ادامه مطلب
ERV 01 01 472x267 - دستگاه انرژی ریکاوری چیست؟ (بخش 2)
26 بهمن 1398

دستگاه انرژی ریکاوری چیست؟ (بخش 2)

در جلسه گذشته به حل یک مثال عددی در خصوص دستگاه انرژی ریکاوری پرداختیم و نتیجه این برآیند بصورت عددی برای هوای […]