×
ادامه مطلب
nfpa 472x267 - محاسبات آتش نشانی 7
2 خرداد 1398

محاسبات آتش نشانی 7

مطالب طراحی آتش نشانی را ادامه می دهیم با بخش STAND PIPE ها. در این خصوص استاندارد NFPA-14 کامل صحبت کرده است […]

ادامه مطلب
nfpa 472x267 - محاسبات آتش نشانی 6
21 فروردین 1398

محاسبات آتش نشانی 6

در این آموزش به ادامه مبحث محاسبات هیدرولیکی اسپرینکلر در مثالی که در جلسه گذشته، عنوان گردید، اشاره می کنیم.      […]

ادامه مطلب
nfpa 472x267 - محاسبات آتش نشانی 5
1 اسفند 1397

محاسبات آتش نشانی 5

این جلسه به توضیحاتی در خصوص محاسبه هیدرولیکی آتش نشانی بهمراه مثال عملی اشاره خواهم کرد. مطالبی که در خصوص سطح پوشش اسپرینکلرها در […]

ادامه مطلب
nfpa 472x267 - محاسبات آتش نشانی 4
20 بهمن 1397

محاسبات آتش نشانی 4

در این جلسه نحوه کارکرد سیستم آتش نشانی Pre-Action و Deluge  را بررسی خواهیم کرد و نیز 3 پارامتر مهم در محاسبات اسپرینکلرها […]

ادامه مطلب
nfpa 472x267 - محاسبات آتش نشانی 3
12 بهمن 1397

محاسبات آتش نشانی 3

مبحث طراحی سیستم های اسپرینکلری را ادامه می دهیم با دومین سیستم یعنی سیستم آتش نشانی خشک و بمانند سیستم تر به […]

ادامه مطلب
nfpa 472x267 - محاسبات آتش نشانی2
4 بهمن 1397

محاسبات آتش نشانی2

این جلسه به بررسی انواع سیستم های اسپرینکلر پرداخته و سپس به کارکرد هر یک از سیستم ها اشاره خواهیم کرد. 5 سیستم […]

ادامه مطلب
nfpa 472x267 - محاسبات آتش نشانی1
30 دی 1397

محاسبات آتش نشانی1

از این جلسه مباحث طراحی و محاسبات آتش نشانی را آغاز خواهیم کرد. با توجه به اهمیت موضوع و پیامهای بسیاری که […]

ادامه مطلب
NEW FIRE 0111A 472x267 - آموزش نرم افزار آتش نشانی 4
6 آبان 1397

آموزش نرم افزار آتش نشانی 4

در ذیل مراحل وارد کردن مشخصات لوله ها و نودها یک به یک با شماره در نرم افزار آتش نشانی الیت، مورد […]

ادامه مطلب
NEW FIRE 0111A 472x267 - آموزش نرم افزار آتش نشانی 3
25 مهر 1397

آموزش نرم افزار آتش نشانی 3

در این آموزش به معرفی دیگر منوهای پرکاربرد در نرم افزار الیت جهت محاسبات آتش نشانی اشاره خواهیم کرد. دیگر پارامتر مهم Area […]

ادامه مطلب
NEW FIRE 0111A 472x267 - آموزش نرم افزار آتش نشانی 2
20 مهر 1397

آموزش نرم افزار آتش نشانی 2

در بخش دوم از آموزش نرم افزار آتش نشانی الیت و محاسبه اسپرینکلر به ضریب K اشاره می کنیم. این ضریب ثابت است و برای […]

ادامه مطلب
NEW FIRE 0111A 472x267 - آموزش نرم افزار آتش نشانی 1
9 مهر 1397

آموزش نرم افزار آتش نشانی 1

از این جلسه به توضیحاتی در خصوص آشنایی با محیط نرم افزار آتش نشانی الیت اشاره خواهیم کرد. بعد از باز کردن نرم […]

0