خرید
هواساز مرکزی
39,000 تومان

کتاب طراحی هواساز مرکزی

این کتاب که ترجمه کتاب ارزشمند TDP کریر در خصوص آموزش هواساز مرکزی است، به روش های اصولی ساخت دستگاه های هواساز […]