مبحث بویلرهای کندانسینگ را ادامه میدهیم با بررسی بویلرهای قدیمی تر شامل بویلر اتمسفریک و بویلر فن دار(هر دو غیر چگالشی). در خصوص سایز دودکش، دراین مبحث بصورت مختصر اشاره خواهیم کرد و از آن در بحث های بعدی بویلرهای کندانسینگ استفاده خواهیم کرد.

مبحث انواع بویلرها بعد از بویلرهای کندانسینگ آورده خواهد شد.

بویلرهای اتمسفریک بویلرهای بدون فن هستند و براساس مقدارهوای اضافی که برای هوای احتراق نیاز دارند، تقسیم بندی میشوند. این مشعلها نیاز به مکش هوای نداشته و تولید صدا هم ندارند. اکسیژن لازم جهت احتراق می بایست با مکش دودکش تامین شود. بنابراین در این نوع مشعلها داشتن دودکش مناسب با مکش کافی جهت عملکرد صحیح مشعل الزامی می باشد و در این صورت، اکسیژن به مقدار کافی با گاز جهت احتراق کامل ترکیب شده و راندمان مشعل اتمسفریک بسیار بالا رفته و باعث صرفه جویی در مصرف سوخت خواهد شد.

بهترین راندمان این بویلرها در حدود 80 الی 85 درصد است. در این بویلرها، دودکش بایستی براساس 100% حجم هوای احتراق سایز شود. دلیل آنهم اینست که این بویلرها اصطلاحا naturally draft هستند. 

همانطور که در نمودار زیر مشخص است، در شرایط استفاده از 25% گاز تا 100% (میان باری یا فول لود)، مقدار هوای مورد نیاز احتراق همچنان 100% است. ستون آبی نشان دهنده مقدار هوای احتراق و ستون قرمز رنگ نشان دهنده مقدار گاز مصرفی است.

boiler 2 1 - بویلر چگالشی 2 

بر این اساس مثلا برای یک بویلر به ظرفیت 2 میلیون بی تی یو بر ساعت، به دودکشی با قطر 20 اینچ نیاز خواهیم داشت.

در بویلرهای غیر چگالشی فن دار، برخلاف حالت بالا از یک فن برای حرکت هوا استفاده شده و بهمین دلیل است که مشعل این بویلرهای دارای صدای بیشتری است. استفاده از مشعل نوع فن دار، کنترل خیلی بیشتری به بهره بردار بر روی کنترل فرآیند احتراق میدهد. همچنین بر روی خروج دود نیز کنترل بهتری خواهیم داشت به این دلیل که هوای تامین احتراق را در کنترل داریم.

بدین معنا که مطابق شکل زیر، در کاهش بار و کم شدن مصرف گاز، کاهش هوای احتراق را نیز خواهیم داشت.

boiler 2 2 - بویلر چگالشی 2

بنابراین در این نوع بویلرها، هوای اضافی در دودکش نخواهیم داشت. لذا سایز دودکش بسیار کوچکتر خواهد شد، برای مثال اگرهمان بویلر قبلی با ظرفیت 2 میلیون بی تی یو بر ساعت را در نظر بگیریم، سایز دودکش به 14 تغییر خواهد کرد که باعث صرفه جویی بالایی خواهد شد.

جهت دسترسی به مباحث کامل این آموزش کلیک کنید