نشانی1
30 دی 1397

محاسبات آتش نشانی1

از این جلسه مباحث طراحی و محاسبات آتش نشانی را آغاز خواهیم کرد. با توجه به اهمیت موضوع و پیامهای بسیاری که […]

0