محاسبات آتش نشانی2

امتیاز 5.00 ( 2 رای )

این جلسه به بررسی انواع سیستم های اسپرینکلر پرداخته و سپس به کارکرد هر یک از سیستم ها اشاره خواهیم کرد. 5 سیستم مختلف با توجه به نوع کابری ساختمان ها و مزایا و معایب هریک تعریف میشود.

 • WET PIPE : یا سیستم تر که در این حالت تمامی اسپرینکلرها، به شبکه لوله کشی حامل آب متصل است. در این شرایط به محض باز شدن هر اسپرینکلر، آب خارج خواهد شد.
 • DRY PIPE : یا سیستم تر که در این حالت از نیتروژن یا هوای پرفشار در لوله ها استفاده می شود. در صورت بروز حریق، اسپرینکلر باز شده و فشار گاز داخل لوله ها افت میکند. در این شرایط DRY PIPE VALVE باز شده و اجازه ورودی آب به فضای مورد نظر را در 60 ثانیه می دهد. تجهیز DRY PIPE VALVE طوری طراحی میشود که فشار کم هوا توانایی نگاه داشتن CLAPPER را در برابر فشار بالای آب داراست. از این سیستم در مکانهایی که خطر یخ زدگی سیستم تر وجود دارد، استفاده میشود (مبحث سیستم های اسپرینکلر).
 • PREACTION: از این سیستم در مکانهایی استفاده میشود که خسارت ناشی از آب در آن مکان بسیار بالاست مانند کتابخانه ها، مخزن اسناد و موزه ها. در این سیستم آب پشت اسپرینکلرها وجود ندارد و در عوض به 2 عامل محرک نیاز است. این سیستم به 2 صورت UNSUPERVISED (هوا با فشار اتمسفر) و SUPERVISED (هوا با فشار 0.7 بار یا 10 PSI) طراحی میشود. این سیستم دارای 3 بخش است.
 • NON INTERLOCK : این سیستم دارای فشار هوای حدود 10PSI در پشت اسپرینکلرهاست. شیر کنترلی این سیستم در 2 حالت باز خواهد شد. یا فرمانی از سیستم اعلام حریق به سیستم کنترلی برسد و یا خود اسپرینکلر در برابر حرارت باز کند مانند سیستم خشک (حباب بترکد).
 •  SINGLE INTERLOCK : این سیستم دارای بیشترین کاربرد در نوع PREACTION در ساختمان هاست. در اینحالت تنها با دریافت یک سیگنال اکتریکی یا پنیوماتیکی از سسیستم اعلام حریق (دتکتورها)، سسیستم کنترلی، فرمان به خارج شدن گاز داخل لوله را داده و سیستم تبدیل به سیستم تر میشود. اما آبی خارج نمیشود تا مادامی که حباب اسپرینکلر در آن منطقه، شروع به شکسته شدن کند. هوا با فشار جو در این سیستم موجود است.
 •  DOUBLE INTERLOCK: از این سیستم برای جاهایی که خسارت ناشی از خروج آب، بسیار بالاست استفاده میشود و خروج آب از اسپرینکلر منوط به ایجاد 2 اتفاق است. اول پیامی از دستگاه اعلام حریق به سیستم کنترلی برسد و دوم، یکی از اسپرینکلر باز کند (حباب آن بترکد). در این حالت شیر کنترلی باز شده و آب وارد لوله ها میگردد و از اسپرینکلر مورد نظر خارج میشود. 

عملکرد سیستم تر (سیستم های اسپرینکلر)

در این سیستم با بالا رفتن دما در نزدیکی اسپرینکلرها، حباب آن شکسته وباعث آزاد شدن جریان آب می‌شود. این سیستم برای فضاهایی که امکان یخ زدن لوله ها متصور است، مناسب نمیباشد (مبحث سیستم های اسپرینکلر).

اولین نوع سیستم اسپرینکلری همان سیستم تر است که در بسیاری از پروژه ها طراحی و بهره برداری میشود. دلیل آنهم سادگی این سیستم است که در زمان وقوع حریق، تنها اسپرینکلرها باز شده و فعالیت میکنند. این سیستم اتومات بوده و با جریان داشتن آب در لوله ها، و باز شدن هر اسپرینکلر، آب در فضای مورد نظر تخلیه خواهد شد.

fire 2 1 1 - محاسبات آتش نشانی2

با شکستن حباب اسپرینکلرها، فشار آب در انشعابات کاهش می یاید. براساس این فشار، پمپ استارت کرده تا کاهش فشار را جبران نماید. در این حالت مقدار کمی از جریان از شیر CONTROL VALVE  نیز عبور میکند که سیستم هشدار دهنده را فعال سازد (مبحث سیستم های اسپرینکلر). این سیستم  میتواند بدون استفاده از شیر یکطرفه آلارم نیز دهنده طراحی شود (ALARM CHECK VALVE). البته میتوان  یک CHECK VALVE در مسیر رایزر به سیستم اضافه کرد.

fire 2 2 1 - محاسبات آتش نشانی2

الزامات در خط اصلی (رایزر) – سیستم های اسپرینکلر

 • لوله قائم (رایزر) کاملا از آب پر است و یک شیر قطع و وصل (SHUT OFF VALVE) از نوع پروانه ای بر روی آن نصب میشود.
 • یک لوله 2 اینچ جهت تخلیه، مستقیما بعد از شیر کنترلی قرار دارد.
 • در این سیستم ها، شیر کنترل جریان الزاما بایستی از نوع پارویی (PADDLE) یا VANE مانند باشد و محل نصب آن نیز 24 اینچ بالاتر از شیر کنترلی خواهد بود.
 • 2 گیج در سیستم وجود دارد. یکی نشان دهنده فشار سیستم و دیگری نشان دهنده فشار آب تغدیه است.
 • فشار خوانده شده در گیج سیستم، معمولا بالاتر از فشار ورودی آب تغذیه است. اگر 2 فشار با هم برابر باشند، مشکلی در شیر CHECK VALVE وجود دارد.

الزامات در خطوط فرعی (انشعابات) – سیستم های اسپرینکلر

 • شکل زیر نشان دهنده خروجی ها از رایزر اصلی برای یک ساختمان چند طبقه است.
 • در ورودی هر طبقه از یک شیر قطع و وصل استفاده شده است که به راحتی میتوان هر طبقه را ایزوله نمود.
 • بعد از شیر قطع و وصل، از یک FLOW SWITCH ، تست و خط تخلیه استفاده شود.

fire 2 3 1 - محاسبات آتش نشانی2

محاسبات NFPA13 – جلسه اول 

طراحی صفر تا 100 هیدرولیکی آتش نشانی بصورت پروژه محور