خرید
NEW CHILLER DC42 472x267 - انتخاب فنی چیلر
29,900 تومان

انتخاب فنی چیلر

در این مجموعه آموزشی به مطالبی در خصوص شناخت بهتر دستگاه چیلر، انتخاب فنی چیلر ، نوع کمپرسورها و ظرفیت آنها، چیدمان […]